Inspiration, fakta och exempel på intressanta projekt

Sidan nedan fylls på löpande. Har du tips på bra exempel och inspiration får du gärna kontakta oss.

Ideellt engagemang

Aron Shoug har skrivit en uppsatsen ”Utan piska och utan morot”, om ledarskap för ideellt engagemang. Uppsatsen finns att ladda ner via sidan ideell arena som du når vi länken här.

Uppsatsen Utan piska och morot

Ideell arena

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsnätverket samlar mycket bra inspiration på sin hemsida. Vi har hämtat några av artiklarna här från deras sida. Vill du ha fler goda exempel finns det en hel del att läsa på www.landsbygdsnatverket.se.

Intressanta rapporter

Ny rapport visar på värdet av sportfiske och fisketurism

 Fisketurismen, framför allt den utländska, kan generera värdefulla intäkter till den svenska landsbygden. Besöksnäringens behov behöver därför vägas in i fiske- och vattenförvaltningen. Detta visar en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har genomfört på uppdrag av Jordbruksverket.

Länk till hela artikeln och nedladdningsbar rapport.

Ungdom och civilsamhället

Ungdomar i civilsamhället har en egen myndighet – MUCF – som står för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Läs mer på mucf.se.

Goda exempel

Socialt företag i nedlagt pappersbruk

Med stöd från landsbygdsfonden och socialfonden har satsningarna kring Matfors industrihistoria skapat en utställningslokal och en naturlig samlingspunkt på orten, men också ett socialt företagande som kommer fylla den med liv.

Länk till artikeln

Värdeökning gynnade kustnära fiske

 Fortbildning och tillgång till rätt utrustning är nycklar för att stärka och i förlängningen bevara det kustnära småskaliga fisket. Detta tog fiskarkollektivet i Blekinge skärgård fasta på och startade projektet Ökat värde utan ökat uttag.

Länk till artikeln

Sommarprojektet blev kulturcentrum

 Det började som en blygsam projektsatsning över sommaren 2004. Idag är Lerbäcks teater en vital och mångfalt prisbelönad landsortsteater med runt 15 årsanställda.

Länk till artikeln

Digital lanthandel lösningen för Stavsjö

En digital lanthandel blev bybornas egen lösning för att tillgodose behovet av matinköp i Stavsjö. Intresset för den annorlunda lösningen har varit stort och konceptet sprider sig nu över landet.

Länk till artikeln

Lantbruk och gröna näringar

Runtom i Sverige har Leaderstöd bidragit till att utveckla lantbruk och gröna näringar. Här är en länk till Landsbygdsnätverkets sida med bland annat inspirationsfilmer från projekten ”Grislyftet” och ”Kungälvsmat”.