Bli medlem i Mittland Plus!

Det finns många skäl att bli medlem i Leader Mittland Plus. Ett skäl är att visa att du stödjer landsbygdsutveckling med leadermetoden. Ett annat skäl är att du vill söka leaderstöd för att utveckla en projektidé. Då måste din organisation vara medlem innan vi skickar ditt ärende vidare till Jordbruksverket.

Medlemskap i Leader Mittland Plus kostar 100 kronor per kalenderår betalas in på bankgiro 798-9205. Raden för meddelande är inte så lång, så för att vi ska veta vem det är som betalat in medlemsavgiften behöver vi också få ett mail med namn och e-postadress.  Gäller medlemskapet en organisation behöver vi även organisationens namn.

Företag, föreningar och organisationer inom området, som accepterar föreningens stadgar och ändamål, samt årsmötets beslut, kan bli medlemmar. Alla medlemmar får delta i årsmöten och välja fram LAG (Lokal aktionsgrupp) som beslutar kring inkomna projektärenden och skicka in projektansökningar.

Vi skickar ut ett nyhetsbrev kvartalsvis. Nyhetsbrevet går automatiskt till de som finns registrerade som medlemmar och som uppgett en e-postadress.

Obs att vi alltid kommunicerar digitalt. Saknar vi din e-postadress räknar vi med att du istället följer oss på facebook eller tittar in på vår hemsida då och då.

Behöver du en faktura för att din organisation ska kunna betala in medlemsavgiften? Inga problem! Kontakta oss på info@mittlandplus.se så löser vi det.