Kick-off vårruset

Tre elever i Fränstaskolans årskurs 8 kom på idén att bjuda in två lokala förebilder. Båda dessa två från Ånge kommun men nu boende ute i världen. Syftet med eventet var att öka motivationen hos bygdens unga, att främst inspirera fler tjejer att våga stå upp för oss själva. Samt att visa att tjejer härifrån landsbygden kan lyckas och att ingenting kan hindra dem. Stämning på skolan hade varit tuff och de ville att tjejer bättre skulle kunna klarar hårda ord från främst killar. Tanken med eventet var att göra det som en uppstart och att sedan att tjejgruppen skulle fortsätta träffas en gång i veckan, för att sedan avsluta med Vårruset i Sundsvall. Detta uppstartsevent genomfördes med stor framgång och uppskattning under v.50 2019. Utanför det finansierade projektet skulle tjejgruppen avsluta genom att tillsammans springa Vårruset, men det blev inställt på gund av Corona pandemin. Den nya tjejgruppen hittade dock lösningar på detta och skapade ett eget lokalt Vårrus på hemmaplan.

Eventet innehöll följande ideella arbete

  • Kontakten med Johanna Ojala och Olina Eriksson
  • Bokning av Aula
  • Bokning av datum med eventets inspiratörer och så att det passade med skolan
  • Frågade om musikläraren Mattias kunde ha hand om ljud och ljus
  • Bokning av idrottshallen för eventets träningspass
  • Marknadsföring till kompisar på skolan och genom lärare
  • Såg till att lärare Eva tog emot våra gäster på morgonen
  • Tackgåva från Fränsta blomsterhandel