Klart för start – projektledare på plats!

Nu är alla tre beviljade paraplyprojekt klara för start och officiellt kan vi påbörja arbetet vid årsskiftet.

Klart är också namnen på våra projektledare. Projektleadare och inspiratör för projektet Young Events är Lotten Rapp och projektledare och inspiratör för projekten Startsmarthjälpen och Startgas är Kerttu Heiskanen. De tre projekten har många likheter och en del av informations- och inspirationsinsatserna kommer att göras gemensamt.

Både Lotten och Kerttu är del i Glesbygdskollektivet i Fränsta som bland annat fungerar som ett nav för landsbygds- och företagsutveckling i området. Det finns många möjligheter till synergier mellan Glesbygdskollektivet och Leader Mittland Plus och vi är jätteglada att vi hittat den här samarbetsmöjligheten.

Paraplyprojektens verksamhet utgår från Fränsta och kommer att jobba över hela leaderområdet och den 9 januari räknar vi med att vara igång fullt ut. Kontaktuppgifter kommer att publiceras på paraplyprojektens egen sida här på www.mittlandplus.se.

Paraplyprojekt är en form av mikrostöd eller utvecklingscheckar på som mest 25 tkr som föreningar och blivande företag kan söka för att förverkliga och testa idéer. Varje delprojekt har en egen artikel här på webben där du kan läsa mer.

Young Events

Startsmarthjälpen

Startgas

Välkomna!