Uppfyller projektet Jordbruksverkets villkor för stöd?

De grundläggande villkoren går vi igenom när vi handlägger din ansökan. Några av de viktigaste punkterna är de här:

Juridisk person

Det första vi kontrollerar är om den som söker stödet är en organisation/juridisk person, eftersom privatpersoner inte kan söka leaderstöd (undantaget en enskild firma eller handelsbolag som är kopplat till dig som privatperson). Vi kollar organisationsnummer mot allabolag.se.

Är det tillåtet att ge stöd för det ni tagit upp i ansökan?

Det andra vi tittar på är om det du söker stöd för finns med i den förordning som styr just det stöd du sökt. Vi har sammanfattat vad man kan söka stöd för och även lite om vad man inte kan få stöd för.

Vi tittar också på om det man vill göra är något som en offentlig organisation har i sitt uppdrag, som till exempel skolverksamhet, eftersom vi inte får ge stöd till sådant som styrs i lagen.

Tillstånd och lagkrav, t ex miljökonsekvensutredningar, miljötillstånd och bygglovskostnader får bara tas upp om det är i direkt anslutning till en investering.

Den här kontrollpunkten går vi igenom på kansliet i dialog med er.

Rimlig budget

V kontrollerar att projektet har en detaljerad budget, att kostnaderna är nödvändiga för att nå målet och att kostnaden är rimlig i förhållande till förväntat resultat.

Vi har gjort en separat informationssida sida för budget, finansiering och ideella resurser. Kort sagt behöver vi en detaljerad uträkning av alla kostnader från er. Vi får inte ge stöd till kostnader som inte är kopplade till målet med projektet, och vi får inte ge stöd till ospecificerade kostnader, därför går vi igenom budget i detalj.

Steg-för-steg-test

Om du följer de här rubrikerna steg för steg kan du själv snabbt kolla om din idé verkar passa för projektstöd från Leader Mittland Plus.

  1. Jobbar projektet enligt leadermetoden?
  2. Faller projektet inom ramen för den lokala strategin?
  3. Projektet innehåller samverkan mellan minst två sektorer?
  4. Projektet redovisar hur man förhåller sig till eller arbetar med strategins horisontella mål?
  5. Uppfyller Jordbruksverkets villkor för stöd?
  6. Ansökan är komplett?
  7. Projektägaren är medlem i Leader Mittland Plus