Leaderföreningen Mittland Plus

Leader Mittland Plus är en sammanslagning av de två tidigare leaderområdena Mittland och Timråbygd.

Leader Mittland Plus är en ideell förening som driver kansliet och leder verksamheten för Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Läs mer om föreningen och hur man blir medlem på föreningssidan.

Föreningens stadgar kan du läsa i den här länken. Här finns också information om hur du blir medlem.

Föreningens organisationsnummer är 802496-8961

Fakturor till oss skickas med fördel som e-faktura via inbox.lev.1297181@arkivplats.se eller som pdf till ekonomi (at) mittlandplus.se.

Leaderområdet Mittland Plus

Leader Mittland Plus huvudsakliga område omfattar Bräcke, Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. Inom Havs- och fiskerifonden jobbar vi 2014-2022 också inom kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Utvecklingsområdet omfattar 131 147 invånare, inkluderas området för Havs- och fiskerifonden omfattar området 249 207 invånare.

En lokal strategi

Den lokala strategin har tagits fram genom ett samarbete mellan personer som representerar ideell, privat och offentlig sektor.

Mer om den lokala strategin hittar du på strategisidan som den här artikeln hänvisar till.

Lokal aktionsgrupp

Lokal aktionsgrupp förkortas LAG och det är namnet på föreningen, men används oftast synonymt med styrelsen, det vill säga det beslutande organet i föreningen.

LAG tar alla prioriteringsbeslut för fördelning av projektmedel och leder verksamheten strategiskt. LAG består av ett trepartnerskap där offentlig sektor, privat sektor (företag) och ideell sektor (föreningsliv) ingår.

I Leader Mittland Plus LAG ingår personer från alla ingående kommuner, jämt fördelat.

Läs mer om aktionsgruppen och hur vi jobbar på sidan om LAG.