Nyfiken på möjligheten att odla fisk i nedlagda jordbruksfastigheter?

Projektet Gödselbrunnens röding har beviljats stöd ur Europeiska Havs- och fiskerifonden.

Projektet är initierat av privatpersoner i Sollefteå kommun, och vänder sig till verksamheter och individer inom hela leaderområdet som har intresse av försök med fiskodling i nu oanvända gödselbrunnar.

Syftet är att ta fram underlag för att möjliggöra utveckling av småskalig fiskodling i gödselbrunnar och målet är att det vid projektets slut ska finnas dokumentation på lämpliga tillvägagångssätt för start av fiskodling på land i tidigare gödselbrunnar, dokumentation av regelverk, samt en generell affärsplan som kan tillämpas på många. Dokumentationen ska göras allmänt tillgänglig för leaderområdets intresserade, utan kostnad.

Vill du veta mer om projektet och anmäla ditt intresse, kontakta Leader Mittland Plus.