Det går fortfarande att söka stöd ur landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden. Landsbygdsfonden är öppen till september 2022, fiskefonden till september 2021.

De stöd som finns kvar hos Leader Mittland Plus att fördela avser utvecklingsprojekt inom Havs- och fiskerifonden och Landsbygdsfonden. Landsbygdsfonden har efter återflöden cirka 2,5 mkr att fördela till lokalt ledd utveckling i området. För våra kvarvarande utvecklingsmedel inom Landsbygdsfonden gäller främst riktade insatser för projekt som leder till ett eller flera utpekade mål.

De mål och indikatorer som projekt ska kunna presentera när det avslutas för att kunna ta del av kvarvarande medel gäller:

-Nya produkter och tjänster

Extra höga poäng får projekt som också leder till besöksanledningar, hållbara försäljningskanaler, kollektiva företag, boendemöjligheter och transporter. För vissa av fonderna är också antal deltagare i kompetensutveckling viktigt, helst för unga och nya svenskar.

För Socialfonden och Regionalfonden stänger möjligheten att fördela stöd vid månadsskiftet september oktober, vilket i praktiken innebär att Leaderområdet inte längre kan prioritera projekt inom de här två fonderna. Det kommer att finnas en möjlighet inom Regionalfonden att göra avrop på projektstöd som andra leaderområden inte utnyttjat, och den möjligheten finns under en begränsad tid. För att kunna avropa det här stödet behöver projektägaren i så fall också 33 % finansiering från andra offentliga aktörer utöver Leader.

Eftersom vi förhandsbedömer projekt utifrån en intresseanmälan bör du som projektägare skicka in en kortfattad beskrivning av ditt projekt och vilka mål du kommer att kunna redovisa när projektet avslutas. Projekt bör vara avslutade under 2023, gärna tidigare.

Välkommen in med din ansökan!