Tyck till om vår utvecklingsstrategi

Har vi fångat behoven i vår övergripande strategi för 2023-2027?

Sedan hösten 2020 har arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi för Leader Mittland Plus inför kommande programperiod 2023-2027 pågått. Vi har kallat strategiprocessen ”Drömbygd 2030”. Utvecklingsstrategins inriktning kommer avgöra vilka typer av lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas med stöd från Leader under åren 2023 – 2027.

Många privatpersoner och representanter för ideell, privat och offentlig sektor har på olika sätt deltagit i processen. Nu har vi analyserat och sammanfogat resultat av enkäter, möten, dialoger, erfarenheter från nuvarande och tidigare strategier, statistiska analyser och styrdokument och mål från global nivå ner till lokal nivå och fört det samman till ett strategidokument. Av allt att döma är vi ganska samstämmiga. Sammanfattningen av resultatet och essensen i strategin har du i den pdf som är länkad längs ner.

Det ni och vi tycker att vi ska prioritera är:

 • Stärkta invånare – människan, vår hälsa, lika villkor och det lokala engagemanget i centrum – social hållbarhet
 • Stärkt livsmiljö – den fysiska platsens infrastruktur, natur och kultur och resurser – ekologisk hållbarhet
 • Stärkt näring – för livskraftiga verksamheter inom ideell och privat sektor, smarta landsbygder och trygga arbeten – ekonomisk hållbarhet

Strategin ska lämna öppet för att genomföra drömmar men ändå vara tillräckligt tydlig för att kunna leda till uppsatta mål.

Strategin illustreras som kretsloppet i ett ekosystem där alla delar hör ihop och verkar tillsammans. Tillsammans för framtida generationer.

Har vi uppfattat er rätt?

Nu är det inte långt kvar tills strategin i steg 1 ska lämnas in till Jordbruksverket för bedömning.

Vi skulle därför vilja ta sista chansen att säkerställa att vi har fattat er rätt och fångat de utvecklingsbehov och möjligheter ni ser på er landsbygd i Leader Mittland Plus, eller, om något väsentligt saknas.

Ta en titt i sammanfattningen, fundera och återkom till oss! Vi har bokat in fem mötestillfällen då du kan delta via Zoom. Under mötet gör vi en kort presentation och sedan är ordet fritt för er deltagare att framföra synpunkter, diskutera och nätverka. Hör av dig till oss så får du en möteslänk.

 • Söndag den 10 oktober 2021 kl 18-19
 • Måndag den 11 oktober kl 14:30-15:30
 • Tisdag den 12 oktober kl 14:30-15:30
 • Tisdag den 12 oktober kl 18-19
 • Onsdag den 13 oktober kl 12-13

Vill du istället lämna synpunkter och reflektioner skriftligt finns adressen strategi2023@mittlandplus.se . Senast den 14 oktober kl 13.00 vill vi ha ditt brev.

Strategin så som den formuleras till Jordbruksverket liksom mer detaljerade underlag med det fullständiga resultatet bakom strategins kapitel publiceras på www.mittlandplus.se/drombygd2030.

En presentation med vision, mål och insatsområden kan du öppna hår.

Färjas brygga – ett attraktivt och naturnära besöksmål

Längs efter det natursköna området vid Tynderösundets östra kanal ligger området Färja. Tynderö Fiskareförening har genom stöd från Leader Mittland Plus utvecklat området till att bli en riktigt turistpärla.
— Besökare som kommer hit brukar ge uttryck för att det är idylliskt här, nästintill gudomligt. Jag vågar nästan påstå att platsen som växt fram här ute har blivit Timrå kommuns stora turistcentra, säger Harald Nordkvist, idéspruta i föreningen.

Leader Mittland Plus träffar Tynderös Fiskareföreningens tidigare ordförande Harald Nordkvist för att få veta mer om hur projektet Färja- ett komplett besöksmål kommit till. Vid träffen är även nuvarande ordföranden Rolf Åström med. De två tillsammans är riktiga eldsjälar som brinner för området.
Idag hyr den populära restaurangen Färjas brygga in sig i Färjas gamla kylhus, som nu är modernt renoverat. När restaureringen av cafébyggnaden genomfördes passade föreningen på att skapa ett antal ställplatser och servicestolpar för husbilar och husvagnar. Föreningen renoverade även den 155 meter långa kanalbryggan och skapade nya båtplatser med ny belysning längs med kajen.

Bidrar till landsbygdsutveckling

Harald och Rolf menar att partnerskapet med Leader Mittland Plus och Timrå kommun har varit avgörande för att utveckla Färja till att bli ett attraktivt och naturnära besöksmål. De är överens om att intresset för platsen har ökat de senaste åren. Rolf Åström, utvecklar vidare.
— Det vi gjort generar också olika typer av besökare och turism. De husbilar som stannar till på ställplatserna, äter ju på restaurangen- och övriga restauranggäster ser ju att det finns övernattningsmöjligheter.

Både Harald och Rolf är eniga om att projekten bidrar till landsbygdsutveckling och det går inte att ta miste på att det finns många innovativa förslag för framtiden. För tillfället pågår det diskussioner i föreningen vad de ska använda en av de orörda byggnaderna på platsen till.
— Kanske kan vi bygga en ännu större gourmetrestaurang med fler sittplatser, där man kan bygga små vindslägenheter ovanpå. Eller möjligen ett fiskehistoriskt museum och butiker. Det vore också roligt med en bastu för vinterbad som förlänger säsongen för restaurangen, säger Harald.

Det går inte att ta miste på att dessa eldsjälar brinner för Färja. Rolf avslutar skrattande:
— Vi är ju sådana där projektledare jag och Harald, vi får se hur länge gubbarna orkar.

Fler campingplatser ökar Ånges attraktionskraft

Ånge camping ligger naturskönt efter Ljungans dalgång i västra Medelpad. Nu har det blivit lättare för allmänheten att nå ut till det vackra rekreationsområdet.
— Målet har varit att få till en bättre infart och att få fler anpassade ställplatser med elstolpar för tyngre husbilar och husvagnar, berättar Erik Sjödin, en av medlemmarna i Ånge campingförening.

Tidigare låg vägen in till campingen mellan två gårdar. Föreningen ville göra det lättare att nå ut till rekreationsområdet vid Ångesjön och nya platser med eluttag har gjort det lättare att stå på campingen lite längre perioder. Föreningen har även anlagt en ny björkallé och belysning på vägen ut mot campingen.
— Belysningen som vi satt upp vid infartsvägen förhöjer verkligen upplevelsen idag, jämförelse med den känsla av mörker man tidigare fick, berättar Erik Sjödin.

Ånge campingförening är nöjda med det stöd och den hjälp de har fått från Leader Mittland plus. Örjan Ekerman, en av föreningens eldsjälar:
— Leader Mittland plus har gett oss mycket bra information och god stöttning i våra projekt, vilket även ger oss bra förutsättningar för att utveckla campingen vidare.

Lett till ökad turism

Redan i år har föreningen noterat att utvecklingen på området gett effekt. Allt fler Ångebor och turister hittar fram till den natursköna platsen.
— Vi tror på det här området och vi vet att allt fler har stannat till med längre och större fordon än tidigare. Vi tror dessutom att våra gästnätter lett till att fler stannat till i Ånge för att handla och gett ökad turism till bygden, avslutar Erik Sjödin.

Uteliv i Nora skapar rörelseglädje i bygden

I byn Nora har en praktfull friluftsanläggning med motionsspår växt fram. De tre initiativtagarna Olle Modén, Elisabeth Kempe och Lina Modén fick idén till att skapa anläggningen när Skogsstyrelsens såg potentialen och SCA hjälpte till att gallra fram lövrik skog på deras mark.
— Idén föddes från en kommentar om att den gallrade marken kunde bli en park och vi utvecklade den vidare till ett friluftsområde, berättar Olle Modén.

Projektet, som finansierats med leaderstöd och ideella insatster, har lett till att det idag bland annat finns en discgolfbana, utegym, motionsspår, grillplatser och en minigolfbana. Initiativtagarna menar att deras projekt bidragit till rörelseglädje i bygden samtidigt som anläggningen blivit en naturlig mötesplats för byborna.

— Många säger ”wow, finns det här i bygden” och flera bybor har spontant kommit in med lösningar. Vi har bland annat fått hjälp från en brandman kring utveckling av gymmet och vi fick en rostfri eldstad till vår grillkåta på området, berättar Olle.

Projektet växte med leaderstöd

För att genomföra leaderprojektet har man bildat den ideella föreningen Uteliv i Nora. Tanken är att medlemmarna själva ska driva och utveckla anläggningen. Utan stödet från leader är Olle och Elisabet överens om att projektet inte hade blivit lika stort som det är idag.

— Vi hade inte genomfört allt arbete med att utveckla friluftsanläggningen utan hjälp från Leader Mittland Plus och Jordbruksverket. Utan stöd hade vi möjligtvis nöjt oss med ett utegym eller skidspår, berättar Elisabeth.

Utöver själva arbetet med att etablera anläggningen så har också projektet skapat evenemang tillsammans med andra parter. I våras arrangerade de en ”bygg din egen fågelholk”-dag och i somras en lägdloppis med servering av kolbullar.
Både Olle, Elisabeth och Lina har många idéer hur anläggningen kan förvaltas och utvecklas i framtiden och är övertygade att projektet leder till en levande landsbygd.

— Vi har fått in en del önskemål om bland annat boulebana, kolonilotter eller agilitybana. Framtiden får visa vad som händer i kommande steg, avslutar Elisabeth.

Välkommen Karolin!

Nu är vår rekryteringsprocess klar och vi hälsar Karolin Hammarstedt varmt välkommen till vår organisation!

Karolins främsta uppdrag hos oss är kommunikation. Kontaktuppgifter till Karolin hittar du på under kontakter.

Påverka innehållet i nästa strategi

Dina åsikter är viktiga!

Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram det första underlaget för Leader Mittland Plus under 2023-2030 och för att det ska vara just era idéer som styr vilka stöd som kan sökas 2023-2027 behöver vi dina åsikter. Tag chansen och svara på en enkät och att anmäla dig till våra fokusgrupper och intervjuer.

Mer information finns i nyhetsbrevet här nedan och där hittar du också en länk till enkäten.

Tipsa gärna de du tycker är viktiga för landsbygdens utveckling om att göra inspel. Sprid gärna till alla åldrar!

 

https://mailchi.mp/8b1556b5ad63/hur-ser-din-drmbygd-ut-2030

Vi önskar att vi kunde klona oss!

Vi förstärker vår organisation…

…och söker dig nyfikna och positiva människa som både är en duktig kommunikatör och proaktiv organisatör som ligger steget före i tanken, du som trivs lika bra i både det administrativa fyrkantiga handläggningsarbetet kring EU-projekt och det mer kreativa utvecklingsuppdraget i vår verksamhet.

Du får chansen att växa in i vår mångsidiga verksamhet genom att du direkt kommer att fungera verksamhetsledarens högra hand och på sikt troligen få axla rollen som biträdande verksamhetsledare.

Vår organisation är liten, och du kommer att vara en viktig kugge i hela vår verksamhet även om ditt huvuduppdrag till att börja med blir extern och intern kommunikation. Hos oss behöver du gilla att ta tag i alla arbetsuppgifter, både stora visionära utmaningar och små administrativa sysslor då alla är en del av vår vardag. Tillsammans med verksamhetsledaren och övriga anställda är vi ett tajt team som hjälps åt i det mesta.

Dina arbetsuppgifter

Fokus är på kommunikationsuppdraget och att vara en kugge i landsbygdsutveckling med leadermetoden.

Till att börja med blir ditt uppdrag att jobba med kommunikation av leaderområdets projekt och ta fram material som är avsett för våra egna kanaler och för våra samarbetspartners och medfinansiärer. Materialet ska också kommuniceras med allmänheten via traditionella och sociala media för att få ut budskapet om den landsbygdsutveckling som Leader Mittland Plus gjort och gör möjligt under 2016–2023.

Som kommunikatör hos Leader Mittland Plus arbetar du alltså nära vår verksamhetsledare och du förväntas avlasta och stötta verksamhetsledaren i de flesta uppgifter inom kommunikation och verksamhetsledning, inklusive en del kommunikativt och administrativt arbete kring EU-projekt.

För att trivas i rollen behöver du förutom att vara en social kommunikationsnörd som gärna står framför andra och håller låda också gilla att jobba med administrativa sammanställningar i research lika väl som att intervjua, delta i möten eller på andra sätt kommunicera med de personer som finns bakom projekten och i vårt nätverk.

Som verksamhetsledarens vapendragare kommer du också att ha en roll vid föreningens styrelsemöten, där du bland annat förväntas delta för att presentera projektansökningar samt föra protokoll vid styrelsens möten.

Du behöver vara bekväm med att du får en ganska kort startsträcka och axla förväntningarna att vara självgående ganska snart.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande roll eller likvärdig erfarenhet, men vi kan också tänka oss dig som är redo för din första yrkeserfarenhet efter avslutad utbildning. Du kommer att behöva visa prov på ditt arbete och lämna referenser för din person.

Din profil

För att trivas i sammanhanget ser vi att du är:

 • Positiv, vetgirig, lyhörd och lösningsorienterad
 • Flexibel och självgående
 • Strukturerad och ordningsam
 • Plikttrogen
 • Uppskattar research och faktabaserat arbete
 • Skribent med bra korröga
 • Du har nytta av viss vana av att filma och dokumentera då det ingår i uppgifterna att dokumentera projekt och projektägare på plats hos dem.

Vi kommer att anställa en person som har lämpliga bakgrundskunskaper och personliga egenskaper som kompletterar vårt team. Vi ser det som en fördel om du har examen från en högskoleutbildning inom information/kommunikation, turism, samhällsplanering eller något annat relevant ämnesområde där det finns inslag av kommunikation och/eller landsbygdsutveckling, men är du intresserad och tror du skulle passa för uppdraget – sök oavsett bakgrund och motivera varför just du ska ha jobbet!

För att kvalificera dig och trivas med arbetsuppgifterna behöver du vara flytande på avancerad nivå i både svenska och engelska. Har du andra språkmeriter? Ta med de i din CV.

Arbetets omfattning

Det här är en tidsbegränsad anställning på 12 månader till att börja med, med möjlighet till förlängning om vi passar bra ihop. Vi tillämpar provanställning för de första 6 månaderna. Tjänsten avser 100 %. Vi jobbar normalt dagtid 8-17 med flextid, men visst kvällsarbete förekommer. Eftersom det här uppdraget är ett tidsbegränsat projektuppdrag är vi flexibla och kan diskutera arbetstider utifrån vem du är och vad du har för behov.

Din arbetsplats kan vara var som helst i vårt leaderområde, gärna på landsbygden. Vi är distansarbetande och oftast på språng.

Observera att det inte är möjligt att ta på sig detta uppdrag som extern konsult mot fakturerad tid, utan det är anställning eller arvode som gäller.

Ansökningsförfarande

I den här rekryteringen efterfrågar vi förutom din CV också exempel på texter du skrivit. Det kan vara pressmeddelanden, blogginlägg, publicerade artiklar och projektrapporter som del av ansökan. Eftersom vi också söker någon som kan filma vill vi också se ett exempel på film genom att du presenterar dig själv med en kort videosnutt.

Ange löneanspråk i din ansökan.

Denna tjänst behöver tillsättas snarast, så ange hur snart du finns tillgänglig för anställning.

Vi förbehåller oss rätten att göra löpande urval och om rätt person dyker upp kan jobbet tillsättas direkt, så var snabb om du är intresserad.

Har du frågor om jobbet?

Kontakta verksamhetsledare Erika Larsson Karinaho på 070-316 23 66 eller erika@mittlandplus.se.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Om oss

Leader Mittland Plus är en ideell förening som i första hand är en möjliggörare för landsbygdsutveckling med hjälp av LEADER-metoden, eller Lokalt Ledd Utveckling som den också kallas. Vi har 73 mkr att fördela på landsbygdsutvecklingsprojekt med leadermetoden och de här pengarna gör nytta Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvalls kommuner, och för Havs- och fiskerifonden även Höga Kusten.

Vi är en liten organisation med ett stort hjärta som gör allt för att stötta genomförandet av goda utvecklingsidéer, och vårt mål är att göra det med hög servicenivå och stor flexibilitet.

Representerar du ett rekryteringsföretag?

Ni gör ett jättebra jobb för era uppdragsgivare, men vänligen respektera att vi har tagit ställning till vår rekryteringsprocess och inte är intresserade av externa rekryteringsföretag eller bemanningsföretag i den här processen.

Sommarstängt kansli

Cheer - Bild från Pixabay.com

Kallelse till årsmöte 20 april 2021

Det är dags för årsmöte i Leader Mittland Plus och alla medlemmar bjuds härmed in till digitalt årsmöte den 20 april 2021 kl 16.15. Anmälda medlemmar får en länk till mötet på den epostadress som angetts vid anmälan, så skicka din anmälan till info (at) mittlandplus.se senast den 15 april 2021 så får du länken dagen innan mötet.

Handlingar till årsmötet publiceras löpande på vår hemsida för årsmöteshandlingar.

Välkommen!

Sinnenas konstpark Ånge camping

Är du vår nya kommunikatör och projektledare?

Är du en duktig kommunikatör med känsla för detaljer?

Vi söker en nyfiken och noggrann kommunikatör till vårt team som kan hugga tag i små och stora utmaningar och även vara projektledare för processen för vår kommande utvecklingsstrategi som ska dra igång NU.

Vi står alltså inför ett brådskande arbete att starta processen för att sammanställa och skriva en ny utvecklingsstrategi för vårt leaderområde. Där behöver vi dig som har förmågan att snappa upp kärnan i det som sägs och sammanfatta till en genomtänkt dokumentation och utvecklingsplan.

Andra utmaningar vi behöver ditt driv till är alltifrån att sammanställa resultat av genomförda och pågående projekt, skapa och uppdatera projektinformation på våra hemsidor, jobba med rapporter och resultatsammanställningar och annan mer administrativ skriftlig dokumentation till att jobba aktivt med att filmdokumentera projekt och vara vår motor i sociala medier.

Låter det intressant? Då är du kanske vår nya medarbetare!

Dina arbetsuppgifter

Som kommunikatör hos Leader Mittland Plus arbetar du nära vår verksamhetsledare. Du förväntas vara helt självständig i ditt arbete när vi hittat formen för vårt samarbete.

Det dagliga arbetet består till hälften av att avlasta och stötta verksamhetsledaren i att ta fram information om leaderområdets projekt, material som är avsett för våra egna kanaler och för våra samarbetspartners och medfinansiärer. Materialet ska också kommuniceras med allmänheten via traditionella och sociala media för att få ut budskapet om den landsbygdsutveckling som Leader Mittland Plus har möjliggjort under 2016-2020 (-2023).

Parallellt med arbetet att dokumentera och kommunicera det som gjorts hittills ska du alltså på den andra halvan av tjänsten fungera som projekt- och processledare för att tillsammans med intressenter runt om i hela området samla in och sammanställa vår nya utvecklingsstrategi för 2023-2027. I det arbetet ställs krav på lyhördhet och att kunna hitta gemensamma nämnare i de utvecklingsbehov som lokala parter uttrycker i möten. Du kommer att vara sammanhållande i strategiskrivningen och gruppernas penna, vara med på möten och ibland också fungera som journalist och intervjua deltagare och viktiga intressenter.

Arbetet har stort fokus på faktainsamling, att göra uppföljningar och utvärderingar till något läsvärt och intressant, men också på mer klassiska uppgifter kring hemsidor och media.

Rollen innefattar uppgifter såsom att:

 • Stå för projektledning och research för framtida strategi samt utvärdering av projektresultat
 • Samla in underlag och skapa grunden till ny utvecklingsstrategi
 • Sammanställa enskilda projektresultat och tematiskt indelade resultat så att det blir lättillgängligt
 • Bistå med text, bild och layout för årsredovisning och liknande officiella rapporter
 • Forma text utifrån vinkling, budskap och mottagare
 • Skriva och publicera pressmeddelanden
 • Vara ett bollplank för kommunikationen
 • Skriva artiklar, poster till olika media, faktatexter
 • Mediebearbetning – aktivt bearbeta utvalda medier
 • Kvalitetskontrollera textmaterial
 • Gå igenom hela hemsidstrukturen och uppdatera löpande samt publicera nyheter och projektinformation.
 • Jobba med vår facebooksida samt andra utvalda sociala media.

För att trivas i rollen behöver du förutom att vara en social kommunikationsnörd gilla att jobba med administrativa sammanställningar i research lika väl som att intervjua, delta i möten eller på andra sätt kommunicera med de personer som finns bakom projekten och i vårt nätverk.

Du behöver vara bekväm med att du får en ganska kort startsträcka och axla förväntningarna att vara självgående ganska snart.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande roll eller likvärdig erfarenhet, men vi kan också tänka oss en eller flera studenter som går in i detta som ett meriterande uppdrag under kommunikationsstudier, eller på annat sätt är en helt ny talang redo för din första yrkeserfarenhet.

Det viktigaste är vem du är som person och att du har dokumenterad kunskap om kommunikation, har känslan för kommunikation, att vi verkar fungera bra ihop och att vi har samma förväntningar. Du kommer att behöva visa prov på ditt arbete och lämna referenser som styrker att du har kompetensen och förmågan.

Din profil

Som person behöver du uppskatta tidskrävande arbeten med mycket faktainsamling, möten, intervjuer och statistik. Du kommer att ha stor nytta av att använda din förmåga att omvandla statistik och skriven text till en lockande och beskrivande text. Det är till din fördel om du har erfarenhet från journalistik men det är inget krav. Du behöver ha viss vana av att filma och dokumentera då det ingår i uppgifterna att dokumentera projekt och projektägare på plats hos dem.

Om du är en extremt noggrann språkpolis är det ett stort plus.

För att trivas i sammanhanget ser vi att du är:

 • Positiv, vetgirig, lyhörd och lösningsorienterad
 • Flexibel och självgående
 • Strukturerad och ordningsam
 • Plikttrogen
 • Uppskattar research och faktabaserat arbete
 • Skribent med bra korröga
 • Idérik
 • Har ett etablerat nätverk inom media

För att kvalificera dig och trivas med arbetsuppgifterna behöver du vara flytande på avancerad nivå i både svenska och engelska. Har du andra språkmeriter? Ta med de i din CV.

Arbetets omfattning

Det här är en tidsbegränsad tjänst med start så snart som möjligt. Tjänsten avser 100 % som delas mellan två olika projektroller där en del avser genomförande av den nuvarande utvecklingsstrategin och en del avser den framtida utvecklingsstrategin för 2023-2027. Tjänsten kan även delas av flera personer beroende på vilka ansökningar vi får in.

Vi söker dig som kan jobba med oss under 6-12 månader till att börja med, med möjlighet till förlängning om vi passar bra ihop. Vi tillämpar provanställning för de första 6 månaderna.

Observera att det inte är möjligt att ta på sig detta uppdrag som extern konsult mot fakturerad tid, utan det är anställning eller arvode som gäller.

Vi jobbar normalt dagtid 8-17, men visst kvällsarbete förekommer. Eftersom det här uppdraget är ett tidsbegränsat projektuppdrag är vi flexibla och kan diskutera arbetstider utifrån vem du är och vad du har för behov.

Din arbetsplats kan vara var som helst i vårt leaderområde, gärna på landsbygden. Vi är distansarbetande och oftast på språng.

Ansökningsförfarande

I den här rekryteringen efterfrågar vi förutom din CV också exempel på texter du skrivit. Det kan vara pressmeddelanden, blogginlägg, publicerade artiklar och projektrapporter som del av ansökan. Eftersom vi också söker någon som kan filma vill vi också se ett exempel på film och du får gärna presentera dig själv med video.

Ange löneanspråk i din ansökan. Obs! igen att det inte är ett konsultuppdrag denna gång, utan det är enbart anställning eller arvodering som är aktuell.

Denna tjänst behöver tillsättas snarast, så ange hur snart du finns tillgänglig för anställning.

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2021 men vi förbehåller oss rätten att göra löpande urval och om rätt person dyker upp kan jobbet tillsättas direkt, så var snabb om du är intresserad.

Har du frågor om jobbet?

Kontakta verksamhetsledare Erika Larsson Karinaho på 070-316 23 66 eller erika.larsson@mittlandplus.se.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Om oss

Leader Mittland Plus är en ideell förening som i första hand är en möjliggörare för landsbygdsutveckling med hjälp av LEADER-metoden, eller Lokalt Ledd Utveckling som den också kallas. Vi har 58 mkr att fördela på landsbygdsutvecklingsprojekt med leadermetoden och de här pengarna gör nytta Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvalls kommuner, och för Havs- och fiskerifonden även Höga Kusten.

Vi är en liten organisation med ett stort hjärta som gör allt för att stötta genomförandet av goda utvecklingsidéer, och vårt mål är att göra det med hög servicenivå och stor flexibilitet.

Representerar du ett rekryteringsföretag?

Ni gör ett jättebra jobb för era uppdragsgivare, men vänligen respektera att vi har tagit ställning till vår rekryteringsprocess och inte är intresserade av externa rekryteringsföretag eller bemanningsföretag i den här processen.