Paraplyprojekt vattenbaserad matinnovation (Sjömat)

Paraplyprojektet vattenbaserad matinnovation prioriterades för stöd. Projektet vände sig till företag eller individer som var intresserade av att starta eller undersöka möjligheterna för att starta verksamhet inom vattenbaserad livsmedelsproduktion. Syftet är att stimulera lokalproducerad mat baserad på vattenresurser, och på så sätt öka företagande och antalet sysselsatta inom livsmedelsinnovation samt stärka basen för de som är verksamma inom yrkesfiske, odling av fisk eller andra liknande verksamheter. Målet var att minst 5 verksamheter ska ha undersökt eller testat en ny idé, och minst en ny produkt ska ha nått en marknad. Projektet avsåg mikrostöd för delprojekt med inriktning på matinnovationer på temat sjö-mat eller motsvarande upp till 40 000 kr per delprojekt.

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Paraplyprojekt vattenbaserad matinnovation med motiveringen att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt mot tydliga mål och är innovativt. Projektet bedömdes bidra i mycket hög utsträckning till ökad lokal förädling och fler lokala produkter och tjänster. Projektet bedömdes också i hög utsträckning jobba för att påverka lokala attityder och mobilisering. Projektet är avslutat.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 400 000 kr.