Mötesplats Teaterverkstan

Projektet mötesplats Teaterverkstan prioriterades stöd. Projektet drevs av Ånge kabaré, och målgruppen för projektet var personer som står långt från arbetsmarknaden. Syftet var att skapa och bryta och förhindra människors utanförskap och verka för integration och ett jämlikt samhälle. Möjlighet att visa deltagarna vägar till ökad delaktighet i samhället och därigenom etablera sig på arbetsmarknaden. Projektets mål var att göra så att personer kom närmare arbetsmarknaden och samhällets reguljära utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och så de kunde ta ett stort steg mot egen försörjning och samhället.

Projektet skapade en ny samlingsplats i anslutning till Teaterverkstan med teknikrum i anslutning. En mötesplats för nya och gamla medlemmar. I lokalerna erbjöds  utbildning  inom ljud, ljus, teater, retorik, friskvård, matlagning m.m. Stor vikt lades på vad deltagarna själva ville utveckla.

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Mötesplats Teaterverkstan med motiveringen att projektet i mycket hög utsträckning arbetade för långsiktigt mot tydliga mål. Projektet bedömdes bidra i mycket hög utsträckning till stärkt anställningsbarhet för kvinnor och  män som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället. Projektet är avslutat.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 750 154 kr.