Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD prioriterades stöd från Leader Mittland Plus. Stödet hämtades ur det lokala leaderpartnerskapet, från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och från Jordbruksverket.

Förstudien vände sig till lokala utvecklingsgrupper utanför centralorterna samt lokala företagarföreningar. Förstudien  kartlade intresse av medverkan kring LEA (Lokal ekonomisk Analys) hos lokala utvecklingsgrupper på orter i Leader Mittland Plusområdet som ligger utanför centralorterna. Förstudien utveckla de metoden LEA genom att tillföra designmetodik. Projektet ska på lång sikt bidra till ökad lokal ekonomi, ökat entreprenörskap och fler arbetstillfällen lokalt.

Projektet bedömdes stämma med den lokala strategins insatsområde 1 social ekonomi och lokalt kapital, vilket styrktes av målen mer lokalt kapital i omlopp och nya finansiella strukturer samt fler lokala kollektiva lösningar för att lösa lokala problem.

LAGs beslut med motivering

LAG beslutade att prioritera ansökan om stöd till Förstudie LEAD SJV 2018-4419. Projektet kan få som mest 249 511 kr i stöd.

LAG bedömde att projektet i hög utsträckning jobbar med attityder och mobilisering till landsbygdsutveckling, och kan bidra till mer lokalt kapital i omlopp och nya finansiella strukturer samt fler lokala kollektiva lösningar för att lösa lokala problem.