Kallelse till årsmöte

Medlemmar i Leader Mittland Plus kallas till årsmöte

Dag: 23 april 2024

Tid:  kl 16:30

Plats: Årsmötet är ett fysiskt möte, och vi håller till på Ålsta folkhögskola.

Anmälan senast 17 april 2024 till info (at) mittlandplus.se. OBS! Obligatorisk anmälan till mötet.

Kallelse publiceras på föreningens hemsida och facebook, inbjudan skickas till samtliga medlemmar med kända epostadresser veckan innan mötet.

Handlingar publiceras på denna sida i god tid innan mötet.

Handlingar

Valberedning

I valberedningen ingår:

Valeria Dralova Karlsson, Ånge

Yngve Hamberg, Bräcke

Hans Forsberg, Sundsvall, 070 647 95 14

Lars Holm, Timrå, sammankallande, 070 288 47 08

Arkivdokument

Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte (pdf)

Förslag till ärendelista årsmöte (pdf)

Årsredovisning för 2022 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse och lokal aktionsgrupp LAG (pdf)

Arvodesreglemente 2023 (pdf)

Revisorsberättelse 2022 (pdf)

Förslag till uppdaterade stadgar (pdf)

Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte (pdf)

Förslag till ärendelista årsmöte (pdf)

Årsredovisning för 2021 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse och lokal aktionsgrupp LAG (pdf)

Arvodesreglemente 2022 (pdf)

Revisorsberättelse 2021 (pdf)

Protokoll årsmöte 2022 (pdf)

Av LAG-styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden:

  • Förslag att arbetet med att genomföra den nya strategin 2023-2027 genomförs i nuvarande leaderförening.

Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte (pdf)

Förslag till ärendelista årsmöte (pdf)

Årsredovisning för 2020 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse och lokal aktionsgrupp LAG (pdf)

Revisorsberättelse 2020 (pdf)

Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte (pdf)

Förslag till ärendelista årsmöte (pdf)

Årsredovisning för 2019 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse och lokal aktionsgrupp LAG (pdf)

Förslag till ändring av arvodesreglemente (pdf)

Revisorsberättelse 2019 (pdf)

Protokoll från årsmöte 2020-04-21 .

Inbjudan/kallelse har gått ut via mailchimp till våra medlemmars epostadresser: https://mailchi.mp/0251e96f45dc/rsmte-leader-mittland-plus-2020