Leader Mittland Plus tilldelas 41 miljoner 2023-2027

Förra veckan blev det jubelrop inne på Leader Mittland Plus kansli, då vi fick veta från Jordbruksverket att vårt leaderområde prioriterats inför kommande programperiod och preliminärt tilldelas 41,3 miljoner. Verksamhetsledare Erika Larsson Karinaho, berättar mer om det glädjande beskedet.

 

Berätta varför glädjen spred sig på kontoret förra veckan?

—Det är ju alltid roligt med glädjande besked!
Jordbruksverket har prioriterat vår utvecklingsstrategi och vi tilldelas 41,3 miljoner för att genomföra den. Det innebär att vi kan fortsätta förmedla lokala projektstöd med hjälp av leadermetoden. Det känns fantastiskt att vi kan fortsätta vara ett stöd till alla därute som jobbar för landsbygdsutveckling i det lilla. Vi får helt enkelt ta EU till köksbordet under en programperiod till.

Vilka möjligheter öppnar sig med det här beslutet, vad är nytt?

— Det är en vidareutveckling av det strategiska arbetet som vår nuvarande strategi har strävat efter, men nya ord såsom omställning och hållbarhet har fått större utrymme. Strategin har tre huvudsakliga inriktningar och mål. Det är att stärkta invånare (social hållbarhet), stärkt livsmiljö (ekologisk hållbarhet) och stärkt näring (ekonomisk hållbarhet). Vi börjar helt enkelt med människan, sedan miljön där vi är och därefter näringsliv och ser allt som ett cirkulärt system. Mår inte människan bra, mår inte heller platsen bra och då är det svårt att skapa förutsättningar för näringslivet. Börjar vi med människan och därefter bygger på får vi kretsloppet att fungera.

Något som är nytt med den nya strategin är att vi lägger lite krut på att skapa möjlighet för unga att skapa utvecklingsprojekt utifrån vad de tror på. Vi kan inte förutse vad ungdomarna vill, tycker och behöver i en framtid. Det gäller för oss vuxna att hänga på, när ungdomarna kommer med nya utvecklingsidéer!

Är det något särskilt syfte med de här pengarna, till exempel att de ska gå till någon särskild målgrupp?

— Syftet är ju att alla som lever, bor och verkar på landsbygden ska ha möjlighet att göra bra saker för att stärka förutsättningarna och den egna platsen. Det kan vara små projekt eller stora projekt, huvudsaken är att det är de lokala idéerna som ska förverkligas, utifrån ett underifrånperspektiv. Målgruppen för leaders projektstöd är lokala sammanslutningar av människor som brinner för att utveckla sin egen plats så den blir hållbar och attraktiv för oss som bor här.

Vad händer nu?

—Eftersom vi nu är prioriterade så väntar vi på startbeskedet för att sätta i gång den nya programperioden i januari 2023. I väntan på det jobbar vi vidare med de projektstöd som vi tilldelats för den här perioden fram till slutet av 2022 också, men vi hoppas det blir en sömlös övergång, så att vi inte riktigt märker att vi går över till en ny strategi.

Erika Larsson Karinaho

Erika Larsson Karinaho, verksamhetsledare Leader Mittland Plus