LAG 2019
Lars-Erik Nordin, Timrå kommun, ideell representant. Ordförande. Ledamot i AU
Jan-Ola Andersson, Sundsvalls kommun, offentlig representant. Ersättare i AU
Marie Holm, Timrå kommun, företagsrepresentant. Ledamot i AU
Elisabeth Persson, Bräcke kommun, företagsrepresentant.
Åke Nylén, Ånge kommun, offentlig representant. Ledamot i AU
Veronica Eklund, Bräcke kommun, offentlig representant. Vice ordförande. Ledamot i AU
Barbro Norberg, Bräcke kommun, ideell representant. Suppleant AU
Mari Eliasson, Timrå kommun, offentlig representant. Suppleant AU
Ulf Broman, Sundsvalls kommun, företagsrepresentant. Ledamot i AU
Ewa Back, Sundsvalls kommun, ideell representant
Marie Zidén, Ånge kommun, företagarrepresentant. suppelant AU
Lotten Rapp, Ånge kommun, ideell representant

Lars Bergman, representant för fiskeri- och vattenbruksfrågor

Suppleanter
Theresa Flatmo, Bräcke komun, offentlig representant
Gustav Hylén, Bräcke kommun, företagarrepresentant
Märta Högstedt, Timrå kommun, ideell representant
Niklas Edén , Timrå kommun, offentlig representant
Britt-Marie Jonsson, Sundsvalls kommun, ideell representant
Peter Sjöbom, Sundsvalls kommun, offentlig representant
Linda Matsson Bolin, Ånge kommun, offentlig representant
Erik Sjödin, Ånge kommun, företagarrepresentant

Roger Edlund, representant för fiskeri- och vattenbruksfrågor