Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil samåkning Timrå.

Syftet med projektet är skapa förutsättningar för hållbart resande inom Timrå kommun och att förbättra kommunikationer till, från och på landsbygden. Det ska vara möjligt att bo och verka på landsbygden utan både bil och körkort.

Sökanden vill genomföra detta genom att bilda lokala noder, en form av interaktiva mötesplatser där man kan hitta samåkningsmöjligheter. En bieffekt är också bättre kontakt mellan olika människor, åldrar och bakgrund på landsbygden.

Målgrupp: Boende på landsbygd med tyngdpunkt på icke bilburna som ungdomar, äldre och nyanlända. Ska de attrahera boende och inflyttande måste det gå att ta sig till och från arbete, service och fritidssysselsättningar. I kommunen finns idag nyanlända boende och isolerade ute på Åstön och sökande vill med projektet bidra till en ökad integration och livskvalitet för dessa människor.

Projektet har beviljats som mest 641 088 SEK fördelat 436 309 SEK på Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 214 899 SEK LAG-pott

Slutdatum: 2018-03-31

http://www.timrabygderad.se/