Alla projekt inom Leader Mittland Plus denna period

På den här sidan hittar du alla projekt som den lokala aktionsgruppen inom Leader Mittland Plus prioriterat hittills. Listan är sorterad då datum då prioriteringen gjordes. Vill du ha en annan sortering, gå vidare till den tematiska sidan där du kan välja sortering.

Pågående projekt

Kälens bystuga där leden passerar.

Utveckling av Bodsjöleden

Projektet utveckling av Bodsjöleden har beviljats stöd från…

Övernattningsboende i Njurunda

Projektet har beviljats stöd från  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling(…

Ånge camping grönytor till badplats

Projektet har beviljats stöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling…

Ånge camping och parkering – båtplats

Projektet har beviljats stöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling…

Ånge camping pir och badplats

Projektet har beviljats stöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling…

Tillgänglighet Skeppshamn

Projektet tillgänglighet Skeppshamn har beviljats projektstöd…

Trädkojan i vildmarken

Projektet Trädkojan i vildmarken har beviljats projektstöd…

Young events 2 – drömbygd 2030

Paraplyprojektet Young events 2 är ett genomförandeprojekt…

Ungas drömbygd 2030

”Ungas drömbygd 2030” är ett genomförandeprojekt och det…

Innovationsfabriken – en hållbar framtid

Projektet ” Innovationsfabriken”  Matforsfabriken har beviljats…

QR-koder, som laddas i mobilen och digitala skärmar till Svartviks kulturarv

Projektet ”QR-koder  och digitala skärma Svartviks kulturarv” …

Vandringslänkar Y:et till Ljustorp

Projektet ”Vandringslänkar Y:et till Ljustorp”  Naturskyddsföreningen…

Ljustorps nya Groddplats – En plats att gro och växa på

Projektet ” Ljustorps nya  groddplats" Ljustorps bygdegård…

Paraplyprojekt LEA

Paraply LEA, är ett genomförandeprojekt. LAG-ägt projekt i…

Aktiv 1-100

Projektet ” Aktiv 1-100”  och 173 event har beviljats projektstöd…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har beviljats projektstöd för projektet…

Avslutade projekt

bild på böcker

Ånge bokhandel

Projektet var ett genomförandeprojekt och projektet beviljades…

Paraplyprojekt Miljöcertifiering Timrå Golfklubb

Paraplyprojekt Miljöcertifiering Timrå Golfklubb är ett delprojekt…

PAF – produkt- och affärsutveckling inom fiske

”PAF- produkt och affärsutveckling” var ett samarbetsprojekt…

Förstudie vattenåtgärder i Tynderö

"Förstudie vattenåtgärder Tynderö"  var ett genomförandeprojekt…

Hållbart fiske i Örnsköldsvik

Projektet ” Hållbart fiske i Örnsköldsvik”  Örnsköldsviks…

Regional ung kulturfestival

Projektet ” Regional Ung kulturfestival” och Södra Norrlands…

Kustvägen – naturinfo

Projektet Kustvägen Naturinfo Kustvägens ekonomisk förening…

Metod att ta till vara fiskrens

Projektet (förstudien) " Metod att ta tillvara fiskrens” …

Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar

Projektet (förstudien) " Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar” …

APP för konsumtion av fisk

Projektet " App för fisk" som föreningen Störöringens Fiskeklubb…

Stödekortet

Projektet Stödekortet och föreningen Stöde företagarförening…

Ökad tillgängligheten till aktivt friluftsliv i fiskevårdsområdet vid Indalsälven

Projektet  "Ökad tillgänglighet till aktivt friluftsliv i…

Förstudie – infrastruktur och utveckling för yrkesfiskare i Juniskär

Projektet " Förstudie- infrastruktur och utveckling för yrkefiskare…

Ledcentrum Kälens bystuga

Projektet Ledcentrum Kälens bystuga  var ett genomförande…

Gäddfabriker

Projektet Gäddfabriker, som bedrevs av Storöringens fiskeklubb…

Medelpads immateriella kulturarv

Projektet Medelpads immateriella kulturarv beviljades projektstöd…

Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland beviljades stöd för…

Destinationsutveckling Bräcke

Projektet Destinationsutveckling Bräcke prioriterades stöd…

Mötesplats Teaterverkstan

Projektet mötesplats Teaterverkstan prioriterades stöd. Projektet…

Gödselbrunnens röding

Projektet Gödselbrunnens röding prioriterades stöd ur Europeiska…

Paraplyprojekt landbaserad fiskodling

Ett paraplyprojekt för landbaserad fiskodling prioriterades…
Pixabay.com

Paraplyprojekt vattenbaserad matinnovation (Sjömat)

Paraplyprojektet vattenbaserad matinnovation prioriterades för…

Paraplyprojekt fiskevård

Ett paraplyprojekt för fiskevård prioriterades för stöd.…

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet prioriterades stöd…

Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi fick beslut om stöd. Projektet vände…
Pixabay

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för ansökte om stöd till projektet omställningslots…
(c) Peckas odlingar AB
se pixabay.com.

Från snår till spår

Projektet Från snår till spår prioriterades projektstöd 2019…
pixabay.com

Ånge camping – ställplatser

Projektet att utveckla Ånge camping del två är avslutat. Campingföreningen…
Se pixabay.com.

Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD…
Se pixabay.com.

Förstudie morgondagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…
se Pixabay.com.

Naturcamping Storåsen

Storåsens byalag ansökte om stöd till projektet Naturcamping…

Näridrottsplats för ökad lokal utveckling

Kälarnebygdens Kooperativa Förening och projektet Näridrottsplats…
Pixabay.com

REKO Jämt

Hushållningssällskapet Jämtland och ansökan om stöd till…

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad fick beslut om stöd till projektet…

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal…
Cheer - Bild från Pixabay.com

Utveckling av Myggvallen

Fränsta idrottsklubb prioriterades av Leader Mittland Plus för…

Affärsringar i Matfors

Matfors företagarförening och projektet Affärsringar i Matfors…

Förstudie kring miljöanpassning av vattenkraft samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån

/
Ljustorpsåns Fiskevårdsområde ansökan om projektstöd till…

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…
Lotten Rapp, projektledare

Glesbygdsidentitet

Lotten Rapp, projektledare sökte tillsammans med sin projektgrupp…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB sökte projektstöd till…
Erika Larsson

Fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening sökte projektstöd för sitt projektet…
Föreningen Galtströmståget (FGT)

Galtströms Jernväg 2019

Föreningen Galtströmståget ansökte om projektstöd för projektet…
Pixabay.com

Serviceutveckling Bodsjöbygden

Bodsjö diverse ek för ansökte om stöd till projektet Serviceutveckling…

Alla har en plats

Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare fick…

Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  prioriterades av den lokala…

Paraply Start-Smart-Hjälpen

Start-Smart-Hjälpen syftar till att bidra till nya lösningar…

Paraply Startgas

Leader Mittland Plus fick  startbeslut för paraplyprojektet…

Paraply Start-smart-hjälpen

Leader Mittland Plus prioriterade paraplyprojektet Start-smart-hjälpen.…

Folkets hus mitt i byn

Folkets Hus och Parker Södra Norrlands projekt Förstudie Folkets…

Turistboende Matfors

Samhällsbyggarna ek förening fick stöd från Leader Mittland…

Seniorboende Fränsta

Föreningen Kraftsamling Fränsta fick projektet Förstudie -…

Lokal förädling Ljustorp

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus prioriterade…

Utveckling av Ånge Camping

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus prioriterade…

Förstudie Gumsekullen

Förstudieprojektet Lokalt initierad utveckling av frilufts-…
Pixabay.com

Lokala favoriter – ehandelsplattform

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform prioriterades för…

Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide…

Grönviksgården

/
Markus Wedins enskilda firma fick leaderprojektstöd till företag…

Förstudie Lögdö Bruk – historia och framtid

Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö…

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad prioriterades stöd genom Leader…

Färja – ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening genomförde projektet ”Färja –…

Förstudie Hembygdsgårdar i Medelpad

Medelpads hembygdsförbund beviljades leaderstöd för förstudieprojektet…

Fördubbling av besöksantalet

MidAdventure AB fick sin ansökan om stöd till förstudien "Fördubbling…

Upprustning Bräcke centrum

Bräcke företagarförenings projekt "Upprustning Bräcke centrum" …

Förstudie socialt företag Kusten

Folkets hus och parker södra Norrland prioriterades för leaderstöd…

Projektet Nyspårat

Investera Mittsverige beviljades  leaderstöd till projektet…
Brattbytorpet affär

Brattbytorpet

Föreningen Revsundsbygdens Omnibus fick leaderstöd för utveckling…

Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna ansökte om stöd till projektet Skatans…
se pixabay.com.

Naturbussen – den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen - den mobila…

Förlängning Ljungandalsvägen

Destination Ljungandalen ekonomisk förening och projektet "Förlängning…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet prioriterades…

Kultur och hälsa

Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén lämnade in ansökan om medel till en förstudie…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå beviljades stöd för att undersöka…

Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Projektet Hällesjö djupkartor och mobilapp pågick 2017-2020…

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland fick leaderstöd till…

Matfors framtidscentrum – socialt företagande

Föreningssamverkan i Matfors fick Leaderstöd till projektet…

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan fick leaderstöd…

Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte var att återetablera och på sikt upprätthålla…

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening fick  leaderstöd till projektet…

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte var att inventera, sortera och analysera vilka…

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien skulle undersöka förutsättningar och behov för…

Ett färgstarkt Färja – ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening  har fått leaderstöd till projektet…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Coompanion Kooperativ utveckling Västernorrland har genomfört…

Förstudie turistisk samverkan kring Revsundssjön

Projektet skall verka för samverkan mellan näringsliv och föreningsliv…

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil…
www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet…

Kreativ Mötesplats Liden

Föreningen Indalsleden har genomfört ett förstudieprojekt…

Förstudie; Mountainbikeleder i Ljungandalen?

Projektet Förstudie Mountainbikeleder i Ljungandalen? genomfördes…

Förstudie inför paraplyprojekt integration

Leader Mittland Plus genomförde en förstudie inför paraplyprojekt…

Förstudie lokala favoriter

Timrå Bygderåd beviljades leaderstöd till förstudien Lokala…

Mikrostöd

Leaderföreningens projekt

Internationellt samarbetsprojekt säl och skarv

Projektet är ett internationellt samarbete med en lead-partner i Finland, ”FLAG ESKO” och med totalt sju svenska leadermområden. Intressenter finns runt hela Östersjön och Öresund, t ex Estland, Lettland, Polen och Danmark. Projektet startar officiellt 1 november 2017 då alla inblandade länder samlas för en startkonferens. Mer om projektet hittar du här.

Paraplyprojekt Young Events

Leader Mittland Plus har från 1 januari 2019 möjlighet att lämna mikrostöd liknande utvecklingscheckar till projektidéer där unga personer på olika sätt vill jobba för evenemang och aktiviteter. Varje delprojekt kan som mest få 25 000 kr från Leader Mittland Plus för att förverkliga idén.  Mer om projektet hittar du här.

Paraplyprojekt Startgas

Leader Mittland Plus har från 1 januari 2019 möjlighet att lämna mikrostöd liknande utvecklingscheckar till projektidéer som ska utveckla produkter, prototyper eller företagsidéer.

Varje delprojekt kan som mest få 25 000 kr från Leader Mittland Plus för att förverkliga idén.  Mer om projektet hittar du här.

Söråkers folkets hus

Förstudie inför paraplyprojekt tema integration

Leader Mittland Plus har från 1 januari 2018 möjlighet att driva så kallade paraplyprojekt. Paraplyprojekt ger möjlighet för leaderorganisationen att själva bevilja mindre stöd direkt till projektaktiviteter utan egen ansökan till Jordbruksverket. Detta projekt undersökte vilka behov som fanns hos asylsökande, och om leaderorganisationen skulle kunna starta ett paraplyprojekt just för integration. Projektet är avslutat. Mer om projektet hittar du här.