Paraplyprojekt LEA

Föreningar, byalag och andra lokalförankrade grupper i leaderområdet  kan ansöka direkt hos Leader Mittland Plus om mikrostöd, likt konsultcheckar, för att genomföra en lokalekonomisk analys, också kallad LEA.

Genom att genomföra en LEA går det att uppskatta värdet av den lokala ekonomin, både den befintliga handeln och konsumtionern, men också potentiell lokal ekonomi om fler skulle välja att handla lokalt, köpa lokala tjänster eller på andra sätt bidra till att ekonomin stannar lokalt. Det är ett sätt att hitta fler möjligheter att stimulera det lokala cirkulära ekonomiska kretsloppet.

Ett mikroprojekt kan ansöka om 25 000 kr som mest. Kostnader som kan ingå i en ansökan är utgifter för en extern konsult som utför analysarbete, intervjuder och möten, statistikinköp för analysen, möteskostnader, tryckkostnad för färdig rapport och liknande. Mikrostödet kan inte användas för att avlöna föreningen i sitt arbete, utan det är inköp av extern kompetens i första hand. Mikrostödet får inte heller användas till investeringar i någon form.

Resultatet ska vara en färdigställd LEA för en ort eller ett område.

Ett långsiktigt mål med en LEA är ökad kunskap om den lokala ekonomin och de effekter som en lokal cirkulär ekonomi kan ge, samt förhoppningsvis ett uppsving i den lokala handeln och affärsverksamheten.

Målgruppen är föreningar och andra grupper i leaderområdets samhällen som vill genomföra en lokalekonomisk analys LEA.

Vilka aktiviteter kan ingå?

Aktiviteter som leder till en färdigställd LEA.

Exempel på projekt:

  • Anlita extern kompetens för utredning, analys, och sammanställning av LEA.
  • Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja
  • Inköp av statistik för LEA.
  • Framtagande av informationsmaterial.
  • Möteskostnader såsom lokal och fika vid möte.
Vilka kan söka?

Stödet kan sökas av en organisation som finns i kommunerna Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvall, med undantag av Sundsvalls tätort, avgränsat till Sundsvalls- Sköns- och Selångers församlingar.

Finns det några krav?

Ja, vi har några grundkrav och mål som er idé behöver nå upp till för att ni ska få stöd:

Den sökande skall vara en juridisk person. Den juridiska personen som söker stödet behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och kunna ligga ute med hela summan, då den betalas ut först mot faktura eller motsvarande underlag.

Ni behöver skriva och skicka in en tydlig beskrivning av vad ni vill göra och med en detaljerad budget.

Projektidén ska komma från er som är berörda och delaktiga i projektet, och vi vill gärna att ni beskriver det i ansökan. Ni behöver visa vilka som ska vara delaktiga i projektet.

Er egen insats är ideell tid.

Projektidén kan genomföras under max 6 månader.

Ni kan söka max 25 000 kronor.

Övrigt

För att kunna få stöd från Leader Mittland Plus måste det ni söker stöd för stämma med det som kallas horisontella kriterier. I praktiken innebär det att aktivt ta ställning för alla människors lika värde, verka för jämställdhet och verka för hållbara lösningar och för miljö. Skriv i er ansökan hur ni tänker kring de frågorna. Det finns ett underlag med rubriker ni kan använda som hjälp.

Vad kan en inte få stöd för?
  • Ordinarie drift.
  • Löner till egen organisation
  • Investeringar
Beslutsprocess

Delprojektansökningar handläggs av Leader Mittland Plus som kontrollerar projektet utifrån syfte, mål och regelverk.

Beslut fattas av verksamhetsledare tillsammans med två ledamöter i LAG/styrelsen

Om paraplyprojekt

Ett paraplyprojekt är ett projekt där Leader Mittland Plus har ansökt om projektstöd från Jordbruksverket, och där den som vill genomföra ett lite mindre projekt skickar sin ansökan direkt till Leader Mittland Plus. Det är en förenklad projektansökan som används för små, ofta förstudieliknande projekt, men också för unga evenemang, för mobilisering av lokala krafter, för att ta fram utvecklingsplaner och så vidare.

En ansökan om mikrostöd hanteras lokalt av den som är projektledare för det aktuella projektet. Beslut om projektstöd fattas lokalt av en grupp på tre personer och kan ofta hanteras snabbt, beslut kommer ofta inom två veckor från det att ansökan kommer till oss.

När beslutet om mikrostöd är fattat skrivs ett avtal mellan Leader Mittland Plus och den organisation som beviljats mikrostödet.

Ni genomför projektet, betalar de fakturor som hör till projektet, och redovisar sedan resultatet till oss på Leader Mittland Plus.

Vi handlägger ansökan om utbetalning, och om projektet uppfyller villkoren i beslutet betalar vi ut summan till er.

All rapportering till Jordbruksverket sköter Leader Mittland Plus.

Formulär för ansökan

Här finns ett  formulär för ansökan om mikrostöd för Paraply LEA.

Har du en idé, tag gärna kontakt med oss på kansliet.