Projektet Nyspårat

Investera Mittsverige beviljades  leaderstöd till projektet Nyspårat.

Projektet syftade till att utveckla ett nytt besöksmål för både lokalboende och besökare och på så sätt skapa förutsättningar för nya varaktiga arbetstillfällen samt besöksnäring. I projektets aktiviteter ingick bland annat:

  • Projektledning inklusive administration
  • Investeringskostnader för upplevelsestig
  • Test av driftmodell för upplevelsestig
  • Arbetsträning för personer långt från arbetsmarknaden
  • Marknadsföring

Målgruppen var barn- och ungdomar, kommuninnevånare, nysvenskar och ensamkommande barn- och ungdomar.

Projektet stämde med insats 1 socialt företagande i den lokala strategin.

Projektet kunde få maximalt 1 219 272 kr från Leader Mittland Plus/Jordbruksfonden. Övriga offentliga finansiärer är Arbetsförmedlingen samt Sundsvalls och Timrå kommuner. Privat finansiering från projektägaren tillkommer.

LAG motiverar beslutet med att projektet jobbade för långsiktigt hållbara lösningar, det kunde i mycket stor utsträckning bidra till fler företag eller arbetstillfällen inom social ekonomi, och till fler lokala produkter eller tjänster. LAG bedömde också att projektet i stor utsträckning kunde bidra till ökat entreprenörskap och kunskap inom social ekonomi samt till nya eller utvecklade mötesplatser.