Leaderföreningen Mittland Plus

Leader Mittland Plus är en sammanslagning av de två tidigare leaderområdena Mittland och Timråbygd.

Den 22 december 2015 fick föreningen startbeslut för sin lokala strategi och för att bilda leaderområde. Vi har fått stöd från fyra fonder att förmedla för lokal utveckling. Landsbygds-, Havs- och fiskeri-, Regionala och Sociala fonden. Leaderområdet har från start haft 58 mkr att fördela fram till 2022. Efter en förlängning av programperioden tilldelades föreningen ytterligare projektstöd att fördela, och den totala summan att fördela fram till och med 2024 är 73 mkr.

Leader Mittland Plus är en ideell förening som driver kansliet och leder verksamheten för Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Läs mer om föreningen och hur man blir medlem på föreningssidan.

Föreningens stadgar kan du läsa i den här länken. Här finns också information om hur du blir medlem.

Föreningens organisationsnummer är 802496-8961

Fakturor till oss skickas med fördel som e-faktura via InExchange, Visma eller som pdf till ekonomi (at) mittlandplus.se.

Leaderområdet Mittland Plus

Leader Mittland Plus huvudsakliga område omfattar Bräcke, Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. Inom Havs- och fiskerifonden jobbar vi också inom kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Utvecklingsområdet omfattar 131 147 invånare, inkluderas området för Havs- och fiskerifonden omfattar området 249 207 invånare.

Lokal aktionsgrupp

Lokal aktionsgrupp förkortas LAG och är det beslutande organet i föreningen. LAG tar alla prioriteringsbeslut för fördelning av projektmedel och leder verksamheten strategiskt. LAG består av ett trepartnerskap där offentlig sektor, privat sektor (företag) och ideell sektor (föreningsliv) ingår. I Leader Mittland Plus LAG ingår personer från alla ingående kommuner, jämt fördelat.

Läs mer om aktionsgruppen och hur vi jobbar på sidan om LAG.

En lokal strategi

Den lokala strategin har tagits fram genom ett samarbete mellan personer som representerar ideell, privat och offentlig sektor. I strategin pekas fyra insatsområden ut för perioden:

  • Lokalt kapital och social ekonomi
  • Entreprenörskap och företagande
  • Tillgänglighet
  • Natur- och kulturbevarande insatser

Mer om den lokala strategin hittar du på strategisidan som den här artikeln hänvisar till.