Gödselbrunnens röding

Projektet Gödselbrunnens röding är arbetsnamnet på ett projekt som beviljats stöd från Leader Mittland Plus partnerskap och  Europeiska Havs- och fiskerifonden.

Projektet är initierat av privatpersoner i Sollefteå kommun, och vänder sig till verksamheter och individer inom hela leaderområdet som har intresse av försök med fiskodling i nu oanvända gödselbrunnar.

Syftet är att ta fram underlag för att möjliggöra utveckling av småskalig fiskodling i gödselbrunnar. och målet är att det vid projektets slut ska finnas dokumentation på lämpliga tillvägagångssätt för start av fiskodling på land i tidigare gödselbrunnar, dokumentation av regelverk, samt en generell affärsplan som kan tillämpas på många. Dokumentationen ska göras allmänt tillgänglig för leaderområdets intresserade, utan kostnad.

Projektet är LAG-ägt, det vill säga administreras av Leader Mittland Plus men ska genomföras av initiativtagarna. Är du intresserad av att veta mer och kanske vill delta, kontakta Leader Mittland Plus så förmedlar vi kontakten vidare.

Skicka mail till oss