Alla projekt inom Leader Mittland Plus denna period

På den här sidan hittar du alla projekt som den lokala aktionsgruppen inom Leader Mittland Plus prioriterat hittills. Listan är sorterad då datum då prioriteringen gjordes. Vill du ha en annan sortering, gå vidare till den tematiska sidan där du kan välja sortering.

Pågående projekt

Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland har beviljats stöd för…

Destinationsutveckling Bräcke

Projektet Destinationsutveckling Bräcke har prioriterats för…

Mötesplats Teaterverkstan

Projektet mötesplats Teaterverkstan har prioriterats för stöd.…

Gödselbrunnens röding

Projektet Gödselbrunnens röding har prioriterats för stöd…

Paraplyprojekt landbaserad fiskodling

Ett paraplyprojekt för landbaserad fiskodling har prioriterats…
Pixabay.com

Paraplyprojekt vattenbaserad matinnovation (Sjömat)

Paraplyprojektet vattenbaserad matinnovation har prioriterats…

Paraplyprojekt fiskevård

Ett paraplyprojekt för fiskevård har prioriterats för stöd.…

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet har prioriterats för…

Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi har fått beslut om stöd. Projektet…
Pixabay

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för har ansökt om stöd till projektet…
(c) Peckas odlingar AB
se pixabay.com.

Från snår till spår

Projektet Från snår till spår har prioriterats för projektstöd.…
pixabay.com

Ånge camping – ställplatser

Startbeslutet är klart för projektet Utveckling av Ånge Camping…
Se pixabay.com.

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…
se Pixabay.com.

Naturcamping Storåsen

Storåsens byalag har ansökt om stöd till projektet Naturcamping…
Pixabay.com

REKO Jämt

Hushållningssällskapet Jämtland och ansökan om stöd till…

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad har fått beslut om stöd till…

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal…

Affärsringar i Matfors

Matfors företagarförening och projektet Affärsringar i Matfors…

Förstudie kring miljöanpassning av vattenkraft samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån

/
Ljustorpsåns Fiskevårdsområde ansökan om projektstöd till…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har beviljats projektstöd för projektet…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB har sökt projektstöd…
Erika Larsson

Fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening har sökt projektstöd för projektet…
Föreningen Galtströmståget (FGT)

Galtströms Jernväg 2019

Föreningen Galtströmståget har ansökt om projektstöd för…
Pixabay.com

Serviceutveckling Bodsjöbygden

Bodsjö diverse ek för har ansökt om stöd till projektet Serviceutveckling…

Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare har…

Paraply Start-smart-hjälpen

Leader Mittland Plus har prioriterat paraplyprojektet Start-smart-hjälpen.…

Utveckling av Ånge Camping

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat…
Pixabay.com

Lokala favoriter – ehandelsplattform

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform har prioriterats…

Grönviksgården

/
Markus Wedins enskilda firma får leaderprojektstöd till företag…

Projektet Nyspårat

Investera Mittsverige har beviljats leaderstöd till projektet…
se pixabay.com.

Naturbussen – den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen - den mobila…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Projektet Hällesjö djupkartor och mobilapp pågick 2017-2020…

Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte är att återetablera och på sikt upprätthålla…

Inväntar beslut

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Avslutade projekt

Se pixabay.com.

Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD…

Näridrottsplats för ökad lokal utveckling

Kälarnebygdens Kooperativa Förening och projektet Näridrottsplats…
Cheer - Bild från Pixabay.com

Utveckling av Myggvallen

Fränsta idrottsklubb har av Leader Mittland Plus prioriterats…

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget…

Glesbygdsidentitet

Lotten Rapp tillsammans med en projektgrupp har sökt projektstöd…

Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  har prioriterats av den lokala…

Paraply Start-Smart-Hjälpen

Start-Smart-Hjälpen syftar till att bidra till nya lösningar…

Paraply Startgas

Leader Mittland Plus har starbeslut för paraplyprojektet Startgas.…

Folkets hus mitt i byn

Folkets Hus och Parker Södra Norrlands projekt Förstudie Folkets…

Turistboende Matfors

Samhällsbyggarna ek för har fått stöd från Leader Mittland…

Seniorboende Fränsta

Föreningen Kraftsamling Fränsta har fått projektet Förstudie…

Lokal förädling Ljustorp

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat…

Förstudie Gumsekullen

Förstudieprojektet Lokalt initierad utveckling av frilufts-…

Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide…

Förstudie Lögdö Bruk – historia och framtid

Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö…

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad har prioriterats för stöd genom…

Färja – ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening genomfört projektet "Färja - ett…

Förstudie Hembygdsgårdar i Medelpad

Medelpads hembygdsförbund har beviljats leaderstöd för förstudieprojektet…

Fördubbling av besöksantalet

MidAdventure AB har fått sin ansökan om stöd till förstudien…

Upprustning Bräcke centrum

Bräcke företagarförenings projekt "Upprustning Bräcke centrum" …

Förstudie socialt företag Kusten

Folkets hus och parker södra Norrland har prioriterats för…

Brattbytorpet

Föreningen Revsundsbygdens Omnibus har fått leaderstöd för…

Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna har ansökt om stöd till projektet Skatans…

Förlängning Ljungandalsvägen

Destination Ljungandalen ekonomisk förening och projektet "Förlängning…

Kultur och hälsa

Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén har lämnat in ansökan om medel till en förstudie…

Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå har beviljats stöd för att undersöka…

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland har fått leaderstöd…

Matfors framtidscentrum – socialt företagande

Föreningssamverkan i Matfors har fått Leaderstöd till projektet…

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan har fått leaderstöd…

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening har fått leaderstöd till projektet…

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte är att inventera, sortera och analysera vilka…

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att…

Ett färgstarkt Färja – ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening  har fått leaderstöd till projektet…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Coompanion Kooperativ utveckling Västernorrland har genomfört…

Förstudie turistisk samverkan kring Revsundssjön

Projektet skall verka för samverkan mellan näringsliv och föreningsliv…

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil…
www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet…

Kreativ Mötesplats Liden

Föreningen Indalsleden har genomfört ett förstudieprojekt…

Förstudie; Mountainbikeleder i Ljungandalen?

Projektet Förstudie Mountainbikeleder i Ljungandalen? genomfördes…

Förstudie inför paraplyprojekt integration

Leader Mittland Plus har genomfört en förstudie inför paraplyprojekt…

Förstudie lokala favoriter

Timrå Bygderåd har beviljades leaderstöd till förstudien…

Mikrostöd

Leaderföreningens projekt

Internationellt samarbetsprojekt säl och skarv

Projektet är ett internationellt samarbete med en lead-partner i Finland, ”FLAG ESKO” och med totalt sju svenska leadermområden. Intressenter finns runt hela Östersjön och Öresund, t ex Estland, Lettland, Polen och Danmark. Projektet startar officiellt 1 november 2017 då alla inblandade länder samlas för en startkonferens. Mer om projektet hittar du här.

Paraplyprojekt Young Events

Leader Mittland Plus har från 1 januari 2019 möjlighet att lämna mikrostöd liknande utvecklingscheckar till projektidéer där unga personer på olika sätt vill jobba för evenemang och aktiviteter. Varje delprojekt kan som mest få 25 000 kr från Leader Mittland Plus för att förverkliga idén.  Mer om projektet hittar du här.

Paraplyprojekt Startgas

Leader Mittland Plus har från 1 januari 2019 möjlighet att lämna mikrostöd liknande utvecklingscheckar till projektidéer som ska utveckla produkter, prototyper eller företagsidéer.

Varje delprojekt kan som mest få 25 000 kr från Leader Mittland Plus för att förverkliga idén.  Mer om projektet hittar du här.

Söråkers folkets hus

Förstudie inför paraplyprojekt tema integration

Leader Mittland Plus har från 1 januari 2018 möjlighet att driva så kallade paraplyprojekt. Paraplyprojekt ger möjlighet för leaderorganisationen att själva bevilja mindre stöd direkt till projektaktiviteter utan egen ansökan till Jordbruksverket. Detta projekt undersökte vilka behov som fanns hos asylsökande, och om leaderorganisationen skulle kunna starta ett paraplyprojekt just för integration. Projektet är avslutat. Mer om projektet hittar du här.