Inlägg av

Nya riktlinjer för förstudier

Leader Mittland Plus har fått in väldigt många projektansökningar som gäller förstudier. För att budget ska räcka till alla genomförandeprojekt och samarbetsprojekt som behövs för att nå strategins mål har LAG därför beslutat införa ett takbelopp för projektstöd till förstudier. Förstudier inom en, två eller tre kommuner kan få som mest 200 000 kr. Om förstudien omfattar […]

Företagarlunch Kälarne 12 september

Den 12 september medverkar vi på företagarlunchen i Kälarne, Hotell Östjemten, för att berätta om hur man kan förverkliga utvecklingsidéer med Leadermetoden. Erika Larsson, verksamhetsledare på Leader Mittland Plus, berättar om projektmöjligheterna i det nya Leaderområdet som består av Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvalls landsbygd. Det finns möjlighet att ställa frågor både under och efter mötet. […]

Workshop – söka leaderprojekt

Vi får många frågor om vad som ska med i en ansökan, hur man ska tänka och hur man ska beskriva sitt projekt. Idag kommer frågorna mest på telefon och epost. Ibland kommer stödsökande till oss på kontoret, andra gånger åker vi ut till er. Nu tänkte vi testa workshopformen för att informera och coacha […]

Från ansökan till beslut

Den vanligaste frågan vi får på kontoret är den här: När ska ansökan vara inne för att komma med på nästa beslutsmöte? Det är också en fråga utan definitivt svar. Det beror på att ansökningar tas emot och handläggs löpande och att ingen ansökan är den andra lik. Vi kan därför aldrig garantera att en ansökan […]

Fyra lokala inspiratörer

Leader Mittland Plus jobbar över ett stort geografiskt område. Med fyra kommuner i huvudområdet och fyra till i havs- och fiskerifondsområdet har vi stärkt upp organisationen med lokala inspiratörer som kan komma ut och berätta om Leadermetoden och inspirera från idé till projekt. Just nu har vi lokala inspiratörer för de fyra kommunerna i huvudområdet. Kanske […]

Nya ledamöter i LAG

11 maj hade föreningen ett extra årsmöte och några nya LAG-medlemmar valdes in. Eftersom Leader Mittland Plus också aministrerar projektansökningar för Havs- och fiskerifonden valdes Lars Bergman in som ledamot och representant för fiskeri- och vattenbruksnäringen.