Leader Mittland Plus prioriterade projektet Alla har en plats som sökts av AB AlphaCE. Projektet skulle skapa förutsättningar för personer som står längst ifrån arbetsmarknaden att ta sig in i arbetslivet eller i utbildning, och bidra till förutsättningar för hållbar egenförsörjning. Personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden skulle komma närmare den eller närmare reguljära utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar, samt ha tagit ett steg mot egen försörjning och steg in i samhället genom t ex sociala företag när projektet genomförts.

Projektet kom att bedrivas på två orter med upptagningsområdet Bräcke/Ånge och Timrå.

Alla har en plats bedömdes inom insats 1 socialt företagande och mål 1 fler hållbara sysselsättningar, vilket styrkstes av målen fler företag/ aktörer inom social ekonomi, ökat entreprenörskap & kunskap inom social ekonomi och fler nya lokala produkter och tjänster inom social ekonomi.

Den lokala aktionsgruppen bedömde att projektet i mycket hög utsträckning jobbar med mobilisering och attityder.

Projektet bidrog i mycket stor utsträckning till stärkt anställningsbarhet för kvinnor och män som befann sig långt från arbetsmarknaden samt bidrog i hög utsträckning till ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället och till utveckling inom sitt insatsområde. Projektet bidrog också till ökad kompetensutveckling hos individer och företag på landsbygden.

Det maximala offentliga stödet till projektet fastställdes till 1 960 000 kr och fördelades på projektstöd som mest 67 % och övrigt offentligt stöd från Arbetsförmedlingen och Leaderpartnerskapet tillsammans  som mest 33 %.