God jul och gott nytt år!

Projektcoach sökes!

Öppettider i sommar

Veckorna 29-31, det vill säga 13 juli – 2 augusti 2020, kommer Leaderkansliet att vara stängt.

Eftersom sommartid innebär schemalagda semestrar har vi också begränsad bemanning i vår verksamhet under perioden 1 juli till och med 23 augusti. Säkrast tid att nå oss på telefon under sommarperioden är mellan kl 10-12 och vi har bevakning på infobrevlådan.

Vi på kansliet önskar dig en skön sommar!

Pengar att söka i samtliga fonder

Programperioden börjar närma sig slutet, men vi har fortfarande pengar kvar att fördela från samtliga fonder som det ser ut och det är kort tid kvar att ansöka.

De stöd som är aktuella är:

Stöd för allmän landsbygdsutveckling genom Landsbygdsfonden. vi ser gärna projekt som leder till nya företag, nya arbetstillfällen eller på annat sätt bidrar till att stimulera orten/samhället har just nu 2 200 tkr att fördela. Vi har en del projekt som ligger inne för beslut, men vi tar emot ansökningar som stämmer med den lokala strategin. Har du idéer för samarbetsprojekt finns 278 tkr öronmärkta för det.

Stöd till projekt som på olika sätt stimulerar yrkesfiske, fiskeriverksamhet eller livsmedelsproduktion kopplat till vatten, antingen på land eller i sjö/hav finns kvar i Havs- och fiskerifonden. Här finns 1 200 tkr kvar att fördela.

Projekt som leder till näringslivsutveckling som kopplar ihop stad och land, eller gynnar landsbygdens näringsliv kan ni söka genom Regionalfonden, där det finns 212 tkr kvar att fördela.

Socialfonden har en mindre summa stöd kvar, 40 tkr, som är öronmärkt för projekt som leder till sysselsättning. Här är det först och främst individuell kompetensutveckling för redan sysselsatta personer som är i fokus eftersom stödet till personer utanför arbetsmarknaden redan är utnyttjat till fullo.

Ring och boka in ett möte så kollar vi om din projektidé stämmer.

Din ansökan vill vi få in så fort som möjligt, och absolut senast 1 september 2020. Beslut om stöd fattas 15 september 2020.

Förlängning av projekt

Vi får många frågor om förlängning av projekt just nu, och i de flesta fall är det möjligt. Om det skulle vara aktuellt för ert projekt behöver ni ansöka om förlängning i god tid innan projekttiden tar slut, eftersom vi behöver lite tid för att handlägga ändringsansökan hos oss.

  1. Ladda ner blanketten ändring av beslut om stöd och fyll i den i dator eller annan digital enhet. Spara filen lokalt.
  2. Gå in på sidan elektronisksignering.se och välj tjänsten signering av en person.
  3. Ladda upp den ifyllda blanketten i webbtjänsten.
  4. Signera med ditt bank-id enligt anvisningar på skärmen.
  5. En ny flik öppnas där du får upp en digitalt signerad kopia av blanketten. Ladda ner den filen till din enhet.
  6. Skicka ett mail till oss på Leader Mittland Plus där du bifogar den signerade ansökan om ändring av beslut om stöd.

Då handlägger vi din ansökan om ändring och skickar den vidare till Jordbruksverket.

Om du har slutdatum 30 juni behöver vi ha din ansökan cirka 15 juni för att vara säkra på att hinna med handläggningen. Under sommaren är kontoret begränsat bemannat, så om du har ett projekt som har slutdatum juli-augusti tar vi gärna emot din ansökan om förlängning redan nu.

 

 

 

Cheer - Bild från Pixabay.com

Ny styrelse och ordförande

Vid årsmötet den 21 april 2020 valdes styrelse till den ideella föreningen Leader Mittland Plus. I samband med årsmötet valdes också ny ordförande Veronica Eklund. Vi tackar Lars Erik Nordin för fem fantastiska år och önskar både avgående och inkommande ordförande varmt lycka till med sina nya uppdrag.

Hela den nya styrelsen hittar du på föreningssidan.

Startbeslut för Levande musikscener på landsbygden


Folkets hus och parker Södra Norrland har beviljats stöd för projektet Levande musikscener på landsbygden. Projektstödet hämtas ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och från det regionala Leader-partnerskapet.

Projektets syfte är att öka entreprenörskapet inom evenemang, där aktörer från stad och landsbygd samverkar för att utveckla befintliga samt skapa nya och tillgängliga evenemang för såväl stad som landsbygd. Projektet syftar till att öppna dörrar för blivande entreprenörer inom evenemang och skapa förutsättningar för både nya befintliga entreprenörer att utveckla livescenerna och dess evenemang tillsammans.

Projektet innehåller bland annat coachning och utbildning av deltagarna i entreprenörskap och arrangörskap genom coachning, föreläsningar, mentorskap, praktik och workshop, praktiskt genomföarande av evenemang som deltagarna i grupp planerar, genomför och utvärderar, samt att stärka befintliga nätverk /skapa nya nätverk.

Projektets mål är att genomföra 10- 16 evenemang, fördelade på fyra kommuner i leaderområdet, och stimulera till evenemang efter projekttiden och att minst 4 nya paketeringar i form av samverkan mellan företag skapas i samband med genomförandet av evenemangen.

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har beslutat att prioritera projektet med motiveringen att LAG ser ett stort behov av insatser för entreprenörsutveckling inom evenemang, och att utveckla arrangörskompetens för fler livskraftiga professionella evenemang på landsbygden.

LAG har gjort en bedömning av projektets syfte och mål utifrån projektets beskrivning. LAG bedömer att projektet i mycket stor utsträckning arbetar långsiktigt och leder till hållbara lösningar. Det finns ett stort behov av affärsmässig evenemangsutveckling utanför städerna. Projektet bedöms bidra i mycket hög utsträckning till stärkt entreprenörskap och företagande och i hög utsträckning till samarbete mellan stad och land, ökad sysselsättning och fler företag.

Projektets totala budget omfattar 999 436 kr, varav 76,8 % kommer från partnerskapet och övrig finansiering är privat.