Cheer - Bild från Pixabay.com

Landsbygd med attityd

Attityder till vår hembygd, vår landsbygd är ett område som har speciellt fokus i strategin Drömbygd 2030.

Det är möjligt att söka tre typer av projektstöd för att jobba med attityder, eller för att visa en positiv bild av vår bygd:

Mikrostöd för att samla bygden och prata om attityder, hur ser den ut? Hur vill vi att den ska vara? Finns det något vi vill göra tillsammans i bygden kring attityden till vår plats? Stödet är ett förberedande stöd för att samla bygden kring en gemensam fråga för att se om det finns intresse att jobba vidare med det tillsammans. Maximalt stöd är 25 000 kr. Kostnader som kan ingå är föreläsningar, lokalkostnad, extern kompetens för processledning eller utredning och liknande kostnader.

Förstudiestöd för att ta fram en plan för hur ni vill jobba med attityden till er bygd. Förstudier ges maximalt 100 000 kr och ska resultera i en plan för hur ni vill jobba med att förändra attityder, förmedla en positiv attityd till er bygd eller på annat sätt bidra till en positiv attityd till landsbygden.

Projektstöd för att genomföra projekt som syftar till att förändra attityden till landsbygden och vår plats, både hos oss själva som bor på landsbygden men kanske saknar framtidstro, men framför allt för att förmedla bilden av landsbygden som en levande och aktiv, attraktiv plats för att både bo och arbeta.

Från och med hösten 2023 finns en person anställd med uppdrag att coacha kring attitydprojekt.

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer, kontakta oss på info@mittlandplus.se eller ring någon av oss som jobbar på kansliet så berättar vi mer.

Projektansökningar tar vi emot när vi har vår nya medarbetare på plats i september 2023.