Fränsta bike – Robin Wallner

En grupp cyklande ungdomar i Fränsta åldrarna 8-13 år genomförde eventet ”Fränsta Bike – Robin Wallner”. Eftersom gruppen var sammansatt som spontanidrottare utan anknytning till idrottsförening så söktes projektet med hjälp av företaget Midadventure. Gruppen bjöd in cykelproffset Robin Wallner och välkomnade in andra spontanidrottare till deras gratis-event.

Lördagen 26 oktober 2019 kom så Robin Wallner till byn och gav tips om hur nya hopp och dropp kunde utvecklas, samt att han hjälpte de unga att se hembyn ur fler vinklar i cyklingens-möjligheter. Dagen blev väldigt uppskattad.

Inför eventet lyfte pojkarna frågan vid flera tillfällen vad de själva kunde göra för att fler tjejer skulle vilja vara med och hoppa cykel.

Arbetet inför eventet innehöll även detta ideella arbete:

Arbetgrupp A Marknadsföring. Reklam, foto, men också video för att förklara för kommunen vad vi ville göra på kommunal mark.

Arbetsgrupp B Höll kontakt med Robin Wallner inför eventet

Arbetsgrupp C Kontakt med kommunen angående ägande fråga och ansvarsförsäkring, detta var tidskrävande, gruppen var i kontakt med

  • ÅFA
  • Fränsta IK
  • Ungdomsgård Fränstagårn
  • Fritidsförvaltningen
  • Kommunalrådet, Sten Ove Danielsson
  • Kommunchefen Stefan Wallsten
  • Fränstaskolans rektor

Arbetsgrupp D hade kontakt med maskinföraren förberedde bygget av jordhopp

Arbetsgrupp E arbetade med att bygga trähopp inför eventet

Arbetsgrupp F ansvarade för mat. Såg till att lunchstället Vagabondo kunde ta emot oss.

Bakgrund

Mid Adventure beviljades mikrostöd till projektet Fränsta bike, ett projekt där ungdomar i åldrarna 8-13 år ska skapa ett gratis-event i Fränsta för unga cyklister. Projektansökan innehöll bland annat en dag med cykelproffset Robin Wallner. Robin Wallner skulle enligt ansökan ge tips hur nya hopp och dropp kan utvecklas. Projektet bedömdes leda till 1 ny kreativ/utvecklade mötesplats, 1 nytt kultur- och fritidsevenemang och 15 deltagande unga.

Kommittén beviljade stöd till delprojektet då projektet uppfyller samtliga krav som ställs i urvalet samt kan bidra till att uppfylla delprojektets mål och indikatorer.

För att komma i kontakt med ungdomarna bakom projektet, kontakta Lotten Rapp som förmedlar kontaktuppgifter.