Leder Mittland Plus har verksamhet i hela leaderområdet

Kansliet har sin fasta punkt i Sundsvall, men vi rör oss ständigt i hela leaderområdet och vi kommer gärna ut till dig eller din förening för att dela med oss av både inspiration och information.

När du har frågor om handläggning och regelverk kan du gärna ringa någon av oss på kansliet.

Våra projektmedarbetare rör sig också runt om i hela området6. Paraplyprojektledarna har från den 1 januari 2019 sin fasta punkt på Glesbygdskollektivet i Fränsta.

Kansliet

E-post: info@mittlandplus.se
Verksamhetsledare: Erika Larsson Karinaho, 070-316 23 66, erika.larsson@mittlandplus.se
Administratör: Anna Linke 076-310 82 66,  anna.linke@mittlandplus.se

Kommunikatör: Karolin Hammarstedt 070-316 23 56, karolin.hammarstedt@mittlandplus.se

Projektmedarbetare

Just nu har vi inga aktiva projekt, men om du vill nå någon av våra tidigare projektmedarbetare hittar du dem här:

Sten-Olov Altin, lokal koordinator för det transnationella samarbetet Säl och skarv, sten-olov@mittlandplus.se.

Lotten Rapp, projektledare och inspiratör för paraplyprojektet Young Events, lotten@mittlandplus.se

Kerttu Heiskanen, projektledare och inspiratör för paraplyprojekten Startsmarthjälpen och Startgas, kerttu@mittlandplus.se.

Lokala inspiratörer

Under leaderperiodens start har vi haft lokala inspiratörer i varje kommun, men sedan 1 januari 2018 har vi inte längre utpekade personer för detta uppdrag, utan frågor kan ställas till någon av oss på kansliet eller direkt till någon av våra LAG-ledamöter.

Vill du besöka kansliet?

Du är jättevälkommen! Vårt kansli finns i Idrottens hus, Nordichallen i Sundsvall. Eftersom vi är ute på språng i området är det bra om du ringer innan för att vara säker på att någon av oss är på plats.

Skicka mail till oss