Medlemmar i Leader Mittland Plus kallas till årsmöte

Dag: 12 april 2018

Tid:  kl 16.00.

Plats: Ålsta folkhögskola, kursgården.

Ärendelista enligt stadgar

Kallelse till årsmöte (pdf)

Förslag till ärendelista årsmöte (pdf) senast ändrad 2018-03-20

Preliminärt förslag till ändring av föreningens stadgar (pdf) senast ändrad 2018-03-20

Årsredovisning för 2017 (pdf)

Verksamhetsbilaga för 2017 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse och lokal aktionsgrupp LAG (pdf) senast ändrad 2018-04-06

Valberedningens förslag till arvodesreglemente (pdf) senast ändrad 2018-03-20

Handlingar till årsmötet fylls på successivt.

___________

I valberedningen ingår:

Sirkku Heiskanen                                      070 513 82 55

Jörgen Persson                                          070 253 36 55

Hans Forsberg                                           070 647 95 14

Lars Holm, sammankallande                    070 288 47 08

________

 

Arkiv

– senaste ordinarie årsmöte:

Medlemmar i Leader Mittland Plus kallas till årsmöte

Dag: 19 april 2017

Tid: kl 16.00.

Plats: Ålsta folkhögskola

Handlingar till årsmötet finns nedan.

Dagordning till årsmöte 2017-04-19

Preliminär Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Den av revisorerna granskade årsredovisningen presenteras under mötet.

Valberedningens förslag till sammansättning av LAG 2017.

Utkast till reglemente för valberedningens sammansättning.