Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi fick beslut om stöd. Projektet vände sig till individer och verksamheter i hela leaderområdet som hade intresse av att utreda förutsättningar för akvaponi och har tankar på att starta småskalig verksamhet inom området. Syftet var att fler skulle få upp ögonen för småskalig akvaponi och på så sätt stimulera näringsverksamhet inom fiskeri. Målet med projektet var att ett antal verksamheter ska ha tagit del av möjligheten att söka mikrostöd för att utreda förutsättningarna för småskalig akvaponi. Delprojekt kunde söka upp till 40 000 kr ur paraplyprojektet för att ta steget mot egen framtida verksamhet.

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Paraplyprojekt akvaponi med motiveringen att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt mot tydliga mål och är innovativt. Projektet bedömdes bidra i mycket hög utsträckning till diversifiering. Projektet bedömdes också i hög utsträckning jobba för att påverka lokala attityder och mobilisering samt fler lokala produkter och tjänster.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 400 000 kr.