Leader Mittland Plus har prioriterat projektet Alla har en plats som sökts av AB AlphaCE. Projektet ska skapa förutsättningar för personer som står längst ifrån arbetsmarknaden att ta sig in i arbetslivet eller i utbildning, och bidra till förutsättningar för hållbar egenförsörjning. Personer som står långt från arbetsmarknaden skall komma närmare den eller närmare reguljära utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar, samt tagit ett steg mot egen försörjning och steg in i samhället genom t ex sociala företag när projektet genomförts.

Projektet kommer att bedrivas på två orter med upptagningsområdet Bräcke/Ånge och Timrå.

Alla har en plats har bedömts inom insats 1 socialt företagande och mål 1 fler hållbara sysselsättningar, vilket styrks av målen fler företag/ aktörer inom social ekonomi, ökat entreprenörskap & kunskap inom social ekonomi och fler nya lokala produkter och tjänster inom social ekonomi.

Den lokala aktionsgruppen bedömer att projektet i mycket hög utsträckning jobbar med mobilisering och attityder.

Projektet bidrar i mycket stor utsträckning till stärkt anställningsbarhet för kvinnor och män som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt bidrar i hög utsträckning till ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället och till utveckling inom sitt insatsområde. Projektet bidrar också till ökad kompetensutveckling hos individer och företag på landsbygden.

Det maximala offentliga stödet till projektet fastställdes till 1 960 000 kr och fördelas på projektstöd som mest 67 % och övrigt offentligt stöd från Arbetsförmedlingen och Leaderpartnerskapet tillsammans  som mest 33 %.