Leader Mittland Plus har fått startbesked för tre paraplyprojekt

Varje paraplyprojekt har sin egen informationssida.

Start-smart-hjälpen

Start-smart-hjälpen kan ge mikrostöd till byutvecklingsinsatser, t ex möten, marknadsföring, förstudier m.m.

Startgas

Startgas kan ge mikrostöd till företagsutveckling, antingen för den som vill starta företag eller som är ny och behöver mikrostöd för en ny idé.

Young Events

Young Events kan ge mikrostöd till utgifter kopplade till att planera eller genomföra ett evenemang planerat av unga och med unga som målgrupp.

 

Paraplyprojekt är ett sätt att erbjuda mikrostöd till riktade insatser. Som mest kan stödet vara 25 000 kr. Mikrostödet söks direkt av Leader Mittland Plus och beslutet fattas lokalt av en mindre grupp personer. Det gör att stödet kan komma snabbt till den som beviljas mikrostöd.

Varje paraplyprojekt har en egen projektplan och en egen budget.

Paraplyprojekten kommer också att ha en egen coach/projektledare som hjälper dig att söka stödet och berätta vad som är möjligt och inte. Coacher är Lotten Rapp och Kerttu Heiskanen som börjar efter nyår 2019. Fram till dess kan du kontakta oss på info@mittlandplus.se.

Mer information om respektive delprojekt och ansökningsformulär hittar du under projektlänkarna här ovanför.