Projekt genomförda i Sundsvalls kommun

Här hittar du en sammanställning av samtliga projekt inom Sundsvalls kommun, finansierade av Leader Mittland Plus partnerskap.

Pixabay

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för har ansökt om stöd till projektet…
se pixabay.com.

Från snår till spår

Projektet Från snår till spår har prioriterats för projektstöd.…
Se pixabay.com.

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…

Affärsringar i Matfors

Matfors företagarförening och projektet Affärsringar i Matfors…

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB har sökt projektstöd…
Erika Larsson

Fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening har sökt projektstöd för projektet…
Föreningen Galtströmståget (FGT)

Galtströms Jernväg 2019

Föreningen Galtströmståget har ansökt om projektstöd för…

Turistboende Matfors

Samhällsbyggarna ek för har fått stöd från Leader Mittland…

Förstudie Gumsekullen

Förstudieprojektet Lokalt initierad utveckling av frilufts-…

Grönviksgården

/
Markus Wedins enskilda firma får leaderprojektstöd till företag…

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad har prioriterats för stöd genom…

Förstudie Hembygdsgårdar i Medelpad

Medelpads hembygdsförbund har beviljats leaderstöd för förstudieprojektet…

Förstudie socialt företag Kusten

Folkets hus och parker södra Norrland har prioriterats för…

Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna har ansökt om stöd till projektet Skatans…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…

Kultur och hälsa

Matfors framtidscentrum – socialt företagande

Föreningssamverkan i Matfors har fått Leaderstöd till projektet…

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan har fått leaderstöd…

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening har fått leaderstöd till projektet…

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte är att inventera, sortera och analysera vilka…

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat Etablera och förankra en regional…
www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet…

Kreativ Mötesplats Liden

I Liden finns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats…