Startbeslut Framtidscentrum Matfors

De två projekten som tillsammans ska utveckla Framtidscentrum Matfors har nu fått startbeslut från Jordbruksverket.

I projektet ska ett museum växa fram och en mötesplats för alla. I samband med att Framtidscentrum tar form ska projektet också jobba för ett arbetsintegrerat socialt företag.

Projektet vill kombinera en kreativ skapande mötesplats, ett kompetenscentrum och ett upplevelsecentrum i en och samma plats och erbjuda samhällsnytta genom att ta tillvara på resurser både i historien, i bygden och de som finns i ofrivilligt utanförskap. Mötesplatsen är Matfors gamla pappersbruk.

Projekten finansieras bland annat genom Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling, Europeiska Socialfonden, Jordbruksverket och Leader Mittland Plus. Bland övriga finansiärer finns Arbetsförmedlingen, Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen samt privata företag i Matfors.

Startbeslut för ”Färja-projektet”

Tynderö fiskareförening och projektet Tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun har fått positivt beslut från Jordbruksverket och kan nu starta den planerade investeringen.

Projektet ska förbättra förutsättningarna för ökad turism längs kusten genom att knyta ihop land och hav. Det gör man genom att investera bland annat i en brygga och i byggnader nära bryggan. Målet är att öka servicegraden och förbättra förutsättningar för ökad turism genom att erbjuda boende och caféverksamhet till stöd för närliggande befintliga näringsverksamheter.

Projektet ska genomföras i samverkan mellan Tynderö Fiskareförening som äger mark och byggnader vid Färja Fiskeläge och Näringslivskontoret vid Timrå kommun.

Följande aktiviteter planeras att ingå i projektet:

– Kanalbryggan: Renovering av den 155 meter långa Kanalbryggan, rusta upp befintlig brygga, uppriktning och komplettering av fundamentet som består av pålar. Ny gångtrall monteras och handikappanpassas.

– Café Kylhuset: Befintlig byggnad renoveras exteriört och interiört och inreds med nytt kök, wc, ventilation mm. En utbyggnad på 50 m2 görs samt ett nytt trädäck byggs för att serva caféverksamhet.

– Minireningsverk, ett reningsverk som hanterar avlopp och vatten på ett miljömässigt hållbart vis.

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Projektet får sammanlagt 720 000 SEK  i stöd och har lika mycket i övrig offentlig medfinansiering.

Projektet pågår till och med 30 september 2018.

https://www.facebook.com/TynderoFiskareforening/ 

Startbeslut för Mobil samåkning Timrå

Nu är det tionde projektet i Leader Mittland Plus beslutat och godkänt för start.  Timrå Bygderåd har i dagarna fått beslut med klartecken från Jordbruksverket att påbörja arbetet i projektet Mobil samåkning Timrå.

Mobil Samåkning Timrå skall skapa förutsättningar för hållbart resande inom Timrå kommun och förbättra kommunikationer till, från och på landsbygden. Det ska vara möjligt att bo och verka på landsbygden utan både bil och körkort.

Detta ska projektet lösa genom att bilda lokala noder, en form av interaktiva mötesplatser där man kan hitta samåkningsmöjligheter.

En förväntad bieffekt är bättre kontakt mellan människor i olika åldrar och med bakgrund.

Projektet vänder sig till boende i landsbygd med tyngdpunkt på icke bilburna som ungdomar, äldre och nyanlända.

http://www.timrabygderad.se/

Startbeslut för Kreativ Mötesplats Liden

Kreativ Mötesplats Liden ska mobilisera och skapa engagemang och delaktighet kring utvecklingen av en allaktivitetsplats för Lidens ungdomar.

Föreningen Indalsleden har sett att det finns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats där ungdomar med olika idéer och kulturer kan mötas. Funderingar fanns på en allaktivitetsplan, pumptrack- och/eller mountainbikebana för att motivera barn till rörelse och genom projektet är ungdomarna själva med och påverkar fritidsaktiviteterna i Liden.

Föreningen Indalsleden har i denna ansökan fått stöd för den mobilisering som görs innan investeringen påbörjas.

www.indalsleden.se

Kallelse till årsmöte

19 april 2017  kl 16.00 är det dags för årsmöte för verksamheten 2015-2016.

Vi hälsar alla medlemmar välkomna.

Vi bekräftar att platsen Ålsta folkhögskola.

Handlingar och dagordning publiceras på vår hemsida, följ länken nedan. Där finns också en länk till föranmälan.

http://www.mittlandplus.se/arsmote

Ytterligare två projekt beviljade

Sedan tidigare har leaderområdet fyra projekt beviljade av Jordbruksverket. Denna vecka har vi också fått positiva beslut för projektet Svartvikstorn i Myre trafikplats och för Förstudie samarbete kring Revsundssjön och projekten kan dra igång sin verksamhet på allvar.

Mer information om projekten finns i projektbanken.

Infoträffar i Ånge 22 och 24 novmeber

Den 22 och 24 november har Hela Sverige Ska Leva, Ånge kommun och Leader Mittland Plus gemensamma informationsträffar där alla som är intresserade av landsbygdsfrågor och landsbygdsutveckling är hjärtligt välkomna.

Den 22 november kl 19 ses vi i Ålsta, den 24 november kl 19 ses vi på Teaterverkstaden i Ånge.

Vi ses där!

Utlysning pilotprojekt för utveckling av lokal service – Tillväxtverket

Tillväxtverket har projektmedel till pilotprojekt för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltade myndighet för Landsbygdsprogrammet. Sista ansökningsdag: 31 juli 2019. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida vila länken nedan.

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2016-03-14-utveckling-av-lokala-servicelosningar—————.html

Podden Landet reder ut begreppen – Vad är Leader egentligen?

Journalisten Ida Lindhagen har intervjuat Annika Andersson, verksamhetsledare på Leader Sjuhärad och Börje Karlsson, utredare på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Tillsammans reder de ut begreppen kring Leader och pratar om några nya möjligheter med den nuvarande leaderperioden där det finns medel inte bara ur en fond, utan fyra, vilket ger helt andra möjlighter.

Introduktion till avsnittet: Leader firar 20 år i Sverige i år. För en del är Leader ett helt okänt begrepp. Andra har hört talas om det men vet inte riktigt vad det är. Och så finns det de som arbetar med landsbygdsutveckling inom leaderfinansierade projekt varje dag. I dagens avsnitt av Landet reder vi ut vad Leader egentligen är! Hör Annika Andersson som är verksamhetsledare på Leader Sjuhärad och har varit med sen starten. Och Börje Karlsson från Jordbruksverket, som har koll på det mesta när det gäller genomförda leaderprojekt och vilka resultat de fått.

Citat från podden:

”Alla är ju vinnare på att lokalsamhället aktiverar och mobiliserar sig. Det här handlar om att testa nya idéer. De får gärna vara innovativa och oprövade.” – Annika Andersson

”Jag hittade cirka 3500 jobb när vi sammanställde och det är väl en hyffsad måluppfyllelse, cirka 92 procent av målvärdet” – Börje Karlsson

https://soundcloud.com/landet-podcast/19-leader-vad-ar-det 

#Leader20år #LokaltLeddUtveckling

Ansökningsläget 10 november

Vår får många frågor hur ansökningsläget ser ut och när man som projektägare får besked och kan påbörja arbetet i projektet.

Det är kö in för handläggning på Jordbruksverket för de ärenden som redan är prioriterade, och av våra 11 prioriterade projekt är två godkända, ett är under handläggning och åtta ligger i kö.

Jordbruksverkets LLU-team gör allt vad de kan för att handlägga så snabbt det bara går och de har satt in extraresurser för att klara av det höga söktrycket. Vi hoppas att vi snart kan meddela er som väntar på besked att ärendet har tilldelats en handläggare och är under arbete. Förra veckan hade Jordbruksverket nästan 200 ansökningar att hantera, och cirka hälften av dessa i kö, dvs ännu utan handläggare och trycket på ansökningar är fortsatt högt.

Att det tar lång tid beror mycket på att de första projekten granskas i detalj. Allteftersom både LLU-teamet, Leaderkanslierna och granskningsrutinerna har ensats kommer det att rulla på mycket snabbare.

Läget på Leaderkansliet för Mittland Plus är däremot utan köer, vi jobbar på och har idag totalt 10 ärenden som är under olika stadier av handläggning alternativt har lagts tillfälligt vilande av projektägaren.

Vi räknar med att den stora puckeln med ansökningar på Jordbruksverket snart ska vara utslätad, men för er som söker stöd är rekommendationen just nu att ta i lite extra när det gäller slutdatum på projekten så att ni hinner med allt i projektplanen även om det skulle bli en fördröjning på beslutet.

Har du ett projekt inne i systemet som inte ännu gått vidare till beslut kan du ändra projektets slutdatum själv i e-ansökan. Om ditt ärende redan är beslutat av LAG behövs ett ombeslut på slutdatumet. Då behöver du gå in på Jordbruksverkets hemsida i webbshoppen och ladda ner en blankett för ansökan om ändring i projekt och där fylla i ändring av slutdatum. Blanketten kan skickas in påskriven per brev, eller, ännu hellre, skannas in och bifogas din ansökan via e-tjänsten.