Paraplyprojekt ger möjlighet till mikrostöd snabbt

Leader Mittland Plus driver tre paraplyprojekt för mikrostöd och varje paraplyprojekt har sin egen informationssida. Här beskriver vi projekten lite kort, och om du känner att något av projekten skulle passa dig kan du klicka vidare på länkarna.

Mikrostöd innebär att du kan söka ett lite mindre stöd för vissa utpekade aktiviteter. Som mest kan stödet vara 25 000 kr. Mikrostödet söks direkt av Leader Mittland Plus och beslutet fattas lokalt av en mindre grupp personer. Det gör att stödet kan komma snabbt till den som beviljas mikrostöd.

Varje paraplyprojekt har en egen projektplan och en egen budget.

Paraplyprojekten har egna coacher/projektledare som hjälper dig att söka stödet och berätta vad som är möjligt och inte. Coacher är Lotten Rapp och Kerttu Heiskanen som du når på kerttu@mittlandplus.se och lotten@mittlandplus.se. Lotten och Kerttu hittar du på Glesbygdskolletktivet i Fränsta men du kan också boka ett möte närmare dig.

Start-smart-hjälpen

Start-smart-hjälpen kan ge mikrostöd till byutvecklingsinsatser, t ex möten, marknadsföring, förstudier m.m.

Startgas

Startgas kan ge mikrostöd till företagsutveckling, antingen för den som vill starta företag eller som är ny och behöver mikrostöd för en ny idé.

Young Events

Young Events kan ge mikrostöd till utgifter kopplade till att planera eller genomföra ett evenemang planerat av unga och med unga som målgrupp.

Projektledare

Lotten Rapp

Lotten Rapp

Projektledare Paraply Young Events
Kerttu Heiskanen

Kerttu Heiskanen

Projektledare Paraply Startgas och Startsmarthjälpen