Leader 20 år i Sverige

Hipp hipp hurra!

Nu firar vi att Leadermetoden fyller 20 år i Sverige.

Leader i Sverige började officiellt med Leader II när Kjell-Roger Karlsson på Glesbygdsverket fick uppdraget att introducera leadermetoden i Sverige. Då var leadermetoden relativt okänd, men metoden hade redan börjat användas i mindre skala i vad som kallades ”leaderliknande” projekt.

Leader II följdes av Leader +, som i sin tur följdes av Leader 2007-2013. Under 2007-2013 spreds leadermetoden över hela Sverige och paraplyprojekt blev en av flera etablerade arbetsmetoder.

Idag jobbar vi med Leader 2014-2020 som är den fjärde leaderperioden i Sverige. Under den innevarande perioden är en av de stora nyheterna att Sverige valt att arbeta med flerfondslösningar.

Med anledning av att Leader fyller 20 år i Sverige har Landsbygdsnätverket tagit fram en kort film. Filmen finns på YouTube, så följ länken här för att komma direkt till just vår film.

Lokala favoriter – först ut!

Leader Mittland Plus har fått sitt första projekt beviljat av Jordbruksverket. Först ut är projektet Lokala favoriter och projektägaren är Timrå bygderåd.

Det finns många gårdar som varje dag producerar färska råvaror och det är flera gårdar och företag som vidareförädlar råvarorna. Det beviljade projektet ska bland annat undersöka efterfrågan på närproducerade produkter och alternativa försäljningskanaler. Varför kunder väljer att köpa närproducerat och hur man köper varorna är några av frågorna i projektet vill ha svar på.

Digitaliseringen av handeln påverkar de fysiska butikerna i hög grad och kommer sannolikt att få allt större betydelse för hur, när, vad och var vi konsumerar. Projektet vill också få svar på hur de lokala producenterna tänker kring framtida handel och undersöka vilka lösningar som kan finnas för att möta den ökande efterfrågan på lokalproducerade produkter.

”Vi ser att under de senaste åren har e-handeln ökat kraftigt och en omvälvande förändring av handeln och våra konsumtionsmönster står för dörren” säger projektledaren och initiativtagaren David Tengerström.

Nya riktlinjer för förstudier

Leader Mittland Plus har fått in väldigt många projektansökningar som gäller förstudier. För att budget ska räcka till alla genomförandeprojekt och samarbetsprojekt som behövs för att nå strategins mål har LAG därför beslutat införa ett takbelopp för projektstöd till förstudier.

Förstudier inom en, två eller tre kommuner kan få som mest 200 000 kr. Om förstudien omfattar hela leaderområdets fyra kommuner är takbeloppet satt till 250 000 kr.

Den nya begränsningen gäller för ansökningar som kommit in efter den 31 augusti 2016. En ansökan som skickats in före detta datum bedöms enligt tidigare rutiner.

I samband med att LAG fattade beslut om takbelopp har också bedömningskriterier för förstudier tagits fram. Bedömningskriterierna har skickats till Jordbruksverket för att godkännas och den 10 oktober 2016 fattades beslutet att godkänna tillägget till befintliga kriterier. Alla ansökningar om förstudiemedel som kommit in efter den 10 oktober bedöms enligt de nya kriterierna. De ansökningar som kommit in före detta datum ska bedömas enligt tidigare regler.

Bedömningskriterierna publiceras på hemsidan under fliken Projektstöd.

Workshop – söka leaderprojekt

Vi får många frågor om vad som ska med i en ansökan, hur man ska tänka och hur man ska beskriva sitt projekt. Idag kommer frågorna mest på telefon och epost. Ibland kommer stödsökande till oss på kontoret, andra gånger åker vi ut till er. Nu tänkte vi testa workshopformen för att informera och coacha för ansökningar.

Vill du vara med i en workshop där du har en projektidé och sitter tillsammans med andra för att komma vidare med din ansökan kan det här vara något för dig. Någon av oss från leaderkontoret kommer att hålla i en praktisk workshop  med målet att du som medverkar går därifrån med en så gott som färdig ansökan. Möjlighet kommer också att finnas att med mobilt bank-ID få stöd att lägga in ansökan direkt på jordbruksverkets hemsida och ha möjlighet att ställa frågor som kommer medan du lägger in ansökan.

Du kan komma ensam eller tillsammans med flera från din organisation som tillsammans vill ta fram en ansökan. Är ni flera i en förening, t ex en styrelse, som vill ha stöd i ert arbete med en projektansökan kan ni boka in oss så kommer vi till er för en egen workshop.

Om du är intresserad av att delta i en projektskrivarworkshop, i en allmän eller en enskild för din organisation, hör av dig till info@mittlandplus.se så bokar vi en tid. Vi kommer också att lägga ut datum för träffar på vår hemsida inom kort.

Från ansökan till beslut

Den vanligaste frågan vi får på kontoret är den här: När ska ansökan vara inne för att komma med på nästa beslutsmöte?

Det är också en fråga utan definitivt svar. Det beror på att ansökningar tas emot och handläggs löpande och att ingen ansökan är den andra lik. Vi kan därför aldrig garantera att en ansökan kommer med vid ett visst beslutstillfälle enbart utifrån när ansökan kommit in till oss, utan det beror på många faktorer. T ex vilka kompletteringar behövs? Hur snabbt kommer kompletteringarna in? Hur många andra ansökningar är under handläggning samtidigt? Hur många ansökningar kan LAG hinna med under ett beslutstillfälle? o.s.v.

En stor ansökan med investeringar tar oftast längre tid att handlägga än t ex en mindre förstudie, men också det är individuellt. Ett riktvärde är att vi behöver din ansökan komplett minst en månad innan beslutsmöte. Då finns tid för sluthandläggning och LAG får rimlig tid på sig att läsa in sig på ansökningar.

Ibland behövs också ett utlåtande från våra referensgrupper för att kunna gå till beslut. Då måste referensgruppen ha träffats innan sluthandläggning och LAG-möte. Det kan också leda till att beslutet dröjer.

Det du kan vara säker på är att vi alltid handlägger så snabbt vi kan.

Har du skickat in en ansökan steg 1 bör du normalt ha fått återkoppling från oss inom en arbetsvecka, undantaget under semestertider då det kan ta lite längre tid.

Fyra lokala inspiratörer

Leader Mittland Plus jobbar över ett stort geografiskt område. Med fyra kommuner i huvudområdet och fyra till i havs- och fiskerifondsområdet har vi stärkt upp organisationen med lokala inspiratörer som kan komma ut och berätta om Leadermetoden och inspirera från idé till projekt.

Just nu har vi lokala inspiratörer för de fyra kommunerna i huvudområdet. Kanske är det någon du känner som är just din lokala inspiratör? Här är namnen:

  • Hennie van Scherpenzeel i Bräcke kommun
  • Mari Zidén i Ånge kommun
  • Marie Holm i Timrå kommun
  • Ulf Broman i Sundsvalls kommun

Vill du att någon av oss kommer ut och pratar Leader med dig och din förening, företag eller annan grupp, hör av dig till oss på Leader Mittland Plus eller direkt till någon av de lokala inspiratörerna.

När det kommer till handläggning av projektansökningar är det kansliet som kan svara på dina frågor.

Ny webb

Saknar du något på våra hemsidor får du gärna kontakta oss med tips, kanske har vi glömt något viktigt.

Första beslutsmöte för Mittland Plus

LAG, vår lokala aktionsgrupp tillika styrelse har haft sitt första prioriteringsmöte. På ärendelistan fanns bland annat fyra projekt att prioritera.

Nya ledamöter i LAG

11 maj hade föreningen ett extra årsmöte och några nya LAG-medlemmar valdes in. Eftersom Leader Mittland Plus också aministrerar projektansökningar för Havs- och fiskerifonden valdes Lars Bergman in som ledamot och representant för fiskeri- och vattenbruksnäringen.