Sök mikrostöd för landbaserad fiskodling

Ett paraplyprojekt för landbaserad fiskodling har prioriterats för stöd genom Leader Mittland Plus. Projektet vänder sig till verksamheter och individer med intresse av fiskodling på land och syftar till att hjälpa intresserade att ta steget från tanke till handling när det gäller att starta småskalig landbaserad fiskodling. Målsättningen är att 8 verksamheter ska ha startat eller diversifierat för fiskodling på land.

Det här projektet ger möjlighet för dig med idéer kring fiskodling, som vill undersöka förutsättningar för egen verksamhet, att söka upp till 40 000 kr. För att ta del av mikrostödet behöver du presentera en projektplan och budget. Syftet är att du som har idén ska kunna hämta in kunskap och beslutsunderlag för ett framtida beslut, eller för att hitta möjligheter tillsammans med andra i olika samverkansformer.

Du kan söka stöd för utgifter för att utreda möjligheter, samverka med andra osv men inte använda pengarna till investeringar eller för att avlöna dig själv eller en närstående för att utföra utredningen.

Ansökan görs direkt till oss på leaderkontoret och en mindre grupp beslutar om stödet. Vi har beslutsmöten varje månad och de projekt som finns inne en vecka innan mötet tas upp till beslut.

Ansökan öppnar 15 augusti 2020.

Ansökningsformulär och urvalsfrågor publiceras här inom kort.