Prioriterade projekt 21 juni

Förstudie fiskodling Ramsjö Bölen

Leader Mittland Plus beslutade att prioritera ansökan om att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för fiskodling i Ramsjö, Härnösands kommun.

Förstudie Tynderöleden

Tynderö fiskareförening har sökt stöd för att ta fram en förstudie för en vandringsled.  Projektansökan prioriterades av LAG.

Samarbetsprojekt Säl och skarv

Leader Mittland Plus i samarbete med Västernorrland kustfiskareförening har sökt stöd för att kunna delta i ett internationellt samarbetsprojekt med lead partners i Finland. Projektet är ett samarbete mellan finska, estniska, svenska och polska partners.

Leader Mittland Plus beslutade att prioritera projektet.

Övriga projektärenden

Utöver nya projekt hade  LAG två projekt uppe för ändringsbeslut. De tidigare beviljade projekten Kopia av Svartvikstorn i Myre och Hällesjö – djupkartor och mobilapp fick båda beslut om ökad budget.

Tre projekt återemitterades också av LAG för kompletteringar och ändringar.

Ett framtida samarbetsprojekt kring en digital matakademi diskuterades i förberedande syfte.