VI HÄLSAR SOFI GODE VÄLKOMMEN TILL OSS!

Hur känns det ett par veckor in på nya jobbet, Sofi?

—  Det känns roligt och nytt! Det är en helt ny värld det här med projektstöd via leadermetoden kopplat till EU och Jordbruksverket. Jag är verkligen i en inlärningsfas och ser fram emot att få inblick i olika projekt, stora som små, som just nu kanske ligger och gror därute.

Vem är du?

— Jag är utbildad trädgårdsingenjör och kommer närmast ifrån en anställning som landskapsingenjör på parkavdelningen på Sundsvalls kommun. Kärleken gjorde att jag hamnade i Sundsvall med min familj, min man är härifrån, men mina rötter finns i Småland där jag växte upp på en bondgård. Det har gjort att landsbygdsfrågorna alltid funnits som ett intresse hos mig. I det här arbetet får jag chans att utveckla och utforska det ännu mer!

Vad du ska jobba med?

— Jag ska arbeta som projektcoach för projektet Smart bygd 2030 som startar efter årsskiftet, men även coacha andra projektägare och arbeta med administration och handläggning.

Vad kommer du bidra med till Leader Mittland Plus?

— Som person är jag nyfiken och engagerad! Jag ser fram emot att möta alla projektsökanden och det känns bra att finnas till hands för alla fantastiska idéer. Dessutom tror jag att mina tidigare arbeten från offentlig sektor kan bidra med värdefulla kontakter, erfarenheter och andra bra tips.
Jag har ett stort intresse för kultur och det kan säkerligen  bidra med intressanta vinklar till min projektcoachning. Bland annat har jag utbildat mig inom folkdans och performance art!

Ett vattendrag under en bro, Galasjöån.

Leaderprojekt gav bättre livsmiljö för fisk

Moälven och dess fiskebestånd har länge kämpat mot föroreningar och utsläpp, men tack vare Leder Mittlands Plus avslutade projektet förvaltning av lax och öring i Moälven har man förbättrat fiskarnas livsmiljö. Projektledare och Örnsköldsviks kommunbiolog Dan-Erik Lindberg berättar mer.

—  I det här projektet har vi utbildat allmänheten och skapat en förståelse för fiskevården, fiskarnas livsmiljö i älven och dess biflöden. Vi har bland annat fått hjälp från olika intresseföreningar med småskalig återställning av olika vattendrag. Genom det här leaderprojektet har vi verkligen nått ut till gräsrötterna.

I projektet har man bland annat hållit kurser och utbildningsdagar, föreläst hos lokala fiskevårdsföreningar, återintroducerat lax och öring i vissa biflöden och byggt lekbottnar. Under arbetet med lekbottnar tog man bland annat hjälp av flera fiskevårdsföreningar.

— En grej vi gjorde i projektet var att lära fiskevårdsintresserade hur man använder hartiijokiredskap. Det är särskilda redskap som hjälper till att bearbeta vattendrag och genom projektet fick flera fiskevårdsområden tillgång till dessa, vilket var positivt. När man gör sådana här fysiska återställningar, så leder det till långsiktiga resultat, berättar Dan-Erik Lindberg.

Fiskevårdsområden skapade lekbottnar

Carina Vestin, ordförande från Molidens fiskevårdsområde, fick ta del av utbildningarna i redskapen och den särskilda tekniken. Tillsammans med sin förening hjälpte hon till med att skapa lekbottnar i Galasjöån.

— Vi har sett att det här har gett resultat, dels genom att fisken smolt finns i de här områdena och dels genom att ortsbefolkningen har sett havsvandrande arter leka. Vi ser att det varit väldigt positivt för vårt område och vi jobbar vidare med den här tekniken, berättar Carina Vestin, projektdeltagare.

Även Dan-Erik Lindberg har också sett att projektet lett till bra resultat och ett ökat intresse för fiskebeståndet i Moälven. Framtiden ser han som ljus.

—  Vi har hunnit en bra bit på väg med återställningen och vi ser att vi har en laxstam som har en naturlig reproduktion och mer öring. Det bådar gott för flodpärlmusslan och sådana arter som finns i dessa vatten, avslutar han.

Bilden visar projektledare Dan-Erik vid ån, där projektet delvis genomförts.

Dan- Erik Lindberg, vid Galasjöån.

Ett vattendrag under en bro, Galasjöån.

Här i Galasjöån, skapades lekbottnar i projektet.

Carina Vestin, i Galasjöån.

Carina Vestin deltagare i projektet.

 

Se filmen om projektet.

 

Vi hälsar Julia Eliasson välkommen till Leader Mittland Plus

Berätta gärna vem du är och vad du ska jobba med?

— Inledningsvis ska jag jobba med handläggning och administration. Jag bor i Gällö i Bräcke kommun och vid sidan av det här jobbet så studerar jag miljövetenskap och italienska. Jag arbetade fram till i höstas som platsansvarig för Mid Sweden 365 höghöjdsbana. Som person är jag väldigt träningsintresserad och gillar löpning, åka skidor och att cykla.

Vad kommer du bidra med till Leader Mittland Plus?

— Jag tror jag kan bidra med nya perspektiv och jag tror även att mina tidigare erfarenheter från studier i juridik kan komma till nytta i det här jobbet, då jag kommer att läsa mycket förordningar och lagtexter.

Reko-ring i glesare landsbygd- Leader en självklar samarbetspartner

”Reko Jämt här” är ett av Leader Mittland Plus avslutade projekt. Projektet var ett samarbetsprojekt, fördelat över två andra leaderområden, Leader Skog, Sjö & Fjäll och Leader 3sam.

— Vi såg Leader som den självklara samarbetspartnern och finansiären i ett sådant här projekt, som handlar mycket om samverkan, dialog och lokal kännedom, berättar Ida Lindman, näringslivsutvecklare och deltagare i projektet.

Allt började med att lokalt engagerade producenter såg ett behov av att utveckla konceptet reko-ring och få det att fungera bättre i glesare landsbygd. Organisationen Hushållningssällskapet såg potentialen att utveckla konceptet reko-ring och som en del av aktiviteterna i projektet tog en metodutveckling fart. Ett system skapades där det gick att göra flera utlämningar på samma ring, och mer samarbete mellan de olika producenterna.

Ida Lindman, näringslivsutvecklare i Hushållningssällskapet Jämtland, berättar att en av de stora utmaningarna när det kommer till konceptet reko-ring är att det inte är en organisation eller förening som driver ringarna. Det är engagerade producenter som utför själva metoden och för att underlätta producenternas engagemang togs utbildningsmaterial fram som en del av projektet.

—  Vi utvecklade en kurs som riktade sig till producenter med tips kring försäljning, annonsering, faktatexter och länkar, men även material som underlättar att hålla en egen studiecirkel i ämnet. Det är även en beståndsdel som är kvar efter avslutat projekt, berättar Ida Lindman.

Samarbetsprojekt en möjliggörare

Ibland var det en utmaning att få in tillräckligt med kundunderlag. Projektet lyfte då perspektivet  om det var möjligt att skapa mervärden för kunderna, exempelvis en aktivitet vid Ica samtidigt som rekoringen har sin utlämning.

Ida Lindman vill lyfta leader och dess stöd som en betydande faktor för reko-ringen.

— Just möjligheten att lägga ett projekt i flera leaderområden, har varit jättebra för oss. Det ger mer effekt av vår tid att möjliggöra ett projekt i flera kommuner samtidigt och som i sin tur lett till fler arbetstillfällen och nya företag, vilket är väldigt positivt.

För reko-ring Bräcke var engagemanget stort från Bräcke kommuns sida. I framtiden tror Ida Lindman konceptet kan utvecklas med flera andra samarbetspartners, exempelvis lokala företag som i sin tur har nytta av samverkan.

—  Det gäller att få med fler producenter på samma tåg, i stället för att springa åt olika håll. I den värld vi lever i nu kommer fler behöva handla lokalt och jag vet att det finns mycket utvecklingspotential i reko-ringarna. Det bubblar med olika idéer, avslutar hon.

 

 

Ida Lindman, näringslivsutvecklare Hushållningssällskapet, Jämtland och engagerad deltagare i projektet.

 

 

 

Webbinarium om ungas drömmar i Bräcke

Hej där…Lotten Rapp, projektledare för Ungas Drömbygd 2030, ett av våra pågående projekt. Den 2 december kommer du att bjuda in till ett webbinarium där du presenterar resultatet av dina elevintervjuer med unga från Jämtlandsgymnasiet i Bräcke.

Berätta mer om vad webbinariet kommer innehålla?

— Hallå där! Ja, jajamän jag berättar jättegärna! Projektets syfte är att ta reda på vad unga drömmer om. Under de två senaste månaderna i oktober och november har jag rört mig i korridorerna på gymnasiet i Bräcke och gjort djupintervjuer med elever. Jag har ställt frågor om vad de tycker är bra med Bräcke, vad de tycker behöver utvecklas och vad de drömmer om!

Nu när jag sammanställt intervjumaterialet blev det väldigt tydligt att många av dessa drömmar går att förverkliga redan nu och det kommer vi att titta närmare på i webbinariet.

Vem kan anmäla sig?

—  Du som brinner för Bräckes utveckling och som kan ge en ung person en klapp på axeln och säga; ”Vilken bra idé- kör på!” ska definitivt anmäla dig, men jag ser även gärna att andra möjliggörare såsom lokala företagare, eldsjälar eller andra ideellt aktiva personer passar på att ta del av webbinariet. Kanske kommer några av eleverna som kommit med bra idéer vara med och lyssna, om inte annat är de hjärtligt välkomna att delta.

När är webbinariet?

— Vårt webbinarium kommer att ske i teams, klockan 09.00 fredagen den 2 december.
 

Om man blir nyfiken att delta, hur gör man?

— På vår facebook  finns ett evenemang med teamslänk. Har du tillgång till facebook, så klicka i att du kommer på evenemanget. Annars går det jättefint att slänga i väg ett mejl till mig på lotten@mittlandplus.se. Har man frågor eller någon fundering går det också bra att mejla mig.

Hallå där Greger Jonsson……………………..

Du är projektledare för vårt avslutseminarium i vårt samarbetsprojekt Säl och skarv och som tar upp frågan om säl-och skarvs påverkan på fiskeresursen.

När är seminariet?

Seminariet är den 6 oktober. Vi kommer att hålla till på Hotell Elite Plaza i Örnsköldsvik i en konferenslokal som heter Skeppet. Eftersom vi planerar som mest inför dagen just nu är det viktigt att man anmäler sitt deltagande. Om du inte bor i närheten av Örnsköldsvik kommer det finnas möjlighet att följa dagen via länk. Själva seminariet är kostnadsfritt.

Vad kan man vänta sig som besökare av seminariet?

Du som besökare kan vänta dig en uppdatering av läget vad gäller säl och skarv och dess inverkan på fiskeresursen. Vi kommer att ha med flera intressanta och kunniga föreläsare, bland annat så är Aron Hejdström, som skrivit den svenska rapporten med och föreläser via länk. Dessutom räknar vi med att Länsstyrelsen i Västernorrland hinner med att presentera en alldeles färsk förvaltningsplan för skarvbeståndet i länet, vilket vi i projektet tycker ska bli spännande!

Om man blir nyfiken att delta, hur anmäler man sig?
Passa på att skicka in din anmälan så snart som möjligt. Det gör du bäst genom att skicka ett mejl till salochskarv@mittlandplus.se, var vänlig att uppge om du vill delta på plats eller via länk.

 

Här hittar du programmet för dagen 

Seminarium: Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön

Torsdag den 6 oktober i konferenslokal Skeppet, Hotell Elite Plaza Örnsköldsvik

Leader Mittland Plus och Örnsköldsviks kommun bjuder in till det avslutande seminariet för det internationella samarbetsprojektet säl-och skarv.

Säl och skarv-problematiken påverkar det småskaliga fisket. Under seminariet presenteras förvaltningsplanerna ur nationellt och lokalt perspektiv, samt den svenska slutrapporten för det transnationella projektet.

Nyfiken att delta?

Alla som är intresserade av fiskefrågor är välkomna att delta. Kanske arbetar du inom statlig/kommunal sektor med fiskefrågor? Yrkesfiskare eller arbetar för en naturvårdsorganisation? Möjligen är du sportfiskare eller bara nyfiken allmänhet. Skicka in din anmälan redan idag!

Anmälan

Skicka in anmälan senast den 30/9 till salochskarv@mittlandplus.se
Frågor? Kontakta Greger Jonsson, 070-625 97 30. Det finns möjlighet att delta på seminariet via länk. Vänligen anmäl på vilket sätt du deltar när du skickar in din intresseanmälan.

Moderator: Henrik C Andersson

Program

08.50 Leader Mittland Plus och Örnsköldsviks kommun hälsar välkommen
09.00 Förvaltningsplan Säl och skarv – inriktning och vägen framåt
Henrik C Andersson; Länsstyrelsen Stockholm

09.50 Konflikter säl, skarv och fisk-samt de senaste rönen beträffande sälskrämmor
Sara Königsson, SLU Kustlab.
10.30 Paus
10.40 Slutrapport; Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön
Aron Hedström, rapportförfattare

11.30 Lunch (självkostnadspris för åhörare)

12.30 Genomgång av förvaltningsplan för säl och skarv i Västernorrland
Hanna Edvardsson, Länsstyrelsen Västernorrland

13.20 Säljakt/sälstatus samt pågående forskningsprojekt
Anna-Carin Westling, säljägare

14.10. Frågestund för publik/media till dagens föreläsare
Moderator: Henrik C Andersson

14.40 Avslut och fika

Matforsfabriken- där kreativitet och lokalhistoria möts

Matforsfabriken är ett av Leader Mittland Plus avslutade projekt, men fortsätter att sprudla av kreativitet och uppfinningsrikedom. Brukets historia, påhittighet och kreativitet genomsyrar de gamla fabrikslokalerna, som blivit en viktig mötesplats i bygden.

—Vi fångar upp det lokalhistoriska i allt vi gör här, bland annat har vi Röhmans affär som fanns här i Matfors under hundra år, och vi har även Götas café efter en kvinna som fanns här förr. Målsättningen från dag ett har alltid varit att Matforsfabriken ska vara en mötesplats för alla åldrar, man ska bara kunna komma hit, berättar Lena Schmidt, projektdeltagare och drivande kraft.

Idén om att skapa den mötesplats som Matforsfabriken är idag tog form 2017. Efter en resa ner till Skåne, där projektgruppen kikade på ett interaktivt slott, fick de roliga idéer och uppslag till fabrikslokalernas utformning. I början tog projektet hjälp av en grupp som arbetar med återbruk och det blev startskottet för hur Matforsfabriken ser ut idag. I lokalen sprudlar kreativiteten. Det går bland annat att fika på Götas Café, kika in i Röhmans gamla affär, handla i loppisen eller passa på att göra ett besök på den konstnärligt utsmyckade besökstoaletten. Lena Schmidt berättar att många besökare blir förvånade när de kommer till fabriken.

—Vi har ju en levande miljö här inne, allt är mobilt så det går att flytta och många besökare hade inte alls föreställt sig att det är så mycket spännande här inne. Vi får ofta beröm för detaljerna. Vi lade ut en bild på vår toalett i sociala medier och fick jättestor respons på inlägget och många besökare som kom, säger hon och skrattar.

Leadermetoden uppmuntrar ideellt engagemang

Lena Schmidt menar att leaderstödet har en stor betydelse för ett besöksmål som Matforsfabriken och något hon uppskattar med leadermetoden är att man får använda tid som medfinansiering i projekten.

—Jag tycker leader är fantastiskt för att man kan använda kraften för att skapa något. Vi hade aldrig kunnat skapa det här stället enbart genom att använda pengar, utan vi är många som engagerar oss ideellt i det här.

Projektet är avslutat, men Matforsfabriken fortsätter vara nyskapande och det finns många framtidsplaner. De samarbetar med flera olika aktörer för att utveckla besöksmålet så att fler ska hitta dit.

—Det finns många uppslag och idéer för vad vi kan utveckla här, bland annat samarbeta mer med studieförbunden för att kanske skapa mer kulturella upplevelser. Sedan vill vi vidareutveckla det här med industrihistorien och vi vill utveckla interaktiviteten av den, så vi kan bli ett ännu attraktivare besöksmål än idag, avslutar Lena Schmidt.

Se filmen om projektet.

 

Lena Schmidt, engagerad i leaderprojektet Matforsfabriken.

Bild på återbrukade saker

Matforsfabriken en mötesplats som sprudlar av kreativitet.

En kreativ toalett

Den omtalade toaletten är minst sagt kreativt utsmyckad.

Återbruk är ledordet på Matforsfabriken

 

Ökad biologisk mångfald-tack vare leaderprojekt

Vid Bryggtjärn, långt in i Medelpadsskogarna, finns en renparningsplats för nordiska bin. Det är ett resultat av Leader Mittlands plus avslutade projekt Nordbin i Medelpad, som startade i syfte att öka intresset för nordiska bin. Sven Nordström, projektägare, är övertygad om att projektet lett till att fler biodlare i Medelpad fått upp ögonen för underarten.

— Jag tror vi har inspirerat och väckt lokala biodlares intresse för nordiska bin. Vi har många som beställt drottningar, vi har bara inte riktigt lyckats föda upp tillräckligt många än, men det kommer, berättar Sven Nordström.
Den nordiska biarten har trängts bort av andra utländska underarter. På senare år har dock intresset för de nordiska bina växt och leaderprojektet Nordbin i Medelpad är ett led i att öka den biologiska mångfalden.
Tack vare projektet finns det i dag en renodlad parningsplats i skogarna vid Bryggtjärn, men det tog ett tag att hitta ett bra ställe. Platsen måste vara tillräckligt ödslig.
— Det tog sin lilla tid att leta upp platsen, vi fick rita upp cirklar och låta radien vara 10 km runt om som är fri från andra bin och det gäller att ha koll på biodlarna runtomkring, så inte okända drönare kommer in i parningsstationerna, berättar Sven Nordström.

Arbetet med att byta ut drottningarna inom renparningsområdet var också en utmaning för projektet. I ett nordiskt bisamhälle finns det runt 50-60 000 bin och det går inte att släppa ut en ny drottning i ett samhälle när det redan finns en drottning där, då dödas den. Om man inte hittar den gamla drottningen måste man ta till lite mer komplicerade knep för att skilja henne från sina bin. Sven Nordström berättar mer om ett knep som finns för att få den nya drottningen att accepteras i kupan.

— Om man sätter in den nya drottningen i en bur som är proppad med sockerdeg, då tar det ett dygn för de andra bina att äta sig igenom. Under tiden har den nya drottningen fått det existerande bisamhällets doft och accepteras i bisamhället.

Nordiska biets popularitet på frammarsch

Leaderstödet har betytt mycket för projektet och varit avgörande för att komma framåt.
— Jag hade inte insett vidden av jobbet med att byta ut drottningar i närliggande bisamhällen från renparningsplatsen. Leaderstödet har betytt mycket för att arbetet kunde ske mer koncentrerat än om jag gjort annat också, berättar Sven Nordström.
Sven Nordström ser ljust på framtiden och tror att det nordiska biets popularitet är på frammarsch. Han får medhåll av biodlaren Kerstin Blixt som tidigt kom med i projektet och vars biodlingsintresse växt under de senaste åren.
— Det har varit intressant att vara med i projektet, jag har lärt mig mycket från andra biodlare och jag tänker definitivt fortsätta med mina bikupor, avslutar hon.

Se gärna filmen om projektet.

Karin Blixt, projektdeltagare och Sven Nordström projektledare.

Bikupor i Bryggtjärn.

En drottningkupa för nordiska bin.

Sven Nordström i full mundering.

 

En buss för att åka ut i naturen

Naturbussen – en mobil fritidsgård på hjul

Storöringens fiskeklubb – framtidens förening är föreningen som driver sina projekt med hjärtat. De lever efter devisen att alla projekt ska leva vidare efter avslut. Ett av Leader Mittland Plus avslutade projekt är fiskeklubbens projekt Naturbussen, som numera rullar vidare på vägarna för att fler länsbor ska upptäcka tjusningen med naturen.

— Det är ju naturbiten som lyser över hela föreningen, sedan om det gäller sportfiske, skåda fågel, eller om vi tittar efter kusar så är det ju naturen som är grejen. De aktiviteter vi gör i föreningen betyder mycket för kommunen och civilsamhället eftersom vi faktiskt får människor ut i naturen, berättar Ingela Dahlin, projektledare och drivande kraft.

Under projektet köpte föreningen en mindre transportbuss för att kunna agera som en mobil fritidsgård på hjul. De köpte även in fältmaterial som de använde vid exkursioner, idrottsutövande, helgläger eller för praktiskt arbete inom NO-ämnet i skolan.  Leaderstödet har betytt mycket för föreningen.

— Det är otroligt viktigt att leaderstödet finns för ideella föreningar. För oss har det betytt att vi kunnat ha en anställd i två år och att vi har kunnat köpa in material. Nu när vi brassar ut i länet, så har vi material att ta utav, berättar Ingela Dahlin.

Samarbete och folkbildning viktigt för föreningen

Föreningens ledord är samarbete och folkbildning, vilket genomsyrar alla aktiviteter de genomför med Naturbussen. Storöringens fiskeklubb arrangerar tillsammans med andra föreningar utflykter, exkursioner och temakvällar där medverkande föreningar bidrar med sitt expertområde.

— Vi försöker alltid att tänka utanför boxen. Vi fick tretton andra föreningar att samarbeta med oss. Exempelvis åkte vi ut en kväll för stjärnskådning i Naturbussen med lokala amatörastronomer, berättar Ingela Dahlin.

Utöver olika inriktningar med de föreningar som de samarbetar med, jobbar föreningen också med integration och att lära utlandsfödda svenska språket. Ingela Dahlin berättar att många professioner söker sig till föreningen och de har med bland annat naturguider och pedagoger som hjälper till med arbetet. Föreningen har tagit fram ett häfte med naturrik svenska som de använder när det åker ut med Naturbussen.

— Det här med att lära ut svenska och möta utlandsfödda utomhus är bland de roligaste jag har gjort de senaste åren. Det har givit så mycket och är så behjärtansvärt, avslutar Ingela Dahlin.

En buss för att åka ut i naturen
Naturbussen med vacker målning gjord av Fredrik Wimmercrantz.

Bild på projektledare Ingela Dahlin
Projektledare Ingela Dahlin.

En fisk som nappade på kroken
Fiskelycka efter en fisketur med Naturbussen.

Bild på bok i naturrik svenska

Här syns utbildningsmaterialet Naturrik svenska som Storöringens fiskeklubb- framtidens förening tagit fram.

Bild på studenter som lär sig svenska
En grupp studerande som fått följa med Naturbussen ut i för att lära sig mer om den svenska naturen.

 

Se filmen om Naturbussen- en mobil fritidsgård på hjul.