Från idé till landsbygdsutveckling

All information om projektstöd för den nya strategin finns på leadermitt.se och där finns instruktioner om hur du söker projektstöd.

Du kan fortfarande söka mikrostöd i den gamla strategins budget, och information om det finns på på den här hemsidan.

Våra strategidokument styr vad vi kan ge projektstöd till

Strategi 2023-2027 Drömbygd 2030

Vi har en ny hemsida för den nya programperioden som startade i april 2023. Strategin vi jobbar efter kallas Drömbygd 2030.

Vi har samlat all information som rör den nya strategin på en ny hemsida, leadermitt.se. Där finns en helt ny faktabank som bara beskriver den nya periodens projektstöd.

Grundinformation finns också under rubriken Drömbygd 2030 på den här sidan, och här finns informationen om hur strategin tagits fram.

Strategi 2014-2022 Fler fönster ska lysa i mitt land

Det går inte längre att söka projektstöd för programperioden 2014-2022, men det är fortfarande många projekt som är aktiva med finansiering från den programperioden. Projekten ska vara slutredovisade i december 2024 och sedan har leaderorganisationen ett halvår på sig att rapportera in resultatet och göra en slututvärdering.

Direktlänkar till diverse fakta och dokument för den nu ”gamla” strategin finns kvar längre ner på denna sida.

Från idé till ansökan

 • Jag har en idé!

  Vi gillar alla utvecklingsidéer, men gillar speciellt de som leder till landsbygdsutveckling, som jobbar efter leadermetoden och som stämmer med den lokala strategin. Vi hjälper dig att kolla om din projektidé uppfyller våra grundkrav.

 • Stämmer idén med leadermetoden?

  Leaderstöd är en speciell påse pengar, och för den krävs att ditt projekt följer leadermetoden. Förenklat säger vi att villkoren är underifrånperspektiv, partnerskap, samverkan/nätverkande och innovation/lärande.

  Vi har tagit fram en checklista där du kan svara på några frågor. Svarar du ja på samtliga frågor är ditt projekt troligen ett leaderprojekt. Är du osäker, ring så går vi igenom projektet tillsammans. Rubriken är en länk till sidan där vi går igenom just leadermetoden.

 • Stämmer idén med den lokala strategin?

  Det finns många bra idéer, men för att kunna söka leaderstöd behöver din utvecklingsidé stämma med det utvecklingsbehov som de lokala aktörerna kommit fram till i den lokala strategin.

  För att ta reda på om din ansökan stämmer med den lokala utvecklingsstrategin behöver du kolla ansökan mot våra mål. För perioden 2014-2022 (aktiv till 2025) har vi fyra insatsområden, och för perioden 2023-2027 (aktiv till 2027) har vi tre mål och insatsområden.. Vi rekommenderar att du testar projektidén i ”Målmatrisen” för 2014-2022 eller under ”Drömbygd 2030” för 2023-2027.

  Stämmer projekts mål i listorna är du en god bit på väg.

  Följ länken i rubriken till sidan om våra mål och insatsområden.

 • Gör en intresseanmälan

  Vad bra, din utvecklingsidé stämmer med leadermetoden. Då är det dags att presentera din idé för oss på leaderkansliet. En intresseanmälan är en sammanfattning av din idé. E-post skickar du till info@mittlandplus.se.  Du kan också boka en tid med oss där du berättar vad det är du tänkt dig.

  Rubriken länkar dig vidare till sidan om intresseanmälan.

 • Kör! Klartecken till ansökan

  När du fått klartecken från leaderkontoret  behöver du ansöka om fullmakt för att söka stöd via Jordbruksverkets hemsida. Fullmakten får du genom att skriva ut en pappersblankett på jordbruksverkets hemsida, fylla i den och skicka den påskriven till Jordbruksverket tillsammans med dokument som styrker att den eller de som skrivit under ansökan har rätt att teckna firma.

  Alla utom enskild firma och handelsbolag måste ha fullmakt även om man är ensam ägare till en verksamhet.

 • Detaljerad ansökan

  Det mesta är klart när vi gått igenom din intresseanmälan. Det vi inte tittat på är budgeten. Tips på hur du lägger upp en budget som följer leaders upplägg hittar du på budgetsidan.

 • Skicka in!

  Fullmakten klar? Vad bra! Nu är det dags för din ansökan på riktigt och du behöver gå in på Jordbruksverkets hemsida. Till ansökan kommer vi också att be dig lägga in några bilagor. Allt detta går vi igenom på sidan Ansökan som rubriken leder till.

 • Handläggning

  Nu kan du andas ut ett litet tag och vänta på att vi hör av oss från kansliet. Vi går igenom alla delar i detalj för att se om vi behöver mer fakta för att kunna fatta beslut eller om det är någon av de obligatoriska underlagen som behöver kompletteras. Vi är vanligtvis ganska snabba och inom en vecka bör du ha fått din första återkoppling.

 • Komplettering?

  Det är mycket som ska med i ansökan och det är vanligt att vi behöver mer information när vi handlägger. Då hör vi av oss och ber om kompletteringar. Vanliga kompletteringar är till exempel kopia på fullmakt och protokoll som visar firmatecknare. Andra behöver komplettera med handlingsplan eller detaljerad budget.

  Vi brukar vilja ha dina kompletteringar inom tre veckor från vårt e-brev, men har du svårt att hinna med på den tiden hör du av dig och så löser vi det.

 • LAG-prioritering

  Vår lokala aktionsgrupp (LAG), bedömer alla projekt efter givna frågeunderlag och beslutar vilka projekt som ska prioriteras.

  LAG träffas varannan månad. När projekt varit uppe till beslut i LAG meddelar vi projektägare så snart vi har protokollen justerade digitalt. Det sker normalt inom två dagar, men kan ta upp till en vecka om det är komplicerade beslut. LAGs beslut meddelas alltid av kansliet.

 • Beslut

  Ett projekt som prioriterats av LAG går vidare till Jordbruksverket som gör den slutliga bedömningen och även fattar beslut om projekt beviljas stöd. Det är möjligt att påbörja arbetet innan Jordbruksverkets beslut, men då behöver man veta att arbetet då sker på egen risk och att man kan bli tvungen att själv stå för eventuella kostnader om Jordbruksverket skulle avslå ansökan.

Redan igång med ditt projekt?

Några sidor vänder sig till dig som redan är igång med projekt och har funderingar kring redovisning och genomförande.

Paraplyprojekt

Paraplyprojekten gör det möjligt att ge mikrostöd för att genomföra mindre projekt. Maximalt projektstöd varierar från 25 000 kr till 75 000 kr beroende på vilken typ av projekt det gäller.

Mikrostöden söks via en förenklad form av ansökan och stödet söks för några särskilda utpekade ändamål.

Vi har samlat all information om våra mikrostöd på en egen sida där du kan läsa mer.

FAQ

Intresseanmälan görs via e-post

Vi vill ha in en intresseanmälan innan du gör din ansökan. Det är för att vi tillsammans ska kunna gå igenom din utvecklingsidé och se om den passar i den lokala strategin och i vilken fond vi ska lägga din ansökan. Detta behöver vara klart när du sedan ska gå in i e-formuläret och göra den ”riktiga” ansökan, som där kallas Steg 2-ansökan. Steg 1 är samma som intresseanmälan, men, för att inte krångla till det för dig som söker vill vi gärna göra Steg 1 lite mer informell och förenklad och hoppar helt enkelt över detta steg i ansökan. Så har du en idé? Maila eller ring till oss så pratar vi vidare. Det är istället för Steg 1-ansökan. En mall för intresseanmälan hittar du här.

Digital ansökan med e-legitimation och fullmakt

Alla ansökningar sker via Jordbruksverkets e-tjänst.

För att kunna söka utvecklingsstöd för leadermetoden måste du ha e-legitimation och en fullmakt att företräda den organisation du söker stöd för om det inte är enskild firma. Fullmakten får du genom att skriva ut en pappersblankett på jordbruksverkets hemsida, fylla i den och skicka den påskriven till Jordbruksverket tillsammans med dokument som styrker att de som skrivit under ansökan har rätt att teckna firma. Formuläret laddar du ner i e-butiken.

Logga in på ”Mina sidor”, länken finns högst upp till höger på sidan. När du loggat in, kontrollera att du söker för din organisations räkning och inte dig själv. Det går nämligen inte att byta detta när ansökan är ifylld.

Var hittar jag ansökningsformuläret?

Inloggad på ”mina sidor” på jordbruksverket.se finns en meny till vänster. Välj ”Stöd inom lokalt ledd utveckling Leader”. Eftersom du bör ha lämnat in en intresseanmälan till kansliet och redan fått information om fond med mera går du direkt in i Steg 2.

Har du inte varit i kontakt med Leaderkontoret ännu? Börja i så fall där innan du gör din ansökan.

Vem beslutar?

LAG (den lokal aktionsgruppen och vår styrelse ) beslutar om projekt. LAG ska tillämpa en urvalsprocess som är öppen, icke diskriminerande och objektiv samt har sin utgångspunkt i EU-förordningen och Jordbruksverkets direktiv. Alla prioriteringar/beslut från LAG ska sedan beslutas och bedömas av Jordbruksverket innan de fastställs.

När ska ansökan vara inne för att komma med på nästa beslutsmöte?

Ansökningar tas emot löpande. Vi kan aldrig garantera att en ansökan kommer med vid ett visst beslutstillfälle enbart utifrån när ansökan kommit in till oss, men  ansökan steg 2 skall vara inne i e-tjänsten och komplett senast 1 månad innan nästa beslutsmöte.

Med komplett menas att det ska bara vara mindre justeringar och kompletteringar som ska göras efter detta datum. Det räcker alltså inte att skicka in en ansökan som saknar obligatoriska bilagor eller fakta, utan det mesta ska finnas på plats för att den ska räknas som komplett.

Eftersom vi vill ha en dialog innan projekt kommer in kommer vi att ha gått igenom alla bilagor och fakta tillsammans, så när vi är klara kommer vi att säga till att det är klart för steg 2.

En stor ansökan med investeringar tar oftast längre tid att handlägga t ex en mindre förstudie, men också det är individuellt. En normal ansökan som kommer in komplett en månad innan beslutsdatum ger tid för sluthandläggning och LAG får rimlig tid på sig att läsa in sig.

Ibland behövs också ett utlåtande från våra referensgrupper för att kunna gå till beslut. Då måste referensgruppen ha träffats innan sluthandläggning och LAG-möte.

Det du kan vara säker på är att vi alltid handlägger så snabbt vi kan.

Har du skickat in en intresseanmälan på e-post bör du ha fått återkoppling från oss inom en arbetsvecka. Har du inte hört av oss inom en vecka, ring gärna och kontrollera att ansökan kommit fram.

Prioriterade och beslutade projekt

Vi lägger upp sammanfattningar av alla projekt som fått projektstöd under perioden 2016-2023. Projekt som hör till den nu aktuella strategin Drömbygd 2030 finns istället på sidan leadermitt.se.

Det finns också en databas med mer historiska projekt, genomförda till och med 2013. Länken leder till en ny sida.

Jordbruksverkets guider

Jordbruksverket har en hel del information på sin hemsida som vägleder i ansökan om projektstöd och ansökan om utbetalning. Eftersom de här sidorna byter länkar ibland rekommenderar vi istället att du går in på www.jordbruksverket.se och söker i sökfältet efter det du vill veta mer om.

Söker du blanketter och formulär hittar du dem i ”webbutiken” hos Jordbruksverket.

Andra samarbetspartners och finansiärer

Det finns många sätt att finansiera utvecklingsprojekt på landsbygden. Hela Sverige Ska Leva har sammanställt möjlig offentlig finansiering i en folder som du kan ladda ner här. Folder

De har också tagit fram en handbok i lokal finansiering, som du når via denna länk. Handbok

Länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland har möjliga finansieringslösningar för landsbygdsutveckling. Mer information hittar du på länsstyrelsernas gemensamma hemsida. Klicka dig fram till den länsstyrelse som hör till ditt län.

www.lansstyrelsen.se 

Regionerna i Jämtland Härjedalen respektive Västernorrland är en annan part som har möjlig finansiering för utvecklingsprojekt.

Region Jämtland Härjedalen

Region Västernorrland

Några andra finansieringskällor är också:

Kommunerna

Postkodstiftelsen

Postkodlotteriets kulturstiftelse

Postkodlotteriets idrottsstiftelse

Allmänna arvsfonden är också en stor finansiär.

Direktlänkar till våra äldre sidor med fakta om projektstöd för perioden 2014-2022

Ansökan

Sida med information om detaljerad ansökan.

Budget

Sida med information om budget, finansiering och ideella resurser.

Förstudier

Sida om förstudier i Leader Mittland Plus.

Villkor

Information om jordbruksverkets villkor för stöd.

Urval

Information om hur urvalsprocessen går till.

Redovisa

Sida för dig som ska redovisa eller slutredovisa ett projekt.

Utbetalningsansökan

En pdf med snabbinstruktioner till ansökan om utbetalning i e-tjänsten på jordbruksverket.se.

Dokumentbank

Snabblänk till sida med dokument för nedladdning