Pixabay.com

Medlemmar i Leader Mittland Plus kallas till årsmöte

Dag: 11 april 2022

Tid:  kl 16:30

Plats: Årsmötet är ett fysiskt möte på Ålsta folkhögskola. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som så önskar. Länk till mötet erhålls när du anmäler dig till mötet.

Anmälan senast 4 april 2022 till info (at) mittlandplus.se. OBS! Obligatorisk anmälan till mötet.

Kallelse har publicerats på föreningens hemsida och facebook, inbjudan skickas till samtliga medlemmar med kända epostadresser veckan innan mötet.

 

Ärendelista enligt stadgar – fylls på med bilagor

Kallelse till årsmöte (pdf)

Förslag till ärendelista årsmöte (pdf)

Årsredovisning för 2021 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse och lokal aktionsgrupp LAG (pdf)

Arvodesreglemente 2022 (pdf)

Revisorsberättelse 2021 (pdf)

Av LAG-styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden:

  • Förslag att arbetet med att genomföra den nya strategin 2023-2027 genomförs i nuvarande leaderförening.

Datum för mötet publicerat 24 januari 2022

 

Årsmöte 2021 – arkivdokument

Kallelse till årsmöte (pdf)

Förslag till ärendelista årsmöte (pdf)

Årsredovisning för 2020 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse och lokal aktionsgrupp LAG (pdf)

Revisorsberättelse 2020 (pdf)

Årsmöte 2020 – arkivdokument

Kallelse till årsmöte (pdf)

Förslag till ärendelista årsmöte (pdf)

Årsredovisning för 2019 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse och lokal aktionsgrupp LAG (pdf)

Förslag till ändring av arvodesreglemente (pdf)

Revisorsberättelse 2019 (pdf)

Protokoll från årsmöte 2020-04-21 .

 

Inbjudan/kallelse har gått ut via mailchimp till våra medlemmars epostadresser: https://mailchi.mp/0251e96f45dc/rsmte-leader-mittland-plus-2020

___________

I valberedningen ingår:

Valeria Dralova Karlsson, Ånge

Jörgen Persson, Bräcke, 070 253 36 55

Hans Forsberg, Sundsvall, 070 647 95 14

Lars Holm, Timrå, sammankallande, 070 288 47 08