Projekt på G

Leaderföreningens egna projekt

Internationellt samarbetsprojekt säl och skarv

Projektet är ett internationellt samarbete med en lead-partner i Finland, ”FLAG ESKO” och med totalt sju svenska leadermområden. Intressenter finns runt hela Östersjön och Öresund, t ex Estland, Lettland, Polen och Danmark. Projektet startar officiellt 1 november 2017 då alla inblandade länder samlas för en startkonferens. Mer om projektet hittar du här.

Förstudie inför paraplyprojekt tema integration

Leader Mittland Plus har från 1 januari 2018 möjlighet att driva så kallade paraplyprojekt. Paraplyprojekt ger möjlighet för leaderorganisationen att själva bevilja mindre stöd direkt till projektaktiviteter utan egen ansökan till Jordbruksverket. Detta projekt undersökte vilka behov som fanns hos asylsökande, och om leaderorganisationen skulle kunna starta ett paraplyprojekt just för integration. Projektet är avslutat. Mer om projektet hittar du här.

Beslutade projekt Jordbruksverket

Prioriterade projekt LAG som inväntar beslut

Slutrapporterade projekt