LAG 2024

Marie Wennberg Zidén, Ånge kommun, företagsrepresentant och ordförande

Barbro Norberg, vice ordförande, Bräcke kommun, ideell representant.

Veronica Eklund, Bräcke kommun, offentlig representant

Peter Sjöbom, Sundsvalls kommun, ideell representant

Märta Högstedt, Timrå kommun, ideell representant.

Pontus Andersson, Ånge kommun, ideell representant

Marie Holm, Timrå kommun, företagsrepresentant.

Erika Eriksson, Bräcke kommun, företagsrepresentant.

Ulf Broman, Sundsvalls kommun, företagsrepresentant.

Åke Nylén, Ånge kommun, offentlig representant.

Ulf Sahlin, Sundsvalls kommun, offentlig representant.

Stefan Dalin, Timrå kommun, offentlig representant.

Suppleanter
Hans Svärd, Bräcke kommun, offentlig representant
Gustav Hylén, Bräcke kommun, företagarrepresentant
Mats Englund, Timrå kommun, ideell representant
Niklas Edén, Timrå kommun, offentlig representant
Owe Eliasson, Sundsvalls kommun, ideell representant
Sven Bredberg, Sundsvalls kommun, offentlig representant
Margareta Helander, Ånge kommun, offentlig representant
Andrea Eriksson, Ånge kommun, företagarrepresentant