Pixabay.com

Medlemmar i Leader Mittland Plus kallas till årsmöte

Dag: 11 april 2019

Tid:  kl 16.00.

Plats: Ålsta folkhögskola, kursgården.

Ärendelista enligt stadgar – fylls på med bilagor

Kallelse till årsmöte (pdf)

Förslag till ärendelista årsmöte (pdf)

Årsredovisning för 2018 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse och lokal aktionsgrupp LAG (pdf)

Skrivelse till föreningen (pdf)

Handlingar till årsmötet fylls på successivt.

___________

I valberedningen ingår:

Sirkku Heiskanen                                      070 513 82 55

Jörgen Persson                                          070 253 36 55

Hans Forsberg                                           070 647 95 14

Lars Holm, sammankallande                    070 288 47 08

________

 

Arkiv

– senaste ordinarie årsmöte:

Dag: 12 april 2018 kl 16.00. Plats: Ålsta folkhögskola, kursgården.

Kallelse till årsmöte (pdf)

Förslag till ärendelista årsmöte (pdf) senast ändrad 2018-03-20

Preliminärt förslag till ändring av föreningens stadgar (pdf) senast ändrad 2018-03-20

Årsredovisning för 2017 (pdf)

Verksamhetsbilaga för 2017 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse och lokal aktionsgrupp LAG (pdf) senast ändrad 2018-04-06

Valberedningens förslag till arvodesreglemente (pdf) senast ändrad 2018-03-20

 

Årsmöte 2017

Dag: 19 april 2017 kl 16.00. Plats: Ålsta folkhögskola

Dagordning till årsmöte 2017-04-19

Preliminär Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Den av revisorerna granskade årsredovisningen presenteras under mötet.

Valberedningens förslag till sammansättning av LAG 2017.

Utkast till reglemente för valberedningens sammansättning.