Yrkesverksam inom fiskerisektorn och vill hitta fler ben att stå på?

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet har beviljats stöd från Jordbruksverket och Leader Mittland Plus.

Projektet vänder sig till verksamheter inom fiskerisektorn, t ex yrkesfiskare, fiskodlare m fl. Syftet är att  fler verksamma inom fiskeri ska ges möjligheter till diversifiering av verksamheter som idag är aktiva inom fiskerisektorn, samt sprida kunskap. Målet med projektet är att fiskeriverksamheter i det utökade leaderområdet ska ha ökade möjligheter till diversifiering av sin verksamhet och förhoppningsvis har några av de befintliga verksamheterna gått vidare med sina idéer. Projektet innehåller i huvudsak coaching av verksamheter, expertkunskap, individuella möten och större möten vid behov. Informationsspridning.

Om du vill delta i projektet, tag kontakt med Leader Mittland Plus.

Vi rekryterar projektledare till detta projekt, och är du intresserad av tjänsten är du välkommen med en intresseanmälan. Bifoga CV och löneanspråk.