eklöv

Aktuella upphandlingar

Leader Mittland Plus tillämpar regelverket för offentlig upphandling enligt startbeslutet, och har en policy för upphandling antagen av styrelsen 15 janauri 2016.

På denna sida publiceras aktuella upphandlingar och förfrågningar.

Leaderorganisationens inköp av externa tjänster och varor har hittills varit av låga värden och under direktupphandlingsgränsen, och direktupphandlingsreglerna tillämpas vid dessa inköp. För transparens publicerar vi större inköp på vår hemsida så att fler får möjlighet att lämna in offert eller anbud. Vi publicerar också vilken eller vilka organisationer som sedan fått uppdraget att leverera tjänsten.

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter

Tidigare upphandlingar

 • Upphandling
 • Projektledning samarbetsprojekt PAF – yrkesfiskekompetens
 • Analysuppdrag samarbetsprojekt PAF – yrkesfiskekompetens
 • Tjänst för utredningsarbete vattenåtgärder Tynderö
 • Analysuppdrag projektresultat t o m 2022
 • Ekonomi- och bokföringstjänst
 • Tre projektcoachuppdrag, som antingen kan vara anställning eller köpt tjänst
 • Deltidsutvärdering av leaderområdet
 • Leadpartneruppdrag och total projektledning transnationellt projekt Säl och skarv
 • Auktoriserad revisor
 • Kontorslokaler för leaderkansli enligt specifikation
 • Datum för upphandling
 • januari 2023
 • januari 2023
 • 10 oktober 2022
 • juni 2022
 • februari 2022
 • oktober 2018
 • 2020
 • 2017
 • mars 2016
 • januari 2016
 • Tilldelat
 • Ingela Mästerbo
 • Analysuppdrag samarbetsprojekt PAF – yrkesfiskekompetens
 • Structor
 • Laura Brander
 • Företagsliv AB
 • Lotten Rapp enskild firma
  Kerttu Design AB
 • Pivotanalys AB
 • ESKO Sepra Oy
 • PWC
 • Drakfastigheter
 • Tidsspann
 • Enstaka uppdrag, löper under projektets tidsspann
 • Enstaka uppdrag, löper under projektets tidsspann
 • Enstaka uppdrag, löper under projektets tidsspann
 • Enstaka uppdrag med avslut när 2022 sammanställts
 • Löpande
 • Enstaka uppdrag, löper under projektets tidsspann
 • Enstaka uppdrag, resulterar i deltidsrapport
 • Enstaka uppdrag, löper under projektets tidsspann
 • Löpande
 • Löpande

Upphandling utredningsarbete vattenåtgärder Tynderö

Upphandling ekonomi- och löneadministration

Vi söker utvärderare

Viktig information

För aktuell information om upphandlingar, kontakta

info@mittlandplus.se

Frågor besvaras av Erika Larsson Karinaho

070-577 82 82 eller erika.larsson (at) mittlandplus.se