Ändrade regler för socialfond och regionalfond

Just nu pågår en process där Jordbruksverket förändrar regler för Leaderstöd hämtat ur socialfonden och regionalfonden. Därför kommer Leader Mittland Plus inte kunna fatta beslut om stöd för ansökningar i de här två fonderna tills dess reglerna har utretts färdigt. Regeländringen gäller budgetutformning och vilken typ av utgifter som godkäns. De nya reglerna kommer att göra det möjligt att använda sig av schabloner och klumpsummor för att förenkla för stödmottagare.

Ni som har projektidéer som är kopplade till Socialfonden (projekt som leder till att personer långt från arbetsmarknaden får sysselsättning eller projekt som ger redan anställda ökad anställningsbarhet) eller Regionalfonden (projekt för näringslivsutveckling med koppling mellan stad och land) kan gärna skicka in era ansökningar och ha dialog med oss kring projektidéer precis som tidgiare, men Leader Mittland Plus kommer inte att kunna fatta beslut om projektstöd innan regelverket är fastställt.

Regelförändringen påverkar inte de projekt som redan prioriterats av Leader Mittland Plus och redan pågående projekt.