Yrkesverksam inom fiskerisektorn och vill hitta fler ben att stå på?

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet har beviljats stöd från Jordbruksverket och Leader Mittland Plus.

Projektet vänder sig till verksamheter inom fiskerisektorn, t ex yrkesfiskare, fiskodlare m fl. Syftet är att  fler verksamma inom fiskeri ska ges möjligheter till diversifiering av verksamheter som idag är aktiva inom fiskerisektorn, samt sprida kunskap. Målet med projektet är att fiskeriverksamheter i det utökade leaderområdet ska ha ökade möjligheter till diversifiering av sin verksamhet och förhoppningsvis har några av de befintliga verksamheterna gått vidare med sina idéer. Projektet innehåller i huvudsak coaching av verksamheter, expertkunskap, individuella möten och större möten vid behov. Informationsspridning.

Projektet ska gynna småskaligt kustfiske genom att bidra till fler möjliga intäktskällor för de småskaliga fiskarna bidrar projektet till att fler yrkesfiskare kan fortsätta sin fiskeverksamhet.

Om du är en del av fiskerinäringen, antingen i hav, i sjö, eller odlar på land och vill utveckla din verksamhet med nya inriktningar som inte är din kärnverksamhet kan du kontakta vår projektledare och delta i projektet.

Genom projektet kan du få ett bollplank och coaching i hur verksamheten kan ta steget mot diversifiering.

Om du vill delta i projektet, tag kontakt med Leader Mittland Plus.

Vi rekryterar projektledare till detta projekt, och är du intresserad av tjänsten är du välkommen med en intresseanmälan. Bifoga CV och löneanspråk.

Skicka mail till oss