Semesterstängt kansli

Från 15 juli fram till 5 augusti är leaderkansliet stängt…

Kälens bystuga – ett ledcentrum i bygden

Kälens bystuga är ett av Leader Mittland Plus avslutade projekt.…

En lanthandel som alltid blickar framåt

Bodsjö diverse är en liten Ica-butik som alltid hittar fiffiga…

FAQ

Hur får jag kontakt?

Du når oss på info@mittlandplus.se eller ring 070- 316 23 66 (verksamhetsledare) eller någon av våra medarbetare.
Direktnummer och epost till alla medarbetare hittar du längre ner på sidan.

Hur söker jag projektstöd?

Börja med att ta kontakt med oss för att testa din projektidé, vi guidar dig. När vi har pratat ihop oss och ni fått klartecken kan ni lägga in ansökan om projektstöd via jordbruksverket.se.

Vad kan jag söka stöd för?

Vi ger stöd till utvecklingsidéer som uppfyller leadermetoden och stämmer med vår lokala utvecklingsstrategi.

Vad är leadermetoden?

Leadermetoden innebär att projektidéerna är lokala initiativ med lokal drivkraft (underifrånperspektiv), genomförs tillsammans på nytt sätt i samverkan mellan verksamheter från minst två olika samhällssektorer (ideell, privat eller offentlig sektor) och på något sätt tänker i nya banor (innovation och nytänkande).

Utförligare beskrivning av leadermetoden.

Vad ingår i den lokala utvecklingsstrategin?

Den lokala utvecklingsstrategin för 2023-2027 har tre mål.

 • Stärkta invånare – människan, vår hälsa, lika villkor och det lokala engagemanget – social hållbarhet
 • Stärkt livsmiljö – den fysiska platsens infrastruktur, natur- och kulturresurser – ekologisk hållbarhet
 • Stärkt näring – för livskraftiga verksamheter inom ideell och privat sektor, smarta landsbygder och trygga arbeten – ekonomisk hållbarhet

I strategin finns vissa insatsområden utpekade som tillsammans ska hjälpa oss att nå de här tre målen.

För att ta reda på vad du kan söka projektstöd för, gå in på vår hemsida leadermitt.se och läs mer.

Strategin i sin helhet och en lista över möjliga insatsområden.

Hur blir jag medlem i Leader Mittland Plus?

Om du (eller din organisation) står bakom föreningens ändamål och stadgar kan du bli medlem i Leader Mittland Plus genom att betala in den årliga medlemsavgiften på 100 kr till vårt bankgiro 798-9205 och ange namnet på organisationen/personen som vill bli medlem.

Mer om medlemskap.

Var hittar jag fakta om leaderstöd?

Fakta om leaderstöd och hur en söker hittar du på en annan hemsida, leadermitt.se.

Här på sidan finns även allmän fakta om leaderstöd under fliken Projektstöd. Vi kommer att hänvisa dig vidare till leadermitt.se om du inte letar information om våra mikrostöd. Den informationen finns på den här sidan eftersom mikrostöden kommer från den äldre budgeten.

Varför har ni två hemsidor?

Vi jobbar med två lokala utvecklingsstrategier parallellt, och av praktiska skäl vill vi ha olika sidor för strategierna.

 • www.mittlandplus.se där du är nu samlar information som rör föreningen och strategin 2014-2020 (aktiv till och med 2025).
 • www.leadermitt.se samlar information som rör föreningen och strategin 2023-2027 (aktiv till 2029).

Öppettider

Vi träffas säkrast vardagar 9-16. Vi bokar även möten på kvällar eftersom vi också jobbar mycket med ideella verksamheter. Vi rör oss i hela leaderområdet och bokar gärna ett möte nära dig. Av miljö- och tidsskäl bokar vi gärna in möten via Zoom eller Teams.

Vi har vårt kontor på Johannedalsvägen 121, Idrottens hus Gärdehov Sundsvall. Boka gärna en tid innan du kommer eftersom vi ofta är ute på språng.

Vad är Leader Mittland Plus?

Leader Mittland Plus är en ideell förening. Vårt uppdrag är att vara möjliggörare för landsbygdsutveckling genom att förmedla projektstöd till lokala projektidéer. Föreningen är ett trepartnerskap där ideell, privat och offentlig sektor har lika stort inflytande.

Föreningen bildades 2015 och har sedan dess har tilldelats projektstöd att förmedla för perioden 2014-2022 med 74 miljoner kronor, och för perioden 2023-2027 41 miljoner kronor.

Pengarna kommer från ett lokalt partnerskap, Jordbruksverket och Europeiska strukturfonderna. Leader Mittland Plus förmedlar projektstöd till projekt som stämmer med de två lokala utvecklingsstrategier som vi just nu jobbar genom. Dels den lokala utvecklingsstrategin ”Fler fönster ska lysa i mitt land” som togs fram 2012-2014 och som följer programperioden 2014-2020 (i praktiken aktiv till och med 2024) samt strategin ”Drömbygd 2030” som togs fram 2020-2022 och är aktiv 2023-2027 (i praktiken till 2029).

Strategierna är framtagna av lokalbefolkning, ideella föreningar, näringsliv och offentliga företrädare tillsammans och bygger på de idéer som vi som lever, bor och verkar i områdets landsbygd själva ser som behov för att vårt område ska blomstra.

Mer information om vår förening och vår verksamhet finns under rubrikerna i menyn högst upp på sidan.

Mer om Leader Mittland Plus.

Fakturaadress

Vi har övergått till digitala fakturor.

inbox.lev.1297181@arkivplats.se

Mötesplan för beslutsmöten

LAGs preliminära mötesplan:

 • 4 juni 2024
 • 24 juni 2024 (eventuellt extramöte)
 • 6 september 2024
 • 6 november 2024
 • 10 december 2024

Mötestillfällen är normalt varannan månad.

OBS! att vi behöver ungefär fyra veckor inför ett beslutsmöte för att handlägga ansökningar innan de går vidare till beslut.

Mikrostöd via paraplyprojekt

Vi driver så kallade paraplyprojekt på olika teman.

Paraplyprojekt innebär att Leader Mittland Plus har sökt projektstöd från Jordbruksverket och att du som har en idé kan söka ett mikrostöd direkt från oss för att testa din idé eller förverkliga något du tänkt ut. Det fungerar lite som utvecklingscheckar.

Paraplyprojekt är en möjlighet att söka mikrostöd för att testa och genomföra idéer, ordna lokala mobiliseringsmöten, göra marknadsundersökningar eller andra insatser som du ser behov av.

Vi har följande paraplyprojekt igång:

 • Mikrostöd för att utveckla nya produkter och tjänster
 • Mikrostöd för miljöcertifierng
 • Mikrostöd för att genomföra LEA Lokalekonomisk Analys
 • Mikrostöd för ungas genomförande av lokala evenemang

Vi tar emot ansökningar om du har en idé kan du skicka ett mail till info@mittlandplus.se eller ringa till verksamhetsledare Erika Larsson Karinaho.

Fakta om pågående och avslutade paraplyprojekt hittar du här.

Beviljade projekt

Vi publicerar kort information om beviljade projekt och även fakta om läget i fonderna. Här hittar du också kort information om hur mycket stöd som finns kvar att fördela under perioden. Vi kommer att publicera fakta om beviljade projekt i en gemensam projektdatabas.

Följ länken här så kommer du fram direkt.

Ny strategi 2023-2027

Startbeslut

Arbetet med att skriva en ny utvecklingsstrategi för vårt område inför 2023-2027 har varit en långsiktig process.

Den 3 juni 2022 fick vi besked från Jordbruksverket att leaderområdets strategi för 2023-2027 är prioriterad. Det innebär i praktiken att innehållet är bedömt och godkänt, och att, utifrån de förutsättningar som finns just nu med all sannolikhet tilldelas 41,3 miljoner för att genomföra strategin under fem år. I oktober 2022 kompletterades strategin med urvalskriterier och målvärden. 8 februari fick vi till slut beslut från Jordbruksverket att vi kan starta, och att vi kan bevilja nya projektstöd i leaderområdet.

Söka projektstöd

Mikrostöd, det vill säga mindre utvecklingscheckar finns också att söka för flera olika aktiviteter. Just nu är det mikrostöd ur strategi 2014-2022 som går att söka, men på sikt kommer även mikrostöd kopplade till  strategi 2023-2027. Du hittar den informationen under Mikrostödsfliken ovan.

Har ni en projektidé, tag kontakt med oss så pratar vi vidare. När vi har pratat ihop oss och ni fått klartecken kan ni lägga in ansökan om projektstöd via jordbruksverket.se.

Om ni vill ligga steget före kan ni förbereda er ansökan genom att svara på frågorna i ansökansformuläret på Jordbruksverkets hemsida och kontrollera att ansökans innehåll stämmer med urvalskriterierna i strategin, men vänta med att lägga in ansökan tills du har fått vidare instruktioner från oss på kansliet.

Har vi pengar kvar?

För den ”gamla” strategin går det inte längre att söka stöd, men det går fortfarande att ändra i befintliga projekt. Behöver du hjälp att ändra något, kontakta oss på kansliet.

För den nya strategin finns gott om pengar kvar att söka.

Erika Larsson Karinaho

Erika Larsson Karinaho

Verksamhetsledare

070-316 23 66
erika.larsson (at) mittlandplus.se

Idrottens hus, Gärdehov Sundsvall

Karolin Hammarstedt

Karolin Hammarstedt

Kommunikatör

070-316 23 56
karolin.hammarstedt(at) mittlandplus.se

Idrottens hus, Gärdehov Sundsvall

Julia Eliasson

Julia Eliasson

Projekthandläggare

070- 316 23 54

julia.eliasson (at) mittlandplus.se
Sitter i Gällö, Bräcke kommun

Sofi Gode

Sofi Gode

Projektcoach

070- 316 23 51

sofi.gode (at) mittlandplus.se
Idrottens hus, Gärdehov Sundsvall


Länk till EU-kommissionens sida om stöd till jordbruk och landsbygdsutveckling.

Leader Mittland Plus finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling samt

 

Havs- och fiskerifonden omfattar också Höga Kusten och delfinansieras av: