Smarta landsbygder

I strategin Drömbygd 2030 som ger möjligheter till projektstöd under åren 2023-2029 ska en stor del av budget gå till det som kallas för Smarta landsbygder.

Smarta landsbygder är ett begrepp som används i hela Europa för att beskriva det som händer när lokala initiativ löser bland annat service- och infrastrukturproblem lokalt på en mindre ort.

Smarta byar (enligt pilotprojektet om smarta ekosociala byar) har definierats enligt följande: Smarta byar är byar och bygder på landsbygden som utvecklar smarta lösningar för att
hantera utmaningar i sitt lokala sammanhang. De bygger på befintliga lokala krafter och möjligheter att engagera sig i en process för hållbar utveckling av sitt geografiska område. De förlitar sig på ett deltagande tillvägagångssätt för att utveckla och genomföra sina strategier för att förbättra sina ekonomiska, sociala och miljömässiga villkor, särskilt genom att främja
innovation och mobilisera lösningar som erbjuds av digital teknik. Smarta byar gynnas av samarbete och allianser med andra orter och aktörer på landsbygden och i städerna. Initiering och genomförande av strategier för smarta byar kan bygga på befintliga initiativ och kan finansieras av olika offentliga och privata källor. Källa: SmartRural21

I Leader Mittland Plus kan en bygd söka flera typer av stöd kopplat till att bli en smart by.

Mikrostöd för att samla bygdens aktörer i syfte att ta reda på vad bygdens invånare behöver och kring vilka lösningar bygden kan gå ihop. Det här är en sorts förberedande stöd, och maxbeloppet för den första processen är 25 000 kr.

Stöd för att ta fram en smart landsbygdsstrategi för den egna bygden. Det här stödet är en form av förstudie där bygden kan ta hjälp av andra utifrån för att ta fram en strategi, att skriva planen för vad ni vill göra och hur ni ska gå tillväga för att genomföra arbetet. Det är inte ett stöd för att skriva en projektansökan, men ett stöd för att göra allt utredningsarbete, hitta lokaler, identifiera vad som behöver köpas in i form av konsulttjänster och material och vad bygdens aktörer själva kan bidra med både i form av egen arbetstid (ideellt arbete) och sådant som t ex företag kan bistå med (grävning, elarbeten, byggmaterial, konsulttid osv). Maximalt projektstöd för att ta fram en utvecklingsstrategi är 100 000 kr.

Stöd för att genomföra en smart landsbygdsstrategi. Det här stödet förutsätter att ni har har tagit fram egen gemensam plan som bygden är överens om att genomföra och att ni går ihop och visar hur ni ska genomföra strategin och vad den ska leda till. Här finns ingen begränsning i hur stort stödet kan vara, utan här är det innehållet i projektet som sätter ramarna.

Från och med augusti 2023 har vi en projektledare anställd som ska jobba med smarta landsbygdsstrategier tillsammans med er som är intresserade. Kontaktuppgifter publiceras här när personen är på plats.

SmartRural21 har tagit fram en handbok för smarta landsbygdsstrategier. Den kan du läsa online eller ladda ner här.

Guide Smarta landsbygder

Länkar och tips

Kontakt

Från och med 15 augusti har vi en projektledare på plats.

Fram tills dess ber vi er kontakta info@mittlandplus.se eller ringa till någon av oss på kansliet om du har funderingar kring smarta landsbygdsstrategier.