Ny ordförande efter årsmötet

Vi befinner oss i årsmötestider och förra veckan var det dags för oss i föreningen Leader Mittland Plus att ha årsmöte på Ålsta Folkhögskola.

Vi i föreningen tackade av Veronica Eklund som gjort ett bra arbete som ordförande. Nu tar Mari Wennberg Zidén över rollen och kommenterar det nya uppdraget.
”Det känns jättespännande och roligt att ta mig an den här uppgiften som styrelsens nya ordförande. Jag har ju suttit i styrelsen i många år. Jag vet att vi ha en väldigt bra och engagerad LAG-grupp. Jag ser fram emot att ha intressanta diskussioner under våra projektprioriteringar framöver!”

Cheer - Bild från Pixabay.com

Sök utvecklingscheckar för landsbygdsutveckling

Vi har pengar kvar i våra pågående paraplyprojekt, och till och med september 2024 finns möjlighet att söka pågående mikroprojektstöd direkt från Leader Mittland Plus för några riktade insatser. Det en kan söka stöd för just nu är:

Utveckla en produkt eller tjänst

Det går att söka upp till 25 000 kr för att utveckla en produkt eller tjänst på landsbygden i leaderområdet. Exempel på verksamheter som genomfört mikroprojekt den här perioden är Mid Sweden 365 i Gällö som tittat på alternativanvändning av spillvärme och Nordic Water Group som tagit fram ett beslutsunderlag för en ny produktionslinje. Produkter och tjänster får gärna vara kollektiva, men behöver inte vara det. Företag kan söka detta mikrostöd.

Läs mer om mikrostödet för produkter och tjänsterParaply produkter och tjänster genom att klicka vidare på länken.

Miljöcertifiera en verksamhet

Det går att söka upp till 25 000 kr för att påbörja arbete för miljöcertifiering av en verksamhet där verksamheten bedrivs på landsbygden i leaderområdet. Det kan vara det första utredande steget för miljöcefiering eller hela genomförandet, det beror på hur långt ni kommit. Ett exempel på verksamhet som fått stöd är Timrå golfklubb som genomfört en utredning och första analys för att jobba vidare med miljöfrågorna.

Läs mer om mikrostödet för miljöcertifiering genom att klicka vidare på länken.

Lokalekonomisk analys LEA

Det går att söka upp till 75 000 kr för att din bygd tillsammans ska ta fram en så kallad Lokalekonomisk Analys LEA för området.

Vad är en LEA? Klicka vidare på länken till paraplyprojekt LEA så hittar du mer information om både LEA och mikrostödet ni kan söka.

Kontakta Erika Larsson Karinaho för att få veta mer.

Av unga för unga

Vi har även utvecklingscheckar för er ungdomar som vill förverkliga idéer om evenemang och aktiviteter. Ungdom upp till 25 år kan söka upp till 25 000 kronor för att arrangera ett evenemang eller en återkommande aktivitet och vi har personal som hjälper er att formulera projektidén och kan förklara hur projekt går till.

Läs mer om ungdomsprojekten genom att klicka på länken.

Kontakta Sofi Gode för att få veta mer om ungdomsprojekten.

 

Under 2024 och framåt kommer det fler möjligheter för mikrostöd.

Årsmöte 23 april 2024

Vi hälsar alla medlemmar välkomna på årsmöte den 23 april 2024 kl 16:30.

Mötet kommer att vara fysiskt och hålls på Ålsta folkhögskola. All information och handlingar publiceras på vår hemsida i god tid innan mötet.

Mer information kommer inom kort.

 

Flera aktörer samverkade för att starta Mikrofond i Västernorrland

I Leader Mittland Plus avslutade projekt Mikrofond Västernorrland samverkade flera olika aktörer i den sociala ekonomin för att undersöka om det var möjligt att starta en mikrofond i länet.

— Vi såg att det fanns ett behov ute bland företag på landsbygden att få små mikrolån och vi ville se om det gick att starta en lokal mikrofond här i Västernorrland, berättar Susanne Vinderå, projektledare för projektet.

Flera olika aktörer samverkade i projektet, bland annat den rikstäckande organisationen Hela Sverige ska leva, Sveriges Hembygdsförbund och flera andra inom den sociala ekonomin. Det sociala företaget Coompanion tog initiativ till arbetet, genom att kontakta föreningar och undersöka de juridiska förutsättningarna samt nätverkande. Målet var att bilda en fond, men under projektets gång visade att förutsättningarna inte riktigt blev som planerat. Bland annat eftersom andra aktörer som arbetade med krediter ville etablera sig i länet. Det var också svårt att få till processen att starta en fond.

— De organisationer som tillsammans med Coompanion avsåg att bilda fonden visade inte det engagemang och intresse som krävs för att skapa en gemensam finansieringsorganisation, men jag tycker ändå resultatet av projektet blev lyckosamt. Vi gjorde många kunskapshöjande insatser kring finansiering, berättar Susanne Vinderå.

Projektets material om lokala finansieringsalternativ skapar värde för fler

Bland annat togs ett material fram om de olika finansieringsalternativen som finns i länet, alltifrån stipendier till stöd från kommuner och regioner och stora fonder.

— Vi har fått höra från flera andra aktörer, bland annat av Almi, att de använder den här sammanställningen och vi vet det spridits sig vidare till andra län, bland annat Jämtland och Gävleborg. Det är jättebra projektresultat, säger Susanne.

Även om projektet Mikrofond Västernorrland inte utvecklades till en mikrofond berättar Susanne Vinderå att det ändå kommer att bli en mikrofond här i länet, några år efter projektslut.

— Mikrofond Z, som var Jämtlands fond, blir nu Mikrofonden i Mellersta Norrland. Det är roligt tycker jag, avslutar Susanne Vinderå.

Susanne berättar om projektet.

Susanne Vinderå, berättar om Leader Mittland Plus avslutade projekt Mikrofond Västernorrland.

Vi hälsar Sofi Gode välkommen till oss!

Hur känns det ett par veckor in på nya jobbet, Sofi?

—  Det känns roligt och nytt! Det är en helt ny värld det här med projektstöd via leadermetoden kopplat till EU och Jordbruksverket. Jag är verkligen i en inlärningsfas och ser fram emot att få inblick i olika projekt, stora som små, som just nu kanske ligger och gror därute.

Vem är du?

— Jag är utbildad trädgårdsingenjör och kommer närmast ifrån en anställning som landskapsingenjör på parkavdelningen på Sundsvalls kommun. Kärleken gjorde att jag hamnade i Sundsvall med min familj, min man är härifrån, men mina rötter finns i Småland där jag växte upp på en bondgård. Det har gjort att landsbygdsfrågorna alltid funnits som ett intresse hos mig. I det här arbetet får jag chans att utveckla och utforska det ännu mer!

Vad du ska jobba med?

— Jag ska arbeta som projektcoach för projektet Smart bygd 2030 som startar efter årsskiftet, men även coacha andra projektägare och arbeta med administration och handläggning.

Vad kommer du bidra med till Leader Mittland Plus?

— Som person är jag nyfiken och engagerad! Jag ser fram emot att möta alla projektsökanden och det känns bra att finnas till hands för alla fantastiska idéer. Dessutom tror jag att mina tidigare arbeten från offentlig sektor kan bidra med värdefulla kontakter, erfarenheter och andra bra tips.
Jag har ett stort intresse för kultur och det kan säkerligen  bidra med intressanta vinklar till min projektcoachning. Bland annat har jag utbildat mig inom folkdans och performance art!

Ett vattendrag under en bro, Galasjöån.

Leaderprojekt gav bättre livsmiljö för fisk

Moälven och dess fiskebestånd har länge kämpat mot föroreningar och utsläpp, men tack vare Leder Mittlands Plus avslutade projektet förvaltning av lax och öring i Moälven har man förbättrat fiskarnas livsmiljö. Projektledare och Örnsköldsviks kommunbiolog Dan-Erik Lindberg berättar mer.

—  I det här projektet har vi utbildat allmänheten och skapat en förståelse för fiskevården, fiskarnas livsmiljö i älven och dess biflöden. Vi har bland annat fått hjälp från olika intresseföreningar med småskalig återställning av olika vattendrag. Genom det här leaderprojektet har vi verkligen nått ut till gräsrötterna.

I projektet har man bland annat hållit kurser och utbildningsdagar, föreläst hos lokala fiskevårdsföreningar, återintroducerat lax och öring i vissa biflöden och byggt lekbottnar. Under arbetet med lekbottnar tog man bland annat hjälp av flera fiskevårdsföreningar.

— En grej vi gjorde i projektet var att lära fiskevårdsintresserade hur man använder hartiijokiredskap. Det är särskilda redskap som hjälper till att bearbeta vattendrag och genom projektet fick flera fiskevårdsområden tillgång till dessa, vilket var positivt. När man gör sådana här fysiska återställningar, så leder det till långsiktiga resultat, berättar Dan-Erik Lindberg.

Fiskevårdsområden skapade lekbottnar

Carina Vestin, ordförande från Molidens fiskevårdsområde, fick ta del av utbildningarna i redskapen och den särskilda tekniken. Tillsammans med sin förening hjälpte hon till med att skapa lekbottnar i Galasjöån.

— Vi har sett att det här har gett resultat, dels genom att fisken smolt finns i de här områdena och dels genom att ortsbefolkningen har sett havsvandrande arter leka. Vi ser att det varit väldigt positivt för vårt område och vi jobbar vidare med den här tekniken, berättar Carina Vestin, projektdeltagare.

Även Dan-Erik Lindberg har också sett att projektet lett till bra resultat och ett ökat intresse för fiskebeståndet i Moälven. Framtiden ser han som ljus.

—  Vi har hunnit en bra bit på väg med återställningen och vi ser att vi har en laxstam som har en naturlig reproduktion och mer öring. Det bådar gott för flodpärlmusslan och sådana arter som finns i dessa vatten, avslutar han.

Bilden visar projektledare Dan-Erik vid ån, där projektet delvis genomförts.

Dan- Erik Lindberg, vid Galasjöån.

Ett vattendrag under en bro, Galasjöån.

Här i Galasjöån, skapades lekbottnar i projektet.

Carina Vestin, i Galasjöån.

Carina Vestin deltagare i projektet.

 

Se filmen om projektet.

 

Vi hälsar Julia Eliasson välkommen till Leader Mittland Plus

Berätta gärna vem du är och vad du ska jobba med?

— Inledningsvis ska jag jobba med handläggning och administration. Jag bor i Gällö i Bräcke kommun och vid sidan av det här jobbet så studerar jag miljövetenskap och italienska. Jag arbetade fram till i höstas som platsansvarig för Mid Sweden 365 höghöjdsbana. Som person är jag väldigt träningsintresserad och gillar löpning, åka skidor och att cykla.

Vad kommer du bidra med till Leader Mittland Plus?

— Jag tror jag kan bidra med nya perspektiv och jag tror även att mina tidigare erfarenheter från studier i juridik kan komma till nytta i det här jobbet, då jag kommer att läsa mycket förordningar och lagtexter.

Reko-ring i glesare landsbygd- Leader en självklar samarbetspartner

”Reko Jämt här” är ett av Leader Mittland Plus avslutade projekt. Projektet var ett samarbetsprojekt, fördelat över två andra leaderområden, Leader Skog, Sjö & Fjäll och Leader 3sam.

— Vi såg Leader som den självklara samarbetspartnern och finansiären i ett sådant här projekt, som handlar mycket om samverkan, dialog och lokal kännedom, berättar Ida Lindman, näringslivsutvecklare och deltagare i projektet.

Allt började med att lokalt engagerade producenter såg ett behov av att utveckla konceptet reko-ring och få det att fungera bättre i glesare landsbygd. Organisationen Hushållningssällskapet såg potentialen att utveckla konceptet reko-ring och som en del av aktiviteterna i projektet tog en metodutveckling fart. Ett system skapades där det gick att göra flera utlämningar på samma ring, och mer samarbete mellan de olika producenterna.

Ida Lindman, näringslivsutvecklare i Hushållningssällskapet Jämtland, berättar att en av de stora utmaningarna när det kommer till konceptet reko-ring är att det inte är en organisation eller förening som driver ringarna. Det är engagerade producenter som utför själva metoden och för att underlätta producenternas engagemang togs utbildningsmaterial fram som en del av projektet.

—  Vi utvecklade en kurs som riktade sig till producenter med tips kring försäljning, annonsering, faktatexter och länkar, men även material som underlättar att hålla en egen studiecirkel i ämnet. Det är även en beståndsdel som är kvar efter avslutat projekt, berättar Ida Lindman.

Samarbetsprojekt en möjliggörare

Ibland var det en utmaning att få in tillräckligt med kundunderlag. Projektet lyfte då perspektivet  om det var möjligt att skapa mervärden för kunderna, exempelvis en aktivitet vid Ica samtidigt som rekoringen har sin utlämning.

Ida Lindman vill lyfta leader och dess stöd som en betydande faktor för reko-ringen.

— Just möjligheten att lägga ett projekt i flera leaderområden, har varit jättebra för oss. Det ger mer effekt av vår tid att möjliggöra ett projekt i flera kommuner samtidigt och som i sin tur lett till fler arbetstillfällen och nya företag, vilket är väldigt positivt.

För reko-ring Bräcke var engagemanget stort från Bräcke kommuns sida. I framtiden tror Ida Lindman konceptet kan utvecklas med flera andra samarbetspartners, exempelvis lokala företag som i sin tur har nytta av samverkan.

—  Det gäller att få med fler producenter på samma tåg, i stället för att springa åt olika håll. I den värld vi lever i nu kommer fler behöva handla lokalt och jag vet att det finns mycket utvecklingspotential i reko-ringarna. Det bubblar med olika idéer, avslutar hon.

 

 

Ida Lindman, näringslivsutvecklare Hushållningssällskapet, Jämtland och engagerad deltagare i projektet.

 

 

 

Webbinarium om ungas drömmar i Bräcke

Hej där…Lotten Rapp, projektledare för Ungas Drömbygd 2030, ett av våra pågående projekt. Den 2 december kommer du att bjuda in till ett webbinarium där du presenterar resultatet av dina elevintervjuer med unga från Jämtlandsgymnasiet i Bräcke.

Berätta mer om vad webbinariet kommer innehålla?

— Hallå där! Ja, jajamän jag berättar jättegärna! Projektets syfte är att ta reda på vad unga drömmer om. Under de två senaste månaderna i oktober och november har jag rört mig i korridorerna på gymnasiet i Bräcke och gjort djupintervjuer med elever. Jag har ställt frågor om vad de tycker är bra med Bräcke, vad de tycker behöver utvecklas och vad de drömmer om!

Nu när jag sammanställt intervjumaterialet blev det väldigt tydligt att många av dessa drömmar går att förverkliga redan nu och det kommer vi att titta närmare på i webbinariet.

Vem kan anmäla sig?

—  Du som brinner för Bräckes utveckling och som kan ge en ung person en klapp på axeln och säga; ”Vilken bra idé- kör på!” ska definitivt anmäla dig, men jag ser även gärna att andra möjliggörare såsom lokala företagare, eldsjälar eller andra ideellt aktiva personer passar på att ta del av webbinariet. Kanske kommer några av eleverna som kommit med bra idéer vara med och lyssna, om inte annat är de hjärtligt välkomna att delta.

När är webbinariet?

— Vårt webbinarium kommer att ske i teams, klockan 09.00 fredagen den 2 december.
 

Om man blir nyfiken att delta, hur gör man?

— På vår facebook  finns ett evenemang med teamslänk. Har du tillgång till facebook, så klicka i att du kommer på evenemanget. Annars går det jättefint att slänga i väg ett mejl till mig på lotten@mittlandplus.se. Har man frågor eller någon fundering går det också bra att mejla mig.