Sök mikrostöd för vattenbaserad matinnovation

Paraplyprojektet vattenbaserad matinnovation har beviljats stöd från Jordbruksverket och Leader Mittland Plus.

Projektet vänder sig till företag eller individer som är intresserade av att starta eller undersöka möjligheterna för att starta verksamhet inom vattenbaserad livsmedelsproduktion. Syftet är att stimulera lokalproducerad mat baserad på vattenresurser, och på så sätt öka företagande och antalet sysselsatta inom livsmedelsinnovation samt stärka basen för de som är verksamma inom yrkesfiske, odling av fisk eller andra liknande verksamheter. Målet är att minst 5 verksamheter ska ha undersökt eller testat en ny idé, och minst en ny produkt ska ha nått en marknad.

Projektet avser mikrostöd för delprojekt med inriktning på matinnovationer på temat sjö-mat eller motsvarande. Du kan söka stöd för utgifter för att utreda möjligheter, samverka med andra osv men inte använda pengarna till investeringar eller för att avlöna dig själv eller en närstående för att utföra utredningen.

Ansökan görs direkt till oss på leaderkontoret och en mindre grupp beslutar om stödet. Vi har beslutsmöten varje månad och de projekt som finns inne en vecka innan mötet tas upp till beslut.

Ansökan öppnar 15 augusti 2020.

Ansökningsformulär och urvalsfrågor publiceras här inom kort.