Naturbussen – den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen – den mobila fritidsgården prioriterades av Leader Mittland Plus.

Projektet syftade till att :

  • Erbjuda en mobil fritidsgård utrustad med material för exkursioner och aktiviteter i landsbygd och ytterområden.
  • Erbjuda utomhusdagar med aktiviteter
  • Integration och delade erfarenheter
  • Utveckla föreningskunskap och praktisk kunskap om naturen, idrott och utomhuspedagogik.
  • Visa barn och ungdomar vägen till en hållbar framtid.

Projektet skulle öka delaktighet och inkludering i det svenska samhället, leda till fler och utvecklade mötesplatser, samt leda till ökad integration på landsbygden och ökad tillgång till natur och friluftsliv.

Naturbussen ska finnas kvar i Timrå kommun och efterfrågas i övriga länet.

Som mest kunde projektet få 1 683 891 kr. Utöver projektstöd tillkom övrigt offentligt stöd från Arbetsförmedlingen med 778 000 kr samt övrigt offentligt stöd från kommunen med 95 752 kr enligt uppgifter i ansökan.

LAG har gjorde bedömningen med urvalskriteriemallen för insatsområdet och bedömde att projektet kan bidra till lokala attityder och mobilisering samt kunna bidra till mångfald i lokalt kulturliv och även öka tillgänglighet till lokalt kulturliv.

LAG bedömde att det finns ett mycket stort behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning skulle bidra till natur- och friluftsliv för alla samt ökad integration i lokalsamhället. Projektet bedömdes i stor utsträckning leda till arbetstillfällen. LAG bedömde också att projektet, efter tillägg till detta möte, i stor utsträckning bidrar utvecklade mötesplatser.

Se kort film om projektet.