Utlysning pilotprojekt för utveckling av lokal service – Tillväxtverket

Tillväxtverket har projektmedel till pilotprojekt för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltade myndighet för Landsbygdsprogrammet. Sista ansökningsdag: 31 juli 2019. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida vila länken nedan.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2016-03-14-utveckling-av-lokala-servicelosningar—————.html

Podden Landet reder ut begreppen – Vad är Leader egentligen?

Journalisten Ida Lindhagen har intervjuat Annika Andersson, verksamhetsledare på Leader Sjuhärad och Börje Karlsson, utredare på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Tillsammans reder de ut begreppen kring Leader och pratar om några nya möjligheter med den nuvarande leaderperioden där det finns medel inte bara ur en fond, utan fyra, vilket ger helt andra möjlighter.

Introduktion till avsnittet: Leader firar 20 år i Sverige i år. För en del är Leader ett helt okänt begrepp. Andra har hört talas om det men vet inte riktigt vad det är. Och så finns det de som arbetar med landsbygdsutveckling inom leaderfinansierade projekt varje dag. I dagens avsnitt av Landet reder vi ut vad Leader egentligen är! Hör Annika Andersson som är verksamhetsledare på Leader Sjuhärad och har varit med sen starten. Och Börje Karlsson från Jordbruksverket, som har koll på det mesta när det gäller genomförda leaderprojekt och vilka resultat de fått.

Citat från podden:

”Alla är ju vinnare på att lokalsamhället aktiverar och mobiliserar sig. Det här handlar om att testa nya idéer. De får gärna vara innovativa och oprövade.” – Annika Andersson

”Jag hittade cirka 3500 jobb när vi sammanställde och det är väl en hyffsad måluppfyllelse, cirka 92 procent av målvärdet” – Börje Karlsson

https://soundcloud.com/landet-podcast/19-leader-vad-ar-det 

#Leader20år #LokaltLeddUtveckling

Ansökningsläget 10 november

Vår får många frågor hur ansökningsläget ser ut och när man som projektägare får besked och kan påbörja arbetet i projektet.

Det är kö in för handläggning på Jordbruksverket för de ärenden som redan är prioriterade, och av våra 11 prioriterade projekt är två godkända, ett är under handläggning och åtta ligger i kö.

Jordbruksverkets LLU-team gör allt vad de kan för att handlägga så snabbt det bara går och de har satt in extraresurser för att klara av det höga söktrycket. Vi hoppas att vi snart kan meddela er som väntar på besked att ärendet har tilldelats en handläggare och är under arbete. Förra veckan hade Jordbruksverket nästan 200 ansökningar att hantera, och cirka hälften av dessa i kö, dvs ännu utan handläggare och trycket på ansökningar är fortsatt högt.

Att det tar lång tid beror mycket på att de första projekten granskas i detalj. Allteftersom både LLU-teamet, Leaderkanslierna och granskningsrutinerna har ensats kommer det att rulla på mycket snabbare.

Läget på Leaderkansliet för Mittland Plus är däremot utan köer, vi jobbar på och har idag totalt 10 ärenden som är under olika stadier av handläggning alternativt har lagts tillfälligt vilande av projektägaren.

Vi räknar med att den stora puckeln med ansökningar på Jordbruksverket snart ska vara utslätad, men för er som söker stöd är rekommendationen just nu att ta i lite extra när det gäller slutdatum på projekten så att ni hinner med allt i projektplanen även om det skulle bli en fördröjning på beslutet.

Har du ett projekt inne i systemet som inte ännu gått vidare till beslut kan du ändra projektets slutdatum själv i e-ansökan. Om ditt ärende redan är beslutat av LAG behövs ett ombeslut på slutdatumet. Då behöver du gå in på Jordbruksverkets hemsida i webbshoppen och ladda ner en blankett för ansökan om ändring i projekt och där fylla i ändring av slutdatum. Blanketten kan skickas in påskriven per brev, eller, ännu hellre, skannas in och bifogas din ansökan via e-tjänsten.

Tio projekt prioriterade

Den 19 oktober hade LAG Leader Mittland Plus beslutsmöte och vi fattade vårt tionde prioriteringsbeslut. I och med detta beslut är ca 9% av budget för utvecklingsidéer med hjälp av leadermetoden tingad. Det finns mycket utvecklingsmedel kvar  att söka.

Vi har prioriterade projekt från alla kommuner i leaderområdet. De projekt som prioriterats har sökt projektstöd ur Landsbygdsfonden och Regionalfonden, men vi har ännu inga prioriterade projekt ur Socialfonden och Havs- och fiskerifonden.

Har du utvecklingsidéer som rör förbättrad anställningssituation för anställda eller sysselsättning för långtidsarbetslösa som samtidigt utvecklar landsbygden kanske din idé är ett möjligt leaderprojekt med stöd ur Socialfonden.

För havs och fiskerifonden finns det möjlighet att genomföra utvecklingsidéer både vid kusten och inlandet, och det geografiska området är inte bara Leader Mittland Plus utan även Leader Höga Kusten. Fiskerifonden är bred och här är det kopplingen till vattennäringar som är bärande. Här välkomnas idéer för att utveckla konkurrenskraften hos företag som har fiske, fiskeriinriktning, livsmedelsproduktion m.m. som bas, eller, t ex projekt för att skydda vattenmiljöer.

Våra inspiratörer och vår verksamhetsledare kommer gärna ut och berättar mer om hur du går tillväga för att förverkliga din utvecklingsidé genom leadermetoden. Kontakta oss så berättar vi mer!

Leader 20 år i Sverige

Hipp hipp hurra!

Nu firar vi att Leadermetoden fyller 20 år i Sverige.

Leader i Sverige började officiellt med Leader II när Kjell-Roger Karlsson på Glesbygdsverket fick uppdraget att introducera leadermetoden i Sverige. Då var leadermetoden relativt okänd, men metoden hade redan börjat användas i mindre skala i vad som kallades ”leaderliknande” projekt.

Leader II följdes av Leader +, som i sin tur följdes av Leader 2007-2013. Under 2007-2013 spreds leadermetoden över hela Sverige och paraplyprojekt blev en av flera etablerade arbetsmetoder.

Idag jobbar vi med Leader 2014-2020 som är den fjärde leaderperioden i Sverige. Under den innevarande perioden är en av de stora nyheterna att Sverige valt att arbeta med flerfondslösningar.

Med anledning av att Leader fyller 20 år i Sverige har Landsbygdsnätverket tagit fram en kort film. Filmen finns på YouTube, så följ länken här för att komma direkt till just vår film.

Lokala favoriter – först ut!

Leader Mittland Plus har fått sitt första projekt beviljat av Jordbruksverket. Först ut är projektet Lokala favoriter och projektägaren är Timrå bygderåd.

Det finns många gårdar som varje dag producerar färska råvaror och det är flera gårdar och företag som vidareförädlar råvarorna. Det beviljade projektet ska bland annat undersöka efterfrågan på närproducerade produkter och alternativa försäljningskanaler. Varför kunder väljer att köpa närproducerat och hur man köper varorna är några av frågorna i projektet vill ha svar på.

Digitaliseringen av handeln påverkar de fysiska butikerna i hög grad och kommer sannolikt att få allt större betydelse för hur, när, vad och var vi konsumerar. Projektet vill också få svar på hur de lokala producenterna tänker kring framtida handel och undersöka vilka lösningar som kan finnas för att möta den ökande efterfrågan på lokalproducerade produkter.

”Vi ser att under de senaste åren har e-handeln ökat kraftigt och en omvälvande förändring av handeln och våra konsumtionsmönster står för dörren” säger projektledaren och initiativtagaren David Tengerström.

Nya riktlinjer för förstudier

Leader Mittland Plus har fått in väldigt många projektansökningar som gäller förstudier. För att budget ska räcka till alla genomförandeprojekt och samarbetsprojekt som behövs för att nå strategins mål har LAG därför beslutat införa ett takbelopp för projektstöd till förstudier.

Förstudier inom en, två eller tre kommuner kan få som mest 200 000 kr. Om förstudien omfattar hela leaderområdets fyra kommuner är takbeloppet satt till 250 000 kr.

Den nya begränsningen gäller för ansökningar som kommit in efter den 31 augusti 2016. En ansökan som skickats in före detta datum bedöms enligt tidigare rutiner.

I samband med att LAG fattade beslut om takbelopp har också bedömningskriterier för förstudier tagits fram. Bedömningskriterierna har skickats till Jordbruksverket för att godkännas och den 10 oktober 2016 fattades beslutet att godkänna tillägget till befintliga kriterier. Alla ansökningar om förstudiemedel som kommit in efter den 10 oktober bedöms enligt de nya kriterierna. De ansökningar som kommit in före detta datum ska bedömas enligt tidigare regler.

Bedömningskriterierna publiceras på hemsidan under fliken Projektstöd.

Workshop – söka leaderprojekt

Vi får många frågor om vad som ska med i en ansökan, hur man ska tänka och hur man ska beskriva sitt projekt. Idag kommer frågorna mest på telefon och epost. Ibland kommer stödsökande till oss på kontoret, andra gånger åker vi ut till er. Nu tänkte vi testa workshopformen för att informera och coacha för ansökningar.

Vill du vara med i en workshop där du har en projektidé och sitter tillsammans med andra för att komma vidare med din ansökan kan det här vara något för dig. Någon av oss från leaderkontoret kommer att hålla i en praktisk workshop  med målet att du som medverkar går därifrån med en så gott som färdig ansökan. Möjlighet kommer också att finnas att med mobilt bank-ID få stöd att lägga in ansökan direkt på jordbruksverkets hemsida och ha möjlighet att ställa frågor som kommer medan du lägger in ansökan.

Du kan komma ensam eller tillsammans med flera från din organisation som tillsammans vill ta fram en ansökan. Är ni flera i en förening, t ex en styrelse, som vill ha stöd i ert arbete med en projektansökan kan ni boka in oss så kommer vi till er för en egen workshop.

Om du är intresserad av att delta i en projektskrivarworkshop, i en allmän eller en enskild för din organisation, hör av dig till info@mittlandplus.se så bokar vi en tid. Vi kommer också att lägga ut datum för träffar på vår hemsida inom kort.

Från ansökan till beslut

Den vanligaste frågan vi får på kontoret är den här: När ska ansökan vara inne för att komma med på nästa beslutsmöte?

Det är också en fråga utan definitivt svar. Det beror på att ansökningar tas emot och handläggs löpande och att ingen ansökan är den andra lik. Vi kan därför aldrig garantera att en ansökan kommer med vid ett visst beslutstillfälle enbart utifrån när ansökan kommit in till oss, utan det beror på många faktorer. T ex vilka kompletteringar behövs? Hur snabbt kommer kompletteringarna in? Hur många andra ansökningar är under handläggning samtidigt? Hur många ansökningar kan LAG hinna med under ett beslutstillfälle? o.s.v.

En stor ansökan med investeringar tar oftast längre tid att handlägga än t ex en mindre förstudie, men också det är individuellt. Ett riktvärde är att vi behöver din ansökan komplett minst en månad innan beslutsmöte. Då finns tid för sluthandläggning och LAG får rimlig tid på sig att läsa in sig på ansökningar.

Ibland behövs också ett utlåtande från våra referensgrupper för att kunna gå till beslut. Då måste referensgruppen ha träffats innan sluthandläggning och LAG-möte. Det kan också leda till att beslutet dröjer.

Det du kan vara säker på är att vi alltid handlägger så snabbt vi kan.

Har du skickat in en ansökan steg 1 bör du normalt ha fått återkoppling från oss inom en arbetsvecka, undantaget under semestertider då det kan ta lite längre tid.

Fyra lokala inspiratörer

Leader Mittland Plus jobbar över ett stort geografiskt område. Med fyra kommuner i huvudområdet och fyra till i havs- och fiskerifondsområdet har vi stärkt upp organisationen med lokala inspiratörer som kan komma ut och berätta om Leadermetoden och inspirera från idé till projekt.

Just nu har vi lokala inspiratörer för de fyra kommunerna i huvudområdet. Kanske är det någon du känner som är just din lokala inspiratör? Här är namnen:

  • Hennie van Scherpenzeel i Bräcke kommun
  • Mari Zidén i Ånge kommun
  • Marie Holm i Timrå kommun
  • Ulf Broman i Sundsvalls kommun

Vill du att någon av oss kommer ut och pratar Leader med dig och din förening, företag eller annan grupp, hör av dig till oss på Leader Mittland Plus eller direkt till någon av de lokala inspiratörerna.

När det kommer till handläggning av projektansökningar är det kansliet som kan svara på dina frågor.