Pixabay.com

Medlemmar i Leader Mittland Plus kallas till årsmöte

Dag: 20 april 2021

Tid:  kl 16:15.

Plats: Digitalt möte via Zoom. Länk får du när du anmäler dig till mötet. Anmälan senast 15 april 2020 på epost info@mittlandplus.se.

För dig som vill testa Zoom innan mötet – hör av dig till kansliet så testar vi att koppla upp oss några dagar före årsmötet.

Kallelse har publicerats på föreningens hemsida och facebook, inbjudan skickas till samtliga medlemmar med kända epostadresser veckan innan mötet. Inbjudan hittar du här.

Ärendelista enligt stadgar – fylls på med bilagor

Kallelse till årsmöte (pdf)

Förslag till ärendelista årsmöte (pdf)

Årsredovisning för 2020 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse och lokal aktionsgrupp LAG (pdf)

Revisorsberättelse 2020 (pdf)

Årsmöte 2020 – arkivdokument

Kallelse till årsmöte (pdf)

Förslag till ärendelista årsmöte (pdf)

Årsredovisning för 2019 (pdf)

Valberedningens förslag till styrelse och lokal aktionsgrupp LAG (pdf)

Förslag till ändring av arvodesreglemente (pdf)

Revisorsberättelse 2019 (pdf)

Protokoll från årsmöte 2020-04-21 .

 

Inbjudan/kallelse har gått ut via mailchimp till våra medlemmars epostadresser: https://mailchi.mp/0251e96f45dc/rsmte-leader-mittland-plus-2020

___________

I valberedningen ingår:

Sirkku Heiskanen                                      070 513 82 55

Jörgen Persson                                          070 253 36 55

Hans Forsberg                                           070 647 95 14

Lars Holm, sammankallande                    070 288 47 08