Leaderprojekt som genomförs i Ånge kommun 2014-2020

Den här sidan är under uppbyggnad. Inom kort kommer alla projekt som berör Ånge kommun att synas på den här sidan.

Leaderprojekt som omfattar Ånge kommun

Mötesplats Teaterverkstan

Projektet mötesplats Teaterverkstan har prioriterats för stöd.…
17 oktober, 2019/av Leader Mittland Plus

Ånge camping – ställplatser

Startbeslutet är klart för projektet Utveckling av Ånge Camping…
26 april, 2019/av Leader Mittland Plus

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…
24 april, 2019/av Leader Mittland Plus
Cheer - Bild från Pixabay.com

Utveckling av Myggvallen

Fränsta idrottsklubb har av Leader Mittland Plus prioriterats…
19 mars, 2019/av Leader Mittland Plus

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…
4 mars, 2019/av Leader Mittland Plus

Glesbygdsidentitet

Lotten Rapp tillsammans med en projektgrupp har sökt projektstöd…
11 januari, 2019/av Leader Mittland Plus

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB har sökt projektstöd…
11 januari, 2019/av Leader Mittland Plus

Alla har en plats

7 november, 2018/av Leader Mittland Plus

Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare har…
7 november, 2018/av Leader Mittland Plus

Seniorboende Fränsta

Föreningen Kraftsamling Fränsta har fått projektet Förstudie…
15 juni, 2018/av Leader Mittland Plus

Utveckling av Ånge Camping

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat…
15 juni, 2018/av Leader Mittland Plus

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad har prioriterats för stöd genom…
21 februari, 2018/av Leader Mittland Plus

Förstudie Hembygdsgårdar i Medelpad

Medelpads hembygdsförbund har beviljats leaderstöd för förstudieprojektet…
16 februari, 2018/av Leader Mittland Plus

Fördubbling av besöksantalet

MidAdventure AB har fått sin ansökan om stöd till förstudien…
16 februari, 2018/av Leader Mittland Plus

Förlängning Ljungandalsvägen

Destination Ljungandalen ekonomisk förening och projektet "Förlängning…
10 november, 2017/av Leader Mittland Plus

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…
10 november, 2017/av Leader Mittland Plus

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat

Etablera och förankra en regional…
23 januari, 2017/av Leader Mittland Plus

Förstudie; Mountainbikeleder i Ljungandalen?

Syftet med projektet är att genom samverkan öka kunskapen kring…
23 januari, 2017/av Leader Mittland Plus

Mikrostöd i Ånge kommun