Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet prioriterades stöd av Leader Mittland Plus. Projektet vände sig till verksamheter inom fiskerisektorn, t ex yrkesfiskare, fiskodlare m fl. Syftet var att  fler verksamma inom fiskeri skulle ges möjligheter till diversifiering av verksamheter som idag är aktiva inom fiskerisektorn, samt sprida kunskap. Målet med projektet var att fiskeriverksamheter i det utökade leaderområdet ska ha ökade möjligheter till diversifiering av sin verksamhet,  förhoppningsvis har några av de befintliga verksamheterna gått vidare med sina idéer. Projektet innehöll i huvudsak coaching av verksamheter, expertkunskap, individuella möten och större möten vid behov. Informationsspridning.

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till 2019-3490 Diversifiering fiskeriverksamhet. LAG bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt mot tydliga mål. Projektet bedöms bidra i mycket hög utsträckning till diversifiering samt fler lokala produkter och tjänster. Projektet bedömdes också i hög utsträckning jobba för att påverka lokala attityder och mobilisering.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 956 053 kr.