LAG 2020
Veronica Eklund, Bräcke kommun, offentlig representant. Ordförande. Ledamot i AU

Marie Zidén, Ånge kommun, företagsrepresentant. Vice ordförande. Suppleant AU

Barbro Norberg, Bräcke kommun, ideell representant. Ledamot i AU.

Ewa Back, Sundsvalls kommun, ideell representant

Märta Högstedt, Timrå kommun, ideell representant

Lotten Rapp, Ånge kommun, ideell representant

Marie Holm, Timrå kommun, företagsrepresentant. Ledamot i AU

Elizabeth Persson, Bräcke kommun, företagsrepresentant. Suppleant i AU.

Ulf Broman, Sundsvalls kommun, företagsrepresentant. Ledamot i AU

Åke Nylén, Ånge kommun, offentlig representant. Ledamot i AU

Jan-Ola Andersson, Sundsvalls kommun, offentlig representant. Ersättare i AU

Mari Eliasson, Timrå kommun, offentlig representant. Suppleant AU

Lars Bergman, representant för fiskeri- och vattenbruksfrågor

Suppleanter
Joakim Blomqvist, Bräcke komun, offentlig representant
Gustav Hylén, Bräcke kommun, företagarrepresentant
Mats Englund, Timrå kommun, ideell representant
Niklas Edén, Timrå kommun, offentlig representant
Britt-Marie Jonsson, Sundsvalls kommun, ideell representant
Peter Sjöbom, Sundsvalls kommun, offentlig representant
Linda Matsson, Ånge kommun, offentlig representant
Erik Sjödin, Ånge kommun, företagarrepresentant

Roger Edlund, representant för fiskeri- och vattenbruksfrågor