Paraplyprojektet Young Events 2

Är du ung och har en idé på ett event som kan stärka din bygd? Just nu finns ett stöd på 25 000 kr  som kan sökas av dig som är ung och upp till 25 år. Idén och drivkraften till event ska komma från dig själv eller er unga själva, just för att pengarna ska gå till projekt som tar tillvara ungas kraft att själva utveckla landsbygden.

Har du eller dina vänner en projektidé?

Den får gärna inspirera bygden till:

  • ökat entreprenörskap
  • fler företag eller arbetstillfällen
  • nya återkommande evenemang för unga
  • nya och utvecklade kreativa mötesplatser
  • ökad inkludering i ett lokalsamhälle

Vad kan ett Young event vara?

Det kan vara en konsert eller inspirationsföreläsning, ett idrottsläger, uppvisning eller en festival, utställning eller ett e-sportevenemang.

Vill du inspireras av tidigare genomförda young events?

Det har tidigare genomförts evenemang i vårt första young events-projekt. Bland annat föreläsningar,  musik- och sportevent. Kika in och inspireras av tidigare genomförda event!

Young Events – Leader Mittland Plus

Har du frågor eller vill du veta mer om projektet och möjlighet att söka mikrostöd kontakta ungdomscoach Lotten Rapp så berättar hon mer.

Ansökan

Formulär för att göra en ansökan om mikrostöd i Young Events 2 hittar du här.

Kontaktuppgifter

Lotten Rapp, projektledareLotten Rapp

Coach/Projektledare Paraply Young Events

070-396 00 42
lotten@mittlandplus.se

Sitter på plats vid Glesbygdskollektivet i Fränsta

Om projektet

Young events 2 är ett genomförandeprojekt. Det är ett LAG-ägt projekt i Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU).
Projektet är en del av huvudprojektet Ungas drömbygd 2030 och paraplyprojektet syftar till att stötta unga i sitt genomförande av olika evenemang som stärker de ungas bild av sin bygd och bidrar till att skapa framtidstro.
Vill du läsa mer om vilka insatsområden och beviljat stöd som gäller för projektet? Kika mer på sidan  om projektet här.